Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

print

Lærervejledning Nordisk skolechat: klima

INTRODUKTION OG FORMÅL

I temaforløbet ’Nordisk Skolechat: Klima’ skal eleverne arbejde med tekster og opgaver om energi og klimaforandringer, der tager udgangspunkt i deres land og hverdag. Arbejdet leder henimod deltagelse i en medrivende nordisk skolechat om klima med elever fra øvrige nordiske lande på den officielle nordiske klimadag 11. november 2021 i tidsrummet 13.00-14.00 (CET). 

Undervisningsforløbet retter sig mod elever i 7.-10. klasse. Eleverne skal arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 7, 12 og 13. Disse handler om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion samt klimaindsats.

 

Til elevopgaverne er der et svarark, som eleverne skal udfylde undervejs – både når de arbejder på egen hånd og i forbindelse med fælles opsamlinger i klassen. Svararket skal hjælpe eleverne med viden, som de bl.a. kan bruge i skolechatten om klima.

 

Tidsplan

Eleverne skal arbejde med forarbejde, hjemmearbejde, chat og efterarbejde. Enkelte opgaver kan evt. udelades af tidsmæssige hensyn, eller hvis klassen har arbejdet med emnet tidligere.


undefined

 

FORLØBETS OPBYGNING

Opgave 1:

Hvordan kan vores energiforbrug bidrage til klimaforandringer?


Tidsforbrug: 30 min. (hvis klassen allerede har arbejdet med dette, kan denne opgave springes over)

Mål: Eleverne skal forstå og kunne fortælle, hvilke energikilder der bidrager til klimaforandringer, hvad klimaforandringer er, samt hvad man kan gøre for at mindske elektricitetsforbruget.

Beskrivelse: Klassen inddeles i tre grupper. Hver gruppe undersøger tekster, arbejder med tilknyttede spørgsmål og fremlægger svarene på deres undersøgelse for klassen. Eleverne kan med fordel arbejde sammen to og to i grupperne.

Materiale:
Gruppe 1: Om klimaforandringer
Gruppe 2: Om naturgasIslands primære energikildeOm vindenergiOm vandenergiOm solenergi
Gruppe 3: Fremtidens energiforbruger

 

 

Opgave 2:

Lav oversigt over jeres lands produktion af elektricitet 

Tidsforbrug: 20 min.

Mål: Eleverne skal forstå og kunne fortælle, hvilke energikilder der bruges til produktion af elektricitet, samt hvordan disse bidrager til klimaforandringer.

Beskrivelse: Eleverne skal arbejde i grupper på max. fire elever. De skal læse en tekst og arbejde med følgende spørgsmål:

 • Hvilke energikilder benyttes til produktion af elektricitet?
 • Hvilke energikilder bidrager ikke til klimaforandringer?

Du vejleder dem undervejs med at finde frem til svarene. Der er ingen fælles opsamling.

 

Teksten finder du her

 

 

Opgave 3:

Undersøgelse af, hvor eleverne bruger elektricitet hjemme (hjemmearbejde)

Tidsforbrug: Intro til opgaven: 10 min. Hjemmearbejde: 20-30 min. Opsamling på hjemmearbejdet: 20 min.

Mål: Eleverne skal undersøge, hvor de bruger elektricitet i hjemmet, og hvor de kan spare på elektriciteten.

Beskrivelse: Du skal introducere skemaet, som eleverne skal bruge til at registrere elektriske apparater i deres hjem. Registreringen bruges som afsæt til en snak i familien om, hvor de evt. kan spare på elektriciteten.

Når eleverne har udfyldt skemaet hjemme, skal I fælles i klassen samle op på, hvilke apparater, der bruger elektricitet i hjemmene.

 

 

Opgave 4:

Mindmap

Tidsforbrug: 30 min.

Mål: At eleverne finder ud af, hvordan de kan være med til at mindske klimaforandringer ved at bruge mindre elektricitet.

Beskrivelse: Eleverne skal to og to blive enige om fem forslag til, hvad de kan gøre for at bruge mindre elektricitet.

På tavlen laves et fælles mindmap, hvor alle makkerpar byder ind med deres forslag.

undefined

 

 

Opgave 5:

Hvad går chatten ud på?

Tidsforbrug: Forberedelse 25 min. Nordisk Skolechat: 45-60 min.

Mål: Eleverne skal få kendskab til energikilder i Norden og drøfte ansvarligt forbrug i en international (nordisk) sammenhæng. 

Hvordan tilmelder du din klasse?
’Nordisk Skolechat: Klima’ foregår d. 11. nov. kl 10-11 (CET). For at kunne tilmelde din klasse, skal du:
a) oprette dig som bruger på Norden i skolen.
b) tilmelde din klasse her.

Orienter dig på siderne ’Hvad er Nordisk skolechat’ og ’Koncept: temachatten’ inden skolechatten. Det kan være en god ide, at eleverne sidder sammen to og to i chatten, hvorved de kan hjælpe hinanden med at forstå, hvad de andre nordiske elever fortæller samt svare på de andres spørgsmål.

Det er en fordel, hvis eleverne har deres svarark med, så de kan støtte sig til svararket, når de skal fortælle om deres land, samt svare på spørgsmål.
I svararket skal eleverne endvidere skrive de informationer ned, som de får undervejs i chatten.

I chatten vil der være spørgsmål, som eleverne kan tale om. Disse kan f.eks. være:

 • Hvilke energikilder bruger jeres land til produktionen af elektricitet?
 • Hvilke energikilder bidrager til klimaforandringer?
 • Hvor bruger I strøm hjemme hos jer?
 • Hvordan kan I formindske jeres forbrug af elektricitet?
 • … samt holdningsspørgsmål til klimaforandringer

 

Opgave 6:

Afsluttende diskussion i klassen

 

Tidsforbrug: 20 min.

 

Drøft følgende spørgsmål med hinanden:

 • Hvilke ligheder og forskelle er I stødt på mellem jeres land og de andres?
 • Benytter de nordiske lande de samme energikilder til at producere elektricitet?
 • Hvad fik I at vide om de øvrige nordiske lande, som I ikke vidste før chatten?
 • Hvilke løsninger for en bæredygtig fremtid fik I snakket med andre nordiske unge om?
 • Hvem har ansvaret for at bekæmpe klimaforandringerne - og hvor meget kan du påvirke som individ?

 

Login for at se mere

Pædagogisk konsulent: Charlotte Hansen