Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Bioenergi til transport

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Stof og energi Tema Ressourcer Emne Vedvarende energi Kemi Type Tekst
biotiltransportII.JPG

 

Når vi kører i bil eller flyver brændes der store mængder olie af i form af benzin eller diesel, som udleder store mængder CO2. Der brændes også store mængder olie af i den store flåde af containerskibe, som transporterer varer rundt mellem verdens lande. Moderne biler, fly og skibe er blevet langt bedre til at udnytte brændstoffet, men fordi der også kommer flere og flere biler på verdensplan og vi både flyver mere og i stigende grad udveksler varer med lande, der ligger langt væk, så stiger forbruget af for eksempel olie til transport alligevel. Derfor er der brug for at tænke i nye typer brændstoffer, som ikke forurener så meget. Flydende biobrændstof ser ud til at kunne erstatte benzinen og dieselolien om måske ikke så mange år.


På verdensplan anslås det, at ca. 90 procent af energien til at transportere varer og os selv rundt kommer fra olie og at 70 procent af den samlede olieproduktion går til dette formål.


Hvad er biobrændstof?


Biobrændstof er plantedele, også kaldet biomasse, som omdannes til flydende form i en kemisk proces. Man taler om 1. generations og 2. generations biobrændstoffer. 1. generations brændstof er udvundet af plantedele, som for en stor dels vedkommende også kan anvendes til at spise. Derfor er der stor fokus på at udnytte de dele af planten, som ikke kan spises – f.eks. halmstrået. Det kaldes for 2. generations biobrændstof. Det er sværere at bruge halm, fordi de stoffer som halmstrået består af er sværere at bryde ned kemisk end f.eks. et hvedekorn. Når vi som mennesker spiser korn, så bryder vi det også ned i maven og tarmen og udnytter energien til at leve og vokse. Hvis vi kun spiste halm, så ville vi mangle energi fordi vores krop heller ikke kan udnytte dets energi.


For at det skal lykkes at udvinde energien i f.eks. halm, så skal det igennem en lang proces. Halmen skal først koges under tryk. Så tilsætter man enzymer, som hjælper med at bryde plantedelene ned – ligesom når man bruger enzymer i vaskepulver til at fjerne pletter på tøj, Herefter gærer man den masse man får ud af – man kalder det en fermenteringsproces. Til sidst skal det hele filtreres og så har man produceret biobrændstof i form af ren alkohol – eller ethanol, som det også kaldes. Ren ethanol kan blandes i benzin og dermed begrænse brugen af olie, som belaster klimaet.


Undervejs i processen sorteres to biprodukter fra, som også kan udnyttes, nemlig melasse, en sukkerholdig sirup, og lignin, der kan bruges som brændsel. Det er afgørende for kraftværkets samlede energi- og klimaregnskab, at alle processer er så effektive som muligt, og at alle produkter udnyttes.


Fremtidens biobrændstof


Når du skal tanke din bil med brændstof i fremtiden, vil benzin sikkert være frygtelig gammeldags – ja måske ligefrem forbudt. Biler, busser, lastbiler er noget af det, der forurener rigtig meget med CO2 i dag.


Det gode ved biobrændstof er, at den hele tiden fornyer sig selv. Der vokser for eksempel hele tiden nye planter op. Det er på den anden side også dens begrænsning – for der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange planter og træer der kan nå at vokse op til at dække vores forbrug.


Som det ser ud i dag kan næsten alle biler allerede køre på en blanding af 9 dele benzin og 1 del bioethanol. Men der arbejdes på at skabe motorer, der kan køre på ren ethanol – eller en hvilken som helst blanding af ethanol og benzin. Det gør flere og flere bl.a. i Sverige. Man kalder disse biler for flexifuel biler, fordi de kan skifte mellem benzin, ethanol og en blanding af begge dele.


Når mulighederne for at udnytte ethanol som biobrændsel bliver større vil flere og flere sandsynligvis også blive interesserede i at udvikle nye afgrøder, hvor én og samme plante kan bruges til både mad og brændstof – og måske også til at beskytte vandmiljøet, fordi den er god til at optage næringsstoffer, som ellers kan forurene for eksempel søer, åer og havet.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Biobrændsel er en måde at begrænse udledningen af CO2, når vi transporterer os rundt. Skriv en artikel, hvor du argumenterer for din holdning til transport og brugen af biobrændsel. Inddrag mindst følgende forhold:

   1. CO2 udledning, når vi kører og flyver.
   2. Biobrændsel som alternativ, er det i orden at dyrke jorden for at lave brændstof, når jorden i stedet kunne bruges til at producere mad?
   3. Skal vi køre og flyve mindre i fremtiden for at spare på energien? – Hvad ville du selv være villig til at gøre?
  • 2Temaopgave

    

   Brug nettet til at finde oplysninger om biobrændsel og forklar: Hvad er forskellen på 1. og 2. generations biobrændsel? Hvilke afgrøder egner sig godt til at dyrke fremtidens biobrændsel og hvorfor?

  • 3Temaopgave

    

   Forklar processen ved produktion af biobrændsel fra planter.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Skriv en historie til jeres venskabsklasse om hvordan I kommer på besøg en dag i fremtiden, hvor der ikke længere findes olie og benzin. Hvordan kommer I frem? Hvad oplever I undervejs? Send historierne til hinanden og læs dem højt.

  • 2Venskabsklasse

    

   Tag billeder af fremtidens biobrændsler, som gror i jeres nærområde. Lav en planche eller en præsentation, der fortæller, hvorfor planter er en god idé som fremtidens brændstof, og send den til jeres venskabsklasse. Virker det overbevisende?