Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Om Sprog & Kultur

"Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab" (Fælles Mål, 2009)

 

Mål i læreplanen 

Undervisning i de skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk) og det nordiske kulturfællesskab har en helt central plads i alle nordiske landes læreplaner. Undervisningen skal sikre, at nutidens børn og unge bliver mere bevidste om og i stand til at udnytte de mange muligheder og fordele, som det fællesnordiske samarbejde tilbyder. Men hvordan er det lige, at vi griber undervisningen an?

 

Materiale og opgaver under 'Sprog & kultur' sigter netop mod at styrke og skabe nye rammer for undervisningen i nabosprogene dansk, norsk og svensk samt det nordiske kulturfællesskab. Du finder her et rigt og varieret tekst- og filmmateriale med tilhørende opgaver, en nordisk lydordbog, nabosprogsdidaktiske spil og både sprog- og litteraturhistoriske tidslinjer. Du finder også et unikt virtuelt klasseværelse, hvor du kan komme i kontakt med venskabsklasser og lade eleverne videochatte og skrive med jævnaldrende fra hele Norden.

 

De forskellige tilgange til sprog- og kulturarbejdet er et udtryk for en helhedsorienteret undervisningtænkning, der tilsammen skal være med til at gøre nabosprogsundervisningen lærerig, meningsfuld og spændende. Og lad det være sagt med det samme: nabosprogsundervisning er noget andet og mere end blot traditionel modersmålsundervisning.

 

Temaer på dansk, norsk og svensk

Størstedelen af værkerne under Sprog & kultur er sammensat i inspirerende temaer, der skaber indholdsmæssige sammenhænge på tværs af sprogene. I hvert tema finder man materiale på både skrevet og talt dansk, norsk og svensk, ligesom man i flere tilfælde endda vil kunne finde versioner på et af de andre nordiske sprog. Læringsportalen kan således med fordel indgå i forskellige undervisningssammenhænge året rundt og understøtter desuden en lang række øvrige mål i læreplanerne end blot dem, der omhandler nabosprog og nordisk kulturforståelse.  

 

Arbejdsopgaver til tekster og film

Til alle værker, der indgår i et tema, er der udviklet arbejdsopgaver, der indbyder eleverne til at gå på opdagelse i sprogenes ligheder og forskelle samt gå i dybden med det værk, som de har mellem hænderne. Opgaverne understøtter konkrete mål i læreplanerne, som angives ved det enkelte værk. (OBS: angivelsen af mål i læreplanerne er endnu ikke klart for Sprog & kultur).

 

Arbejdsopgaverne er inddelt i fire faser. De fire faser skaber en genkendelig struktur og sikrer, at man i arbejdet med tekster og film bevæger sig rundt på flere niveauer.

 

1) Sprog- & kulturforståelse

Sprog- & kulturforståelse skal gøre det let og spændende at komme i gang med afkodningen af et nabosprogligt værk. Der vil her være forslag til aktiviteter, der både hjælper eleverne med at forstå den valgte tekst eller film og i mere generel forstand styrker deres opmærksomhed på forskelle og ligheder mellem nabosprogene og de nordiske kulturer. 

 

2) Ind i teksten

At komme i gang med bearbejdelsen af en tekst fordrer, at den undergår en 'åbning'. Denne fase i tekstarbejdet har vi kaldt 'Ind i teksten'. Her arbejder eleverne - på hermeneutisk vis - med deres forforståelse og umiddelbare oplevelse af teksten.

 

3) Ned i teksten

I næste fase skal eleverne fordybe sig i teksten, - dette kalder vi 'Ned i teksten'. Her skal de ned i litteraturen og filmmediet og arbejde med teksternes byggeklodser og virkemidler, - fx personkarakteristik og komposition.

 

4) Ud af teksten

Sidste fase kaldes 'Ud af teksten'. Her skal eleverne reflektere over tekstens betydning for dem selv og deres omgivelser. Det er også primært i denne fase, at teksterne perspektiveres til det tema, som de indgår i.

 

 

Øget fokus på lytteforståelsen

Norden i Skolen har et øget fokus på det talte sprog og lytteforståelsen, som for de fleste volder de største udfordringer for kommunikation på tværs af de nordiske grænser. Kortfilm, musikvideoer og indlæsninger af omkring 20 litterære værker på dansk, norsk og svensk sikrer, at eleverne har mulighed for at høre nabosprogene. Det samme gælder en implementeret lydordbog, der udover at oversætte til de andre nabosprog gør det muligt at få specifikke ord i teksterne oplæst.

 

Den bedste sproglæring sker ved, at man bruger sproget aktivt. På Norden i Skolen kan lærere derfor finde en nordisk venskabsklasse og starte et samarbejde, der kan tilføre undervisningen en helt ny dimension. I det virtuelle klasseværelse har eleverne mulighed for at mødes og både videochatte og skrive med hinanden. Gennem den autentiske kommunikation gør de sig vigtige sproglige erfaringer, som den traditionelle nabosprogsundervisning ikke kan tilbyde. Og det bedste er, at det både er utrolig lærerigt og samtidigt spændende at møde jævnaldrende fra resten af Norden.

 

Plaff sprogene i stykker!

Trænger du til et frikvarter, kan det være en idé at gå i gang med et spil. Under Sprog & Kultur gemmer der sig en række særligt udviklede sprogdidaktiske spil og sprogprogrammer, som skal være med til at gøre læringsprocessenen aktiv, levende og sjov. Skyd f.eks. sprogene i stykker i spillet 'Plaff' eller skab din egen tekst i 'Klippedigtning'. Du kan også tage på rundrejse i spillet 'Norden Rundt' og få testet din paratviden, mens du kæmper mod klokken. I 'Norden Rundt' kan man endda udfordre og spille mod flere personer i samme spil. Eksempelvis med jævnaldrende i en venskabsklasse som en god og relationsopbyggende start på et webbaseret samarbejde?

 

Læs mere om Norden i Skolen her.