Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Hurtigskrivning af sang

hurtigskrivning.jpg

Beskrivelse


Elever skal i fællesskab digte en sang, der beskriver deres liv i et nordisk land. Elever og underviser vælger i fællesskabet tema/temaer til sangteksten, hvorefter en aktivitet med hurtigskrivning indledes. Hurtigskrivning har til formål at slukke for over-jeg’et (den indre dommer), så ordene kan flyde uden at blive målt og vejet.

 

De første skriveopgaver er individuelle, mens eleverne afslutter skriveprocessen som gruppe. Forløbet kan afsluttes med at koble en melodi til elevteksterne.

 

Aktivitet

Hurtigskrivning foregår på den måde, at der gennemføres fire runder á fem minutter. De første runder vil foregå individuelt, mens de sidste to foregår som gruppeaktiviteter. 

 

Individuelt:

 • Tegn en sol med 10 stråler på et stykke A4-papir. I centrum af solen skrives et tema, som I i fællesskab skal blive enige om.
 • Runde 1: Skriv 10 stikord til temaet ud for hver solstråle (fem minutter).
 • Runde 2: Skriv 10 sætninger, hvori mindst ét af stikordene er brugt (fem minutter).

 

I gruppe (maksimalt 6 elever): 

 

 • Runde 3: Vælg to gode sætninger og skriv to nye sætninger, der knytter an til de valgte sætninger. Sætningerne skal rime ved ende-rim (fem minutter).
 • Runde 4: Ret sætningerne til, så sproget bliver klart og tydeligt (fem minutter).

 

Valg af melodi

Forud for valget af melodi er det nødvendigt at drøfte, hvilken grundstemning teksten har. Er teksten trist, melankolsk, mørk, lys, glad, vred, dyster osv.? Lad melodien underbygge teksten ved enten at være i mol eller dur.

 

Når I har diskuteret jer frem til, hvilken stemning I ønsker at fremkalde med jeres tekst, kan I fortsætte med melodiarbejdet. Vælg mellem følgende to fremgangsmåder:

 

 • A: Vælg en af sangene under temaet Norden synger og brug den som skabelon til sangtekstens opbygning. Tilpas jeres tekst i forhold til versefødder og stavelser, så at det bliver muligt at synge sangen på den pågældende melodi. 
 • B: Lav jeres egen melodi og tilpas jeres tekst i forhold til versefødder og stavelser.
Login for at se mere

Tak til: Kom med det gror i Nord

Forfatter: L. Wernblad, B. Aggerbæk, J. Bachmann & B. F. Johannesen

Produceret i år: 2019

Pædagogisk konsulent: Dorthe Lilli Lambertsen

Formål

 • At eleverne udtrykker deres viden om Norden og følelser for deres hjemland og omgivende natur på vers og i musik
 • At eleverne anvender rim
 • At eleverne bruger deres kreative sider


Forberedelse


Materiale

 • Papir
 • Blyanter
 • Stoppeur
 • Noder og sangtekster. Disse skal bruges hvis eleverne ønsker at følge en melodi, slik at de kan tælle versefødder. Se f.eks. Norden synger