Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Er bioenergi grøn energi?

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Energiforbrug Emne Jorden Kemi Luft Økosystemer Type Tekst
Er bioenergi groen energi

 

Bioenergi udleder CO2 når det bliver brændt af, ligesom olie og naturgas. Når det alligevel er bedre for miljøet end de fossile brændstoffer hænger det sammen med, at den CO2, der bliver udledt indgår i et naturligt kredsløb på jorden. Olie og gas har været gemt i jorden i millioner af år. Når vi brænder det af tilføres vores atmosfære; luften omkring os - altså CO2, som har været gemt så længe, at det ikke længere indgår i naturens naturlige kredsløb.


Bioenergi-produktion kan også have store negative miljømæssige og sociale konsekvenser hvis det ikke produceres rigtigt. Afhængigt af, hvilken biomasse der anvendes kan produktionen af bioenergi føre til at skove bliver fældet og at store landområder ryddes for oprindeligt dyre- og planteliv. Hvis landmændene vælger at bruge jorden til afgrøder der skal brændes i stedet for at spises, så kan det føre til fødevaremangel, prisstigninger på fødevarer og diskussioner om hvem der ejer jorden og hvad den skal bruges til. Derfor er det vigtigt at overveje mange forskellige faktorer, når der skal bruges og produceres bioenergi.


Brug med omtanke

Når bioenergi produceres på en måde, hvor man tænker over disse ting, kan det være en naturlig kilde til energi, og vi kan undgå at udlede ny CO2 til atmosfæren. Bioenergi kan også hjælpe med at reducere mængden af andre, luftforurenende stoffer såsom svovl og kvælstofoxider, som findes i olie og kul, men ikke i biomasse.


Som sagt er et af de vigtigste argumenter for bioenergi, at vi kan skære i brugen af olie og kul, og at vi dermed bliver mere uafhængige af at importere energi udefra. Blandt de nordiske lande er det i dag kun Norge, som producerer mere olie og gas end det selv forbruger, mens Danmark har været selvforsynende i en periode mellem 1997 og 2013.


Et andet godt argument for bioenergi er, at det hjælper landbruget med at løse en række forureningsproblemer. Gylle kan nemlig også bruges til at producere biogas og det er med til at reducere landbrugets miljøpåvirkninger.


I Norsk og i svensk sammenhæng kan brugen af bioenergi erstatte en del af el produktionen fra vand- og kernekraftværker. Det betyder at kernekraften kan udfases hurtigere og at der ikke behøver at blive bygget så mange dæmninger for at udnytte vandkraften.


Økonomien

For mange mennesker er det økonomisk attraktivt at bruge bioenergi. Ikke mindst for jordens fattigste er bioenergi den eneste reelle mulighed for at få varme og kunne tilberede mad. I Sverige, Norge og Finland har mange mennesker også direkte adgang til at sanke træ i skoven til at fyre i brændeovne.


Prisen til produktion af energi med biobrændsler for større energivirksomheder svinger ikke ligeså meget som prisen på olie og gas, og det er derfor mere stabilt at investere i bioenergi. Derfor ser vi også i dag, at der er en stigende interesse for at udnytte naturens afgrøder mere end vi tidligere har gjort. Det er naturligt genbrug.

Bioenergi udleder CO2 når det bliver brændt af, ligesom olie og naturgas. Når det alligevel er bedre for miljøet end de fossile brændstoffer hænger det sammen med, at den CO2, der bliver udledt indgår i et naturligt kredsløb på jorden. Olie og gas har været gemt i jorden i millioner af år. Når vi brænder det af tilføres vores atmosfære; luften omkring os - altså CO2, som har været gemt så længe, at det ikke længere indgår i naturens naturlige kredsløb.


Bioenergi-produktion kan også have store negative miljømæssige og sociale konsekvenser hvis det ikke produceres rigtigt. Afhængigt af, hvilken biomasse der anvendes kan produktionen af bioenergi føre til at skove bliver fældet og at store landområder ryddes for oprindeligt dyre- og planteliv. Hvis landmændene vælger at bruge jorden til afgrøder der skal brændes i stedet for at spises, så kan det føre til fødevaremangel, prisstigninger på fødevarer og diskussioner om hvem der ejer jorden og hvad den skal bruges til. Derfor er det vigtigt at overveje mange forskellige faktorer, når der skal bruges og produceres bioenergi.

 

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Beskriv forskelle på bioenergi og fossil energi. Hvad er forskelle og ligheder. Hvad er fordele og ulemper?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Bioenergi er en naturlig energikilde, når der for eksempel laves bål. Skriv en lejrbål sang og optag den. Den må gerne handle om hvordan vi bedst kan spare på energien. Send den til jeres venskabsklasse.