Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Trafiklysmetoden

Trafiklysbillede

BESKRIVELSE

I denne aktivitet sendes eleverne på en dybdegående opdagelsesrejse efter ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk. I aktiviteten skal eleverne farve ord i en tekst røde, gule og grønne (som i et trafiklys) for derigennem at blive mere bevidste om ligheder og forskelle mellem sprogene og opdage typiske mønstre. Metoden resulterer i et visuelt billede af, hvor nært beslægtede de skandinaviske sprog er.

 

Trafiklysmetoden fungerer samtidigt som et stort spejl, man holder op foran sit eget sprog. I forbindelse med farvelægningen af nabosproget bliver eleverne konstant tvunget til at reflektere over, hvordan deres eget sprog egentligt ser ud, og hvilke valg der er blevet truffet der. Aktiviteten styrker således elevernes sproglige bevidsthed.

 

 

AKTIVITET

 1. Eleverne overstreger/maler ord i en nabosproglig tekst med følgende farver efter følgende regler:
  • Grøn= ord som betyder det samme og staves ens
  • Gul = ord som betyder det samme, men staves lidt forskelligt
  • Rød = ord som ikke findes på sit eget modersmål

 2. Eleverne har nu tre kategorier af ord, som de skal arbejde med på forskellige måder:

a) Grønne ord er på plads

Grønne ord volder ingen (trafikale) problemer, eftersom de er ens for begge sprog. Dem behøver eleverne derfor ikke bruge mere tid på nu.

 

 

b) Gule ord skal på tavlen

Gule ord er interessante, fordi de fremhæver de små ligheder og forskelle, der er mellem dansk, norsk og svensk. Læreren beder alle elever om at fortælle et af deres gule ord, som samtidigt skrives på tavlen. Sæt streg under de bogstaver, som gør ordene forskellige. Skriv nabosprogsordet først og ordet på eget modersmål bagefter.

 

Eksempel (her med svensk som nabosprog og dansk som modersmål):

gata = gade
lär = lær
liknar = ligner
hennes = hendes

 

Når tavlen er fyldt med ord, så skal eleverne lede efter sproglige mønstre/tendenser. Findes der ligheder/forskelle, som går igen flere steder? Eleverne skal i 5 minutter alene forsøge at opdage disse mønstre/tendenser og notere dem på et stykke papir.

 

Klassen drøfter deres opdagelser i plenum. Har eleverne fundet frem til det samme? Afprøv gerne opdagelserne på en ny tekst.

 

 

c) Røde ord skal på scenen og væggen

Saml de røde ord på en planche (evt. lavet som et stort flag) på klassevæggen. Hver elev skriver et rødt ord på planchen, så længe det ikke allerede står der (oversættelse på eget sprog tilføjes i parentes). 

 

For at smage på de ord, som kun findes på nabosproget, skal eleverne lave en kort sketch/skuespil for klassen i små grupper. Sketchen/skuespillet kan foregå på eget modersmål, men benspændet er, at mindst 5 af de røde ord (gerne flere) fra planchen skal indgå. Fremfør sketchen/skuespillet for klassen.

Login for at se mere

Forfatter: Thomas Henriksen

Tak til: Lis Madsen

Udgiver: Norden i Skolen

Produceret i år: 2018

Formål

 

 • at styrke elevernes kendskab til ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk
 • at styrke elevernes sproglige bevidsthed (også om sit eget sprog)


Forberedelse

 • lav evt. et stort flag af karton, som hænges op på klassevæggen


Materiale

 • en tekst skrevet på et nabosprog
 • overstregningstuscher i grøn, gul og rød
 • planche/karton

Billeder

light-light-signal-road-sign-46287.jpg