Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Fremtidens elsystem

Elmåler

 

CO2 udledning og forurening fra verdens stigende forbrug af el og energi har fået mange forskere til at lede efter alternativer til olie, gas og kul som vores primære energikilder. Der findes imidlertid også andre måder at begrænse vores udledninger ved energiproduktion på. En af dem kaldes “Det Intelligente Elsystem”.


Det Intelligente Elsystem - Smart Grid


Det Intelligente Elsystem kaldes oftest ved sit engelske navn Smart Grid. Begrebet bruges som en samlebetegnelse for styring af alle elementerne i elsystemet, dvs. både produktion i kraftværker og vindmøller og solceller, transport gennem ledninger og styring af forbruget.


Når vinden blæser eller solen skinner produceres en større og større del af elektriciteten i Norden ved hjælp af vindmøller og solceller. Denne elektricitet produceres uden at udlede CO2 og er dermed bedre for miljøet end produktion fra kul eller gasfyrede kraftværker. Problemet er imidlertid, at vi endnu ikke har fundet en god løsning til at lagre elektricitet og når vi lige pludselig er afhængige af at bruge energien, når det enten blæser eller solen skinner, så skal vi indrette vores elsystem på en ny måde, så energien bliver brugt, når den er der – og tilsvarende at vi bruger mindre hvis det er overskyet eller vindstille. Med et fint ord kalder man derfor vind- eller solenergi for fluktuerende energi. Det betyder at mængden af energi hele tiden veksler.


Når vi gerne vil udnytte sol og vind i vores energiproduktion skal det nordiske energisystem gøres mere fleksibelt. Kraftværkerne er i dag beregnet til at producere store mængder elektricitet i et jævnt tempo, og det er svært at skrue hurtigt op og ned for, hvor meget der produceres i f.eks. et atomkraftværk – hvorimod et gas- eller vandkraftværk er meget fleksibelt. Hvis der stadig skal være elektricitet i stikkontakten når mere af energien kommer fra vind og sol, bliver det altså vigtigt at nogle af kraftværkerne hurtigt kan tændes og slukkes. Man taler om, at elnettet skal gøres intelligent. Det betyder i denne sammenhæng, at computere og målere hele tiden holder øje med, hvor meget energi der forbruges og hvor meget der produceres og hurtigt kan sende besked til de almindelige kraftværker, hvis produktionen fra vindmøller og solceller ikke er nok.


For den enkelte forbruger betyder det Intelligente Elsystem noget helt andet. For at kunne tilpasse forbruget af elektricitet med den mængde der bliver produceret skal der udvikles metoder til at få både virksomheder og almindelige husstande til at bruge energien på bestemte tidspunkter. Det kan gøres på forskellige måder. F.eks. kan det Intelligente Elsystem holde øje med, om der er meget eller lidt elektricitet til rådighed i dit område. Hvis der er meget kan fryseren eller køleskabet blive ekstra kolde – for så at kunne stå længere tid uden at bruge energi, når der pludselig ikke er så meget energi til rådighed. Det Intelligente Elsystem kan også udnytte batteriet i elbiler, varmen i elektriske vandvarmere eller bruges til at stoppe produktionen i virksomheder i nogle timer, hvor forbruget er højt andre steder eller der ikke er så meget elektricitet til rådighed.


Fjernaflæste elmålere


En vigtig forudsætning for at virksomheder og forbrugere skal blive en del af det Intelligente Elsystem er, at der sættes automatiske elmålere op, som hele tiden kan holde øje med, hvor meget elektricitet der bliver brugt. Dette arbejde er i gang over hele Norden og kommer til at fortsætte i de kommende ti år. Ændringer i elsystemet er svære og kræver mange penge og at alting er gennemtænkt, så vi ikke pludselig står uden elektricitet. Derfor kræver det lang tid at indføre nye ting.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Hvad betyder ”det intelligente elsystem”? Tegn et billede med fire kasser på. Den første kasse er Kraftværkerne, der hvor strømmen kommer fra. Den anden kasse er ledningerne. Den tredje kasse er energiselskaberne og den sidste kasse er dig og mig i vores huse. Beskriv hvilke roller de fire dele af elsystemet har i fremtidens intelligente elsystem.

  • 2Temaopgave

    

   Hvordan ville du have det, hvis du ikke selv kunne bestemme hvornår du ville se TV, men måtte vente på at solen skinnede, så der var strøm fra solcellerne på taget?


   Skriv et kort essay, hvor du beskriver, hvad du ville synes var i orden, at energiselskabet styrede om var tændt eller slukket. Hvad nu, hvis du fik penge for at vente en time med at spille computer – ville det så være i orden?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag billeder på skolen af de ting, som I tror vil kunne indgå i fremtidens elsystem. Det er de ting, som kan tændes og slukkes i nogle timer – uden at det gør noget. F.eks. en fryser eller et køleskab. Maden bliver jo ikke ødelagt, fordi der er en eller to grader mindre koldt i et kort stykke tid. Hvor mange ting har I på skolen, som kunne bruges til det?


   Send billederne til jeres venskabsklasse med en kort forklaring på, hvordan disse ting kunne bruges til at udjævne energiforbruget henover døgnet.