Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Rammerne: Ligestilling og normer

Ramarna

Metode: Rammerne


Gør sådan:


Fortæl om vores samfundsrammer for køn, og sig at deltagerne nu skal undersøge disse rammer. Tegn to rammer, det vil sige to store firkanter, ved siden af hinanden, så alle kan se dem. Fortæl at deltagerne kommer til at udfylde rammerne, en ramme ad gangen, men at alle først skal diskutere nogle spørgsmål i mindre grupper:


1. Hvad anses for at være mandligt i samfundet i dag?
2. Hvad anses for at være kvindeligt?
3. Hvordan skal piger og kvinder opføre sig og se ud i vores samfund?
4. Hvordan skal drenge og mænd opføre sig og se ud?


Pointér at det handler om, hvordan det ser ud i samfundet generelt, ikke hvordan man selv personligt synes, det bør være. Det gælder om at bryde begreberne maskulint og feminint ned i mindre dele og søge efter egenskaber, udtryk og handlinger, som anses for at være maskuline eller feminine.

 

Gå selv rundt og diskutér kortvarigt med hver gruppe:


1. Hvilke betydninger lægger man ind i begreber som maskulin og feminin?
2. Hvad kræves for at en person skal anses for at være mandlig eller kvindelig?
3. Hvordan skal personen se ud, hvad skal den lave i fritiden, hvad spiser nogen som er mandlig eller kvindelig?
4. Hvordan lever mandlige eller kvindelige personer?


Saml alle igen i hele gruppen. Gå en runde og skriv stikord i rammerne ud fra, hvad deltagerne tager op, for eksempel "stærk", "sminket", "liderlig", "moderlig". Udfyld en ramme ad gangen og saml et antal ord og egenskaber i den første ramme. Tag gerne en runde mere om den samme ramme, hvis det er en lille gruppe eller der bliver få ord. Gå derefter videre til næste ramme og gør på samme måde med den. Skriv det der beskrives som kvindeligt i pigerammen og det der beskrives som mandligt i drengerammen. Deltagerne behøver ikke at være enige med hinanden om alle ordene i rammerne, det er tværtimod berigende for diskussionen med mange forskellige perspektiver.


Diskutér:

 

Tal sammen i hele gruppen om følgende spørgsmål efter at begge rammer er fyldt ud:

1. Hvad tænker man, når man ser alle ordene?
2. Hvorfor er der mange ord i drengerammen, som kan vurderes højere?
3. Er det muligt at leve op til alle ordene i rammerne?
4. Hvilke fordele får man ved at holde sig inden for rammerne?
5. Hvordan viser normerne for hvad der er mandligt eller kvindeligt sig, når man kigger på de forskellige grupper?
6. Hvordan påvirkes de for eksempel af alder, samfundsklasse, etnicitet, funktionsdygtighed eller kønsudtryk?


Læg gerne nogle pointer til, hvis de ikke dukker op. For eksempel at det er umuligt at leve op til alle ordene i rammerne. Vær tydelig omkring at drengerammen kan placeres højere end pigerammen, eftersom mandlighed og drenge ofte vurderes højere i vores samfund end kvindelighed og piger. Peg også på, hvordan mandlige mænd og kvindelige kvinder antages at være heteroseksuelle i vores samfund.


Gå videre


Tegn en tyndere ramme rundt om den udfyldte ramme. Bed deltagerne tænke over, hvad piger eller drenge kan gøre, selv om det måske ikke anses for at være typisk drenget eller piget. Skriv de ting, som deltagerne siger, i den tyndere ramme. Det kan handle om, når piger gør noget, som står i drengerammen, som at tage snus og slås, eller om når drenge gør ting, der står i pigerammen, som at sminke sig eller le meget.


Diskutér derefter:


1. Er der nogle af ordene, som burde fungere i begge rammer? Hvilke?
2. Hvilke ord fungerer absolut ikke i begge?
3. Hvad sker, hvis nogen går 'for meget' uden for rammerne, for eksempel hvis en pige fylder meget, eller hvis en dreng er meget følsom?
4. Hvilke forskelle er der på, hvad der så sker for drenge respektive piger?

 


Tænk på …


Pointér gerne afslutningsvis, hvor snævre rammerne er for alle mennesker, og at målet er, at rammerne skal løsnes op og ikke være lige så begrænsende. Hvis du har skrevet på whiteboard, kan det være nemt at understrege den pointe ved at viske selve rammerne ud, så kun ordene står tilbage på tavlen, som egenskaber og kendetegn, alle burde have adgang til.

 

 

Materialet er taget fra 'Bryt 3.0 - et metodemateriale om normer i almenhed og heteronormen i særdeleshed'

I finder materialet i sin helhed her:

 

BRYT! 3.0 (pdf)

webshop

 

'RFSL Ungdom' og 'Forum för levande historia' tager ikke ansvar for oversættelserne

Login for at se mere

Formål

Rammerne er en aktivitet som synliggør og åbner op for diskussion om kønsnormer i samfundet. Normer er forestillinger, idéer og uskrevne regler, der former os som individer, vores relationer til andre mennesker og hele samfundet. Normer er vurderinger hos én selv, som man kan have reflekteret mere eller mindre over at man faktisk har.

 

I vores samfund har vi mere eller mindre udtalte regler for, hvordan man skal være som pige og som dreng. Man kan sige, at der er to rammer, som alle skal passe ind i. Enten skal man være i drengerammen, hvor mandlighed findes, eller også skal man være i pigerammen, hvor kvindelighed findes. Målet med metoden er at få øje på og undersøge, hvordan disse regler ser ud, og hvordan de hænger sammen med normer og magtstrukturer omkring etnicitet, kønsudtryk og seksualitet. En vigtig del af metoden er at tale sammen om, hvilken rolle rammerne spiller for hvilken magt og status, man får.


Forberedelse

 

Ting at tænke på som lærer:

 

Når du arbejder normkritisk, er det meget vigtigt at tænke på, at diskussionerne skal handle om normen, da der ellers er en risiko for, at snakken begynder at handle om afvigere fra normen. Tænk også på ikke at dvæle ved, hvad enkelte personer i gruppen synes er "normalt" eller ikke.

 

Glem ikke at alle grupper er blandede og består af personer, som både passer ind i normer og bryder mod normer på forskellige måder. Tænk gerne igennem, hvordan øvelsen kommer til at opleves fra en normbryders synspunkt.

 

Forhåbningen med øvelserne er, at de skal vække interesse og nysgerrighed. På trods af det kan de skabe reaktioner, som ikke kun er positive. Da er det vigtigt at snakke om disse i klassen.


Materiale

• Whiteboardtavle/flip-over/stor skriveblok

• Whiteboardpen/spritpen