Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Fordele og ulemper ved fusion

Fordele og ulemper ved fusion

 

Forskerne arbejder på højtryk med at bygge en fusionsreaktor, som vil kunne stille meget store mængder energi til rådighed for jordens befolkning.  Den mest gennemtestede og brugte metode for forskerne til at arbejde med fusionsenergi kaldes for Tokamak. I 2011 fandtes der ca. 177 af denne type projekter rundt omkring i verden. Det største projekt kaldes ITER og ligger i Frankrig.


Fusionsenergien vil komme fra store kraftværker og kunne udnyttes til både produktion af el og varme. På den måde kan den erstatte de nuværende kraftværker, som primært fyrer med kul, olie og gas.


Fusionsenergi er med andre ord ikke særlig velegnet til at erstatte benzin og diesel til transportmidler. For også at kunne benyttes til f.eks. skibe og fly, som det endnu ikke er lykkedes at gøre eldrevne, må der udvikles metoder til fremstilling af alternative brændstoffer, f.eks. brint eller bioethanol ved brug af fusionsenergien.


Stort potentiale og mindre radioaktivitet


Fusionsenergien vil være næsten uudtømmelig. Stoffet deuterium som man bruger til processen findes i store mængder i almindeligt havvand. Lithium som bruges til at fremstille tritium, som er det andet stof der skal bruges til processen er også enkelt at få fat på.


Selve processen er en nuklear – eller kerneproces – og derfor kommer der til at optræde radioaktivitet omkring fusionskraftværket. I modsætning til de radioaktive stoffer fra et almindeligt kernekraftværk, så er affaldsstofferne fra et fusionskraft meget nemmere at håndtere. F.eks er halveringstiden – altså den tid som stofferne er radioaktive meget kortere – under 100 år – i forhold til fissionsreaktorernes halveringstid på mange tusind, helt op til 100.000 år.


Mindre fare ved udslip


Et fusionskraftværk skal hele tiden tilføres nyt materiale for at fungere. Brændstoffet i processen rækker kun til få minutters forbrug. I et traditionelt kernekraftværk kan materialet holde i dagevis, og der kan ske en ukontrolleret kædereaktion kaldet en nedsmeltning. Det er ikke muligt med fusionsenergi. Skulle et fusionskraftværk blive udsat for eksempelvis et jordskælv, som det skete med atomkraftværket Fukushima i Japan i 2011 ville de radioaktive stoffer der kunne spredes i naturen være så ufarlige, at det ikke vil blive nødvendigt at evakuere befolkningen, der bor omkring kraftværkets område.


Pris


Fusionsenergi er meget nyt, og det er svært at sige noget præcist om, hvor dyrt det vil være. Materialerne til at drive værket vil dog være meget begrænsede, så det er selve teknologien og konstruktionerne der er dyre. De beregninger man har lavet viser derfor, at der med stor sandsynlighed ikke vil være dyrere at producere fusionsenergi end de energiformer vi kender i dag.


Til gengæld vil råstofferne; havvand og Lithium være tilgængelige alle steder, og der vil derfor ikke være nogle lande der kan tjene mange penge på at udnytte energiråstofferne i undergrunden.


Alt i alt virker fusionsteknologien som et lovende forskningsområde. Den er miljøvenlig, idet den ikke forurener miljøet, brændslet findes overalt og er let tilgængeligt. Problemet er, at det kræver endnu et stort forsknings- og udviklingsarbejde, før teknologien kan benyttes. Det tager måske 40 til 50 år, og selv med den tidshorisont er det ikke sikkert at det vil lykkes.


Pengene der bruges til forskningsmidler omkring fusionsenergi  i verden i dag er store – men alligevel kan man sætte beløbet i perspektiv til, hvor mange penge der bruges på energi. I det perspektiv svarer de årlige penge, der bruges til forskning kun til to timers globalt energiforbrug.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Et kraftværk, der producerer energi ved hjælp af fusionsenergi kan ligge mange år ude i fremtiden – og måske er det ikke sikkert det lykkes. Lav et essay hvor du beskriver din holdning til forskning i fusionsenergi sammenlignet med hvor lang tid det måske tager, før vi kan gøre nytte af det. Er pengene bedre givet ud på for eksempel mere forskning i solceller og vindenergi, som vi i dag ved fungerer, men som måske kan gøres meget mere effektive?

  • 2Temaopgave

    

   Beskriv fremtidens energikilder, og hvordan man udnytter energien fra dem. Fortæl også meget gerne om energikilden er specielt velegnet til nogle ting, men ikke til andre. Hvilke energikilder tror du kommer til at dominere i fremtiden. Hvorfor?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Lav en powerpoint præsentation eller lignende over de energikilder, som I tror kommer til at være de vigtigste i fremtiden og beskriv med enkle argumenter, hvorfor. Send den til jeres venskabsklasse og sammenlign med jeres egen. Har I valgt de samme?