Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Kulstoffets kredsløb

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Stof og energi Tema Energikilder Emne Kemi Fossilt brændsel Type Tekst
Kulstofskredsløb.JPG

 

Når klimaet forandrer sig i disse år, hænger det tæt sammen med det, der sker med helt bestemte grundstoffer på Jorden. Et af de helt centrale grundstoffer er kulstof. Det indgår i alle levende organismer lige fra planter til dyr og mennesker. Kulstof ligger også lagret rundt om i dødt plante- og dyremateriale.


Det kul vi bruger er dannet af planterester fra planter der levede for 300 mio. år siden. Olie og naturgas stammer fra alger og planter, som for 100-150 mio. år siden faldt til bunds i urhavet. Og når du kommer brænde i brændeovnen, er det jo også ”et dødt træ”, der giver næring til flammerne. Når man brænder den slags brændsler, så går kulstoffet i forbindelse med oxygen, og der dannes CO2, som slipper ud i atmosfæren.


Du laver CO2, når du trækker vejret


Du er også selv med til at danne CO2, selv om mængderne ikke betyder noget for drivhuseffekten. CO2 er imidlertid et helt naturligt produkt af at trække vejret. Når du trækker vejret, optager dine lunger ilt fra luften. Ilten sendes med blodet rundt i kroppen. Her sikrer ilten, at dine muskler kan forbrænde den mad, du spiser. Et af affaldsstofferne er CO2, som suser med blodet tilbage til lungerne. Herfra kommer CO2-molekylerne med ud i din udåndingsluft.


Planterne bruger CO2 og laver ilt, når de vokser


Man har kaldt planterne for luftens skraldemænd, fordi planterne renser luften for CO2. Planterne skal bruge CO2 for at vokse. Ved hjælp af solens lys kan planterne omdanne CO2 og vand til både kulhydrat, fedt og protein, fedt – og samtidig er et af restprodukterne ilt (O2). Takket være planterne kan luftens atmosfære altså blive ved med at være frisk – og indeholde den ilt, der er livsnødvendig for dyr og mennesker. Når planten laver sukker (glukose), kan processen skrives sådan:


6 CO2 + 6 H2O + lys-energi –> C6H1206 (glukose) + 6 O2


Faktisk har der næsten altid været en fin balance mellem den mængde CO2, som dyr og mennesker lavede – og så den mængde CO2, som planterne brugte. Men den balance er blevet slået i stykker, efter at vi mennesker for alvor begyndte at bruge energi for nogle hundrede år siden. Problemet er, at vi på få hundrede år har afbrændt kulstof, som det har taget mio. af år at lagre. Skovrydninger er også med til at øge drivhuseffekten. Når man fælder store områder af træer, bliver der nemlig færre træer til at optage CO2 fra luften – og til at lave den livsnødvendige ilt i atmosfæren.


Evigt kredsløb


Kulstoffet cirkulerer altså i et evigt kredsløb. Når din krop forbrænder mad, bliver kulstof omsat fra organisk stof til CO2. Og når planten optager CO2, bliver kulstoffet igen omsat til organisk stof. Kulstoffet kan være bundet i organisk stof i kortere eller længere tid. Når du spiser en tomat, er der kort vej fra CO2 til din krop. Men når du spiser en ko, har kulstoffet først været en tur gennem græsset – via koens fordøjelse, før der er kommet bøffer ud af det.


Andre steder har kulstoffet været bundet i mio. af år. Det gælder f.eks. i olie og benzin. Her har kulstoffet været bundet lige siden alge- og planterester, blev fanget i en lufttom og undersøisk sprække, hvor de så lå og rådnede og langsomt blev omdannet til olie.


Engang var træ, kvas, tørv og brunkul de eneste energikilder, som mennesket havde. De blev brugt til at tilberede mad, opvarme boliger og smelte og forarbejde metaller til f.eks. sværd og andre våben. Men i dag er energi ikke blot et hjælpemiddel for mennesket. Det er en helt nødvendig drivkraft for alle moderne industrisamfund. Spørgsmålet er, hvor meget og hvilken form for energi vi kan tillade os at bruge i fremtiden, hvis vi vil undgå at klimaet løber løbsk.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Redegør for kulstofs kredsløb. Tegn kredsløbet og forklar processerne undervejs?

  • 2Temaopgave

    

   Hvad er fotosyntese? Forklar processerne i fotosyntesen og brug en tegning af et blad til at forklare hvordan og hvor fotosyntesen foregår.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag billeder af ting der indeholder kulstof. Forklar hvordan de indgår i kulstoffets kredsløb og hvordan næste trin i kredsløbet kunne være for det, du har taget billede af. Send billederne og forklaringerne til din venskabsklasse. Og læs og se deres forklaringer og billeder.