Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

print

FN's Verdensmål

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Tema Bæredygtighed Emne Klima Type Tekst
NO.png

Verdensmålene – mål for hele verden 

I 2015 vedtog organisationen de Forenede Nationer (FN) 17 mål for bæredygtig udvikling. De 17 mål hedder ”Sustainable Development Goals” på engelsk, og på dansk kalder vi dem Verdensmålene. Verdensmålene forpligter FN’s 193 medlemslande til at løse de store udfordringer verden står over for inden 2030; fx skal fattigdom og sult afskaffes, ulighed mellem mennesker skal reduceres og alle skal have adgang til uddannelse, bedre sundhed og en plads på jobmarkedet. En vigtig pointe i forbindelse med FN’s 17 verdensmål er, at man ikke kan løse målene én efter én. Målene er nemlig alle afhængige af hinanden, og halter indsatsen på ét område vil det påvirke de andre områder. Det er også centralt for Verdensmålene, at de gælder for alle verdens lande, og at det er nødvendigt, at landene løfter opgaven om at opfylde målene i fællesskab.


Fælles om mål 13: Klimaindsats 

Verdensmål nr. 13 handler om, at verden skal bekæmpe klimaforandringerne, og de konsekvenser klimaforandringerne har for mennesker rundt om i verden. For at opfylde verdensmål nummer 13 skal verden udlede meget mindre C02, og vi skal sørge for, at de mennesker som rammes af klimaforandringerne, f.eks. fordi der opstår mere tørke eller flere naturkatastrofer, kan modstå forandringerne.

Mål nummer 13 er et godt eksempel på, at Verdensmålene hænger sammen. Mål nummer 13 handler om klimaet, men på en måde handler alle de andre Verdensmål også om klimaet, for hvis ikke verdens lande tager hånd om klimaforandringerne, er det umuligt at nå de 16 andre Verdensmål. Klimaforandringerne påvirker allerede forsyningen af mad og vand til mange mennesker verden over, de påvirker menneskers helbred, de tvinger flere mennesker til at emigrere, og de er med til at destabilisere fred og sikkerhed. At løse udfordringen med menneskeskabte klimaforandringer, er derfor en forudsætning for at skabe en udvikling mod en mere bæredygtig og retfærdig verden.

Løsningen af klimakrisen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at hele verden arbejder sammen for at opfylde de 17 Verdensmål. Klimaforandringer kender nemlig ikke til landegrænser.

Login for at se mere