Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Vindeventyret i Norden

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Energiforbrug Emne Elektricitet Kemi Klima Type Tekst
Vindeventyr.JPG

I Norden har Danmark været foregangsland for udvikling af vindenergi. I modsætning til de andre nordiske lande, har Danmark ingen naturlige energikilder som vandkraft eller geotermisk energi, og opbygningen af energisektoren i Danmark adskiller sig på den måde fra resten af Norden ved at have været afhængig af primært kul til kraftværkernes energiproduktion.
Grundlaget for Danmarks fokus på vindenergi skyldes dermed det forhold, at energikrisen i 1973, hvor priserne på olie steg eksplosivt ramte meget hårdere i Danmark end i resten af Norden. Det betød også, at der med det samme krisen indtraf, blev lagt planer for at undgå at en lignende situation skulle kunne opstå i fremtiden.


Hovedlinier


Vindmølleindustriens udvikling er på langt de fleste områder en succeshistorie. Som sagt blev oliekrisen i 1973 startskuddet til et langvarigt politisk fokus på at gøre sig uafhængig af at importere olie, og der blev derfor givet mange støttekroner til forskning og udvikling i og af vindmøller i både 1976 og 1978.
Det store fokus bar frugt, ikke mindst fordi det kun var få andre lande, der lige så helhjertet satsede på at udvikle vindenergien. Første milepæl blev nået i 1983, hvor det lykkedes at eksportere viden og teknologi til Californien. Samtidig fortsatte den økonomiske støtte, og der blev givet særligt gunstige vilkår til landejere – for eksempel landmænd - som ønskede at opsætte vindmøller på deres jord. Det gav næring til hele industrien, at mange tidligt var villige til at investere, og at landmændene så en mulighed for at tjene penge ved at opstille vindmøller på de marker, hvor der måske ikke var så gode kvaliteter til at dyrke afgrøder.
 I 1985 besluttede den danske stat også at stille krav til energiselskaberne om at opføre vindmøller, så de nu kunne indgå i den samlede energiproduktion. Energiselskaberne blev på den måde indblandet og blev en vigtig brik i etableringen af en effektiv vindmøllesektor. I 1987 udkom Brundtland rapporten, der på afgørende måde satte fokus på behovet for at omstille energiproduktionen til mere grøn energi. På det tidspunkt var Danmark i kraft af det langvarige fokus allerede langt fremme i udviklingen af effektive vindmøller og mange lande rettede deres øjne mod Danmark for at søge efter grønne energi løsninger.


Situationen i dag


I dag er der opstillet mere end 5.000 vindmøller i Danmark. Men også resten af Norden er godt med. I Sverige er der opstillet mere end 2.600 møller, men de er til gengæld mere effektive end de danske, og producerer allerede næsten ligeså meget energi som de mere end 5.000 danske vindmøller. Det ser ud som om Sverige overhaler Danmark som det land i Norden der producerer mest el fra vindmøller allerede i 2014. Norge er først for nylig begyndt at interesse sig for vindmøller og har ca. 350, mens energien i Finland og på Island næsten ikke kommer fra vindmøller.
I Danmark dækker vindmøllerne mere end 20 % af elforbruget – og i 2013 var tallet oppe over 30%. Hvis al elektricitet skulle komme fra vindmøller skulle antallet øges fra de 5.000 til ca. 25.000 vindmøller af den størrelse, vi kender i dag. I Sverige dækker vindmøller kun godt 1 procent af forbruget, selvom der produceres næsten lige så meget vindenergi som i Danmark. Det hænger sammen med at elforbruget er meget højere i Sverige end i Danmark. Ikke kun fordi der bor flere mennesker, men primært fordi der findes mange flere fabrikker, som arbejder med energikrævende udstyr og teknikker.


Eksport til andre lande


Vindmøllerne snurrer ikke kun i Danmark og resten af Norden. Det er efterhånden blevet en vigtig forretning for Danmark, der sælger vindmøller til hele verden - det gælder lande som f.eks. Schweiz, Israel, USA, Mexico, New Zealand, Indien og Kina. Samtidig er der også kommet store udenlandske vindmøller til Danmark. Det gælder f.eks. vindmøller produceret af Siemens.
Danmark er det land i verden, der laver flest vindmøller. På listen over verdens 10 største vindmølleproducenter, er der 2 fabrikker i Danmark. Den ene ligger nummer 1. Det er Vestas Wind Systems A/S, og den anden ligger nr. 4. Det er Siemens Wind Energy. Siemens er i øvrigt dem, der producerer mere end tre fjerdedele af alle verdens havvindmøller.
Udviklingen af vindmøller går i øvrigt stærkt. For 20 år siden kunne de største vindmøller producere 50 kW elektricitet. I dag kan de største vindmøller producere 150 gange så meget - nemlig 8 MW elektricitet. Der er ingen tvivl om, at fremtidens vindmøller vil blive endnu bedre.
Om bare 5 år kan der sikkert bygges vindmøller på 15 til 20 MW. I den danske energipolitik satses der også fortsat på vindmøller i fremtiden. Den vil blandt andet sikre, at der findes egnede pladser, hvor man kan placere nye vindmøller, og hvor man kan teste nye typer af vindmøller. De nye store vindmøller kræver nyt design. F.eks. er rotordiameteren helt op til 200-250 meter, og den enkelte vinge er op til 125 meter lang på de nye kæmpe vindmøller som er rejst i testområdet Østerild Klitplantage i Nordjylland.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Fortæl vindmøllernes historie og illustrer gerne med billeder. Hvad brugte man vindmøller til i gamle dage, og hvad har gjort, at vi i dag har så stort fokus på at udnytte vindens energi? Hvilke udfordringer kan der være ved at få elektricitet fra vindmøller?

  • 2Temaopgave

    

   Hvordan fungerer en vindmølle? Find billeder på nettet og illustrer hvordan der kan produceres elektricitet fra en vindmølle.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag et billede i nærheden af jeres skole, hvor I synes der kunne stå en vindmølle. Brug et tegneprogram til at illustrere på billedet, hvor vindmøllen kunne stå. Måske er der allerede en vindmølle i nærheden. Hvis der er, så tag et billede af den og fortæl hvor den er placeret i forhold til jeres skole. Send billeder og beskrivelser til jeres venskabsklasse og diskutér, om I synes, at vindmøller bør opføres flere steder i nærheden af for eksempel skoler?