Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Oliens anvendelse

Oliensanvendelse.JPG

 

Vi kan takke olien for meget af det, vi nyder godt af i det moderne samfund. Vi transporterer os rundt ved hjælp af biler, fly og tog, der bruger benzin og dieselolie, som er lavet af olie. Olie bliver brugt direkte til oliefyr og opvarmning. På Grønland er olie også den mest anvendte energikilde til produktion af elektricitet og også Færøerne har brugt olie til elektricitetsproduktion, men har igennem en årrække begyndt omstillingen til produktion af el med vindmøller. På grund af atlanterhavsstorme, har vindmøller imidlertid haft en hård medfart på øerne, og i tidens løb er mange vindmøllevinger knækket af. Målet er nu, at 75 procent af Færøernes elektricitet skal produceres ved hjælp af vindmøller i 2020.


Langt hovedparten af verdens olieforbrug går til transport og i 2004 blev 38 procent af verdens energiforbrug dækket af olie. Men olie bruges også til andre ting, som er vigtige i dagens samfund, for eksempel plastic og asfalt. Men alle medaljer har en bagside. Det gælder også olieeventyret.


Olien forurener på flere måder, når den forbrænder. Den afgiver farlige sodpartikler til luften. Sodpartiklerne er usunde at indånde. De kan give kræft, allergi og sygdomme i hjerte og lunger. Olien sender også store mængder CO2 ud i luften. Det øger drivhuseffekten, som ændrer vores klima og kan forårsage oversvømmelser, storme, tørke og fordrive folk fra områder, de tidligere beboede.


Mængden er begrænset


Det er allerede et stort problem med den mængde olie, som vi bruger her i Vesten. Samtidig er flere og flere lande begyndt at øge deres velfærd. I f.eks. Kina og Indien drømmer millioner af mennesker om at få egen bil, køleskabe til at holde maden frisk eller kort afstand til hospitalet. Hvis de skal have mulighed for at få deres ønsker opfyldt, så kommer vi til at tænke helt nyt på energiområdet. For Jorden kan ikke tåle, at alle dens mange milliarder mennesker forurener lige så meget som os i Vesten. Samtidig tyder meget på, at olien er ved at slippe op. Forskerne er ikke helt enige om, hvornår det sker. Men alle er enige om, at det sker før eller siden – simpelthen fordi det tager mange millioner år for naturen at genskabe olieressourcerne, og vi forbruger olien langt hurtigere.


Mange faktorer peger altså på, at vi må til at forestille os en tilværelse uden lige så meget olie, som vi bruger i dag. Men det bliver ikke nemt. Olien er i bogstaveligste forstand smurt så dybt ind i vores måde at leve og tænke på, at det kræver stor omstilling at erstatte den – både helt eller delvist. Et af de store problemer er, at vi på en måde er blevet afhængige af olien. Mange maskiner er udviklet, så de passer lige til at bruge olie som brændstof. Det laver man ikke sådan lige om på. Det kræver bl.a. at forskere og opfindere tager fat på at udvikle helt nye teknikker. De er heldigvis allerede godt i gang.

Vindmøller og solvarmeanlæg er eksempler på nye energiformer. Og biler, der kan køre på en blanding af sprit og benzin, er eksempler på nye motorer, som ikke er 100 procent afhængige af olien. Men der er lang vej endnu.


Et andet problem er at vi “indbygger” mere og mere energi i vores liv. I 1945 var der 600.000 arbejdsheste i et land som Danmark. De lagde især deres hestekræfter i landbruget, hvor plove og harver skulle trækkes. I dag har Danmark mere end 600.000 hestekræfter alene i motoriserede plæneklippere, havefræsere og lystbåde.


Det er ikke tilfældigt. Det hænger bl.a. sammen med, at olien i starten var ret billig. Man troede, at der var rigeligt med olie. Det gjaldt bare om at finde den. Men det er der ikke mange, der tør tro på mere. Jo mindre olie, jo større konkurrence bliver der også om at få fat i de sorte klistrede dråber – og jo dyrere bliver olien også.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Beskriv, hvad vi bruger olie til. Forklar, hvad vi kan bruge i stedet, hvis vi ikke længere har mere olie?

  • 2Temaopgave

    

   Lav en planche med en tidslinje, der starter i begyndelsen af 1900 tallet. Find billeder på nettet, der illustrerer ting, som enten er lavet af olie, eller som bruger olie, og placer dem på tidslinjen.

  • 3Temaopgave

    

   Lav en dagbog, hvor du noterer hver gang, du bruger olie. Når du kører i bil. Når du kører på asfalt, når du bruger noget af plastic. Hvor mange gange på en dag bruger du olie?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Ca. 5 % af verdens olieforbrug går til at lave plastic. I Norden produceres plastic i både Norge, Sverige og Finland. Tag billeder på skolen af ting, der er lavet af plastic, og beskriv, hvilket alternativt materiale det kunne være lavet af, hvis der ikke fandtes plastic. Send billeder og forklaringer til jeres venskabsklasse og diskutér, hvor meget plastic betyder i jeres dagligdag.