Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Lærervejledning

Glemt password?

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Forskerne er uenige

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Ressourcer Emne Jorden Klima Kemi Type Tekst
forskerneeruenige.jpg

Der er næppe mange områder som klimadebatten, der kan få de deltagende parter til i den grad at vise følelser. Det er på en måde paradoksalt, for klimadebatten er en debat, der mest handler om videnskabelige argumenter.


Søger man efter “klimadebatten” på internettet, så er det let at finde mange debatter blandt mennesker som du og jeg, der diskuterer om den globale opvarmning findes i virkeligheden, om den er skabt af mennesker og hvad det egentlig betyder for os. Når debatten bliver så ophedet, så skyldes det måske at det handler om den måde vi lever vores liv på.


Hvis det er rigtigt at vi med vores måde at leve på forurener og ødelægger jorden – skal vi så holde op med at køre i bil. Holde op med at flyve på ferie – eller at kunne købe grøntsager året rundt i supermarkedet? Spørgsmålet om klimadebatten er med andre ord central for spørgsmålet om, hvordan vi som mennesker skal leve vores liv.


Et videnskabeligt panel


Fordi spørgsmålet rejser så mange problemstillinger blev FN i 1987 enige om at stifte IPCC. IPPC står for Intergovernmental Panel on Climate Change og er i dag det sted, hvor den meste forskning om klima samles og kommenteres. Det er ikke IPCC, der selv står for forskningen, men de gennemgår med jævne mellemrum alt hvad de kan finde – for derefter at kommentere det og komme med anbefalinger til, hvad der skal gøres.


Cirka hvert femte år udkommer de såkaldte Assessment Reports. Det er store, samlende rapporter om jordens klima. Arbejdet er delt i tre dele: årsagerne, konsekvenserne og mulighederne for handling i forbindelse med klimaforandringer.


IPCC har indtil videre udgivet fem af sådanne rapporter (1990, 1995, 2001, 2007 og 2013). I Oktober 2014 var mange af verdens ledere samlet i København for at diskutere rapporten fra 2013.


Den nyeste rapport er den af de fem, der er allermest tydelig. Rapporten siger at hvis vi ikke for alvor kommer i gang med at spare på energien og skære ned på CO2 udslippet, så kan temperaturen stige helt op til 4,8 grader i forhold til temperaturen for 100 år siden. Som vi allerede ser nu, bevirker det store CO2 udslip at jordklodens temperatur stiger, og dermed at isen på verdens poler, Grønland og antarktis smelter, hvilket igen medfører at havoverfladen stiger.  Klimapanelet anslår at havoverfladen vil stige mellem 26 og 82 centimeter frem mod slutningen af århundredet.


Det medfører blandt andet, at vejret vil blive mere ekstremt. Der vil oftere komme hedebølge og de vil vare i længere tid. Som jorden opvarmes vil de nuværende våde regioner få mere regn og de tørre regioner vil blive endnu tørrere. Mange mennesker vil være nødt til at flytte og jorden vil blive ufrugtbar, så det kan være vanskeligt at skaffe mad. Det kan igen afstedkomme krige og store flygtningestrømme, som får store konsekvenser overalt.


Videnskab og befolkning


Mere end 90 procent af verdens videnskabsfolk er enige i konklusionerne fra IPCC. Men mange mennesker har alligevel fået det indtryk, at der er usikkerhed eller uenighed mellem klimaforskere om, hvorvidt der sker en opvarmning af klimaet og hvorvidt denne opvarmning er menneskeskabt. Det er ikke nemt at forstå hvad klimaændringer er. Og vi kan heller ikke lige se dem. Nogle somre, når det regner hele tiden – eller når der slet ikke falder sne en hel vinter – så taler mange mennesker om klimaforandringerne. Men når der igen næste år ligger sne, så tænker mange – nej, det var nok alligevel ikke rigtigt med klimaforandringer. Vejret og klimaforandringerne er nemlig på en gang noget forskelligt og det samme. Når man arbejder med klimaforandringer, så kigger man på gennemsnittet af mange tal. Man kigger på mange år og mange områder på én gang. Det er blandt andet det, der gør det vanskeligt at forstå. Som mennesker oplever vi jo kun klimaet lige der hvor vi er.


I en undersøgelse fra 2009 blandt 3.146 forskere svarede 90 procent ja til, at jordens gennemsnitstemperatur var steget siden 1800-tallet, og 82 procent angav menneskelig aktivitet som en væsentlig årsag. Andre undersøgelser viser, at der i befolkningen som helhed hersker en helt anden forståelse. En samtidig amerikansk undersøgelse viste, at kun 58 procent af amerikanerne mente, at menneskelige aktiviteter er skyld i den globale opvarmning. En nyere dansk undersøgelse viser, at 71 procent af befolkningen i Danmark er helt enige eller enige i, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, mens 60 procent er helt enige eller enige i, at opvarmningen er menneskeskabt.


Uenighederne


Som sagt er der også videnskabsfolk, som erklærer sig uenige i IPCC’s konklusioner. Desværre har denne debat ikke været en god, videnskabelig debat hvor uenighederne har ført til bedre argumenter i en god tone. Tværtimod er det mere blevet en diskussion mellem to lejre, som ikke kan udstå hinanden.


Overfor de forskere som bakker op om, at de nuværende klimaforandringer først og fremmest skyldes en menneskeskabt udledning af drivhusgassen CO2 står en gruppe forskere, som mener, at de klimaforandringer, vi oplever nu, ikke i al væsentlighed adskiller sig fra de klimaforandringer, som vi har set de sidste par hundrede år - og endnu længere tilbage.


Det primære argument fra modstanderne er, at temperaturforandringer i langt højere grad end udslip af drivhusgasser i stedet skyldes øget eller mindsket aktivitet på solen.  Der er nemlig en sammenhæng mellem kosmisk stråling – som primært kommer fra solen og hvordan jordens atmosfære opfører sig. Disse forskere viser for eksempel at temperaturstigninger og -fald – langt tilbage i tiden tilsyneladende passer sammen med, hvor meget kosmisk stråling der har været på jorden.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Søg på nettet efter IPCC, Hvad er det for en organisation? Hvor mange medlemmer er der i den. Hvad laver de?

  • 2Temaopgave

    

   Søg på nettet efter ” ipcc 5th report on climate change”. Det er IPCC’s femte rapport omkring klimaforandringer som  blev udgivet i 2013 og 2014. Beskriv hovedresultaterne af rapporten.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Søg på nettet efter ”Global opvarmning” og ”Klima” og find debatter på f.eks. aviser, hvor almindelige mennesker debatterer klimaproblemer. Find nogle karakteristiske indlæg og læs dem igennem.


   Beskriv debatten, er der en god tone? Virker den seriøs? Send eksemplerne til din venskabsklasse og sammenlign med jeres egne.