Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Om klimaforandringer

Omklimaforandringer.jpg

 

Klimaforskere fra hele verden er enige: Klimaet ændrer sig alt for hurtigt i disse år. Vi – mennesker over hele kloden – er nødt til at gøre noget hurtigt, hvis vi skal sikre, at den globale opvarmning begrænses til 2-3°C over det niveau, der var før industrialiseringen satte ind for nogle hundrede år siden. Ellers risikerer vi, at situationen løber løbsk. Det er en af konklusionerne fra en rapport, der udkom foråret 2014 fra FN’s klimapanel IPCC. 

På klimatopmødet i Paris i 2015 vedtog verdens lande en historisk klimaaftale - Parisaftalen. Landene blev enige om at begrænse global opvarmning til under 2°C, og at stile mod 1,5°C. I en specialrapport fra 2018 gjorde IPCC klart at det gør en enorm forskel, hvis temperaturen stiger med bare en halv grad.


Den globale temperatur: Den globale temperatur er steget med ca. 0,8 grader Celsius de seneste 100-150 år (kilde: Danmark Meteorologiske Institut).


Isen: Siden 1960 er arealet af arktisk havis halveret fra ca. otte millioner kvadratkilometer i september måned til godt fire millioner kvadratkilometer (Kilde: UKCIP).


Drivhusgasserne: De vigtige gasser, som påvirker klimaet er: kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og vanddamp (Kilde: Center for Klimaforskning).


Stigende temperaturer


Jordens temperatur stiger støt og roligt. Måske får vi palmer i de sydlige egne af Skandinavien indenfor en overskuelig tid, og isen på Grønland og i Arktis smelter i et voldsomt tempo. Det lyder måske ikke særlig slemt – men det er det. For der følger ubehagelige ting med de tilsyneladende mere behagelige forandringer.


Der kan komme sygdomme som malaria og kolera på grund af forurenet vand. Vejret kan blive mere ekstremt med tørke, voldsomme regnskyl, hedebølger, storme og orkaner. Når store gletsjere og polarisen smelter, strømmer meget mere vand gennem floderne og verdenshavene stiger, så det giver alvorlige oversvømmelser og store landområder kan forsvinde. Tørke kan blive et endnu større problem i de lande, der i forvejen mangler regn. Men hvorfor ændrer klimaet sig så hurtigt lige nu? Og hvad kan vi gøre ved det?


Drivhuseffekten


Det helt centrale problem er det, man kalder drivhuseffekten. Denne effekt bliver skabt af drivhusgasser som f.eks. CO2 (kuldioxid), CH4 (metan) og NO2 (lattergas). Drivhusgasserne holder effektivt på Jordens varme – ligesom et drivhus kan holde på varmen. Der skal være en vis drivhuseffekt – ellers kunne mennesket ikke leve på Jorden. Men det er en hårfin balance, som kræver, at der ikke er for mange drivhusgasser i Jordens atmosfære.CO2 er den store synder


CO2 er den hyppigste drivhusgas og dermed med til at øge drivhuseffekten meget. CO2 opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas. Eksperter fra FN’s Klimapanel IPCC har regnet på, hvor meget vi skal reducere CO2-udslippet for at blive under faregrænsen for, hvornår vi mister kontrollen med klimaet. I den femte klimarapport, som udkom i foråret og efteråret 2014 står der blandt andet:

“En begrænsning af opvarmningen til 2 °C indebærer reduktioner i drivhusgasudledningerne i 2050 på 40-70 procent i forhold til 2010.”
                                    

Kilde: DMI og IPCC


Mange mennesker stadig uden elektricitet


Der er stadig mere end 1 milliard mennesker på Jorden, der må leve uden adgang til elektricitet. Og der er 800 mio. mennesker, der stadig har brændsel som træ og tørv som deres vigtigste energikilde. Mange af dem tilbereder mad over åben ild med alle de problemer, det giver med røg og brandfare. En af de store udfordringer for fremtidens energiforsyning er at sikre, at fattige lande kan udvikle sig, samtidig med at vi skal spare på energien. Befolkningerne i lande som Kina og Indien er i stigende grad begyndt at bruge energi på samme måde som i vestlige lande. Det sætter allerede nu betydeligt pres på ressourcerne og har ført til meget store udledninger af CO2.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Hvad er drivhuseffekt, klimaforandringer og global opvarmning? Forklar de tre begreber. Hvordan forholder de tre begreber sig til hinanden?

  • 2Temaopgave

    

   Hvilken betydning får global opvarmning om 20 år? Skriv en stil fra din hverdag om tyve år. Hvad er der sket med klimaet?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag billeder udenfor, der illustrerer begrebet global opvarmning, drivhuseffekten eller klimaforandringer. Send dem til din venskabsklasse. Kommenter billederne fra jeres venskabsklasse og send kommentarerne tilbage. Hvilke følelser og tanker bringer disse billeder i spil?