Nordplus Nordiske Sprog

 undefined

Hvem kan søge?

Folkeskoler, videregående uddannelser, universitet, højskoler, organisationer samt private og offentlige virksomheder kan søge. 

 

Hvad kan man søge støtte til?

Man kan søge støtte til at gennemføre projekter og netværksaktiviteter med formålet at styrke forståelsen for de nordiske sprog, fortrinsvis dansk, norsk og svensk.

 

For nærmere information og ansøgningsskema:

www.nordplusonline.org/nor