Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Om bioenergi

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Energiforbrug Emne Vedvarende energi Klima Type Tekst
Ombioenergi.jpg

 

Bioenergi er betegnelsen for den energi, der kan udvindes ved afbrænding af biomasse. Biomasse er en samlebetegnelse for træer og planter omkring os. Bioenergi er derfor også vores ældste energiform. Siden vi begyndte at bruge ild til madlavning og varme, har vi brugt bioenergi.


Biomasse dannes ved, at træer og planter udnytter solens energi til at vokse og gro gennem fotosyntese. I fotosyntesen omdanner planten kuldioxid (CO2) og vand (H2O) til sukkerstoffet Glukose (C6H12O) og Ilt (O2). Man kan sige, at fotosyntese er naturens eget solenergianlæg.


Biomassen består med andre ord af energi fra solen, som er lagret i plantedele. Vi kan udnytte den energi ved at brænde planterne af. De enkleste former for bioenergi finder vi for eksempel i almindeligt brænde, flis og tørv. Men også gødning, halm og bark indeholder store mængder bioenergi. Ved afbrænding af halm og træ, skal der meget store mængder til, før der er nok energi til at vi kan bruge det til opvarmning. Derfor bruges der mange penge og forskes meget i, hvordan biomassen kan forædles til at indeholde mere energi i en mindre mængde. Vi kalder den slags biomasse for forædlet biomasse, mens den traditionelle biomasse kaldes for ubehandlet biomasse. Eksempler på forædlet biomasse er træbriketter og træpiller eller bioethanol, som blandt andet kan bruges som brændstof til biler. Det kan du læse mere om i afsnitte om “Bioenergi til transport”. Forædlet biomasse er imidlertid også langt dyrere end ubehandlet, blandt andet fordi der bruges meget tid på processen og der ofte kræves avancerede teknikker og udstyr til produktionen.


Bioenergi i Norden


Når man ser på de vestlige lande, så er både Norge, Sverige og Finland blandt de lande, som har de største skovressourcer i forhold til indbyggertallet. I disse tre lande var afbrænding af træ derfor den mest almindelige form for energi til omkring starten af 1900 tallet. Danmark, Island og Grønland havde derimod ingen væsentlige skovressourcer at trække på. Energiforbruget ændrede sig imidlertid dramatisk i løbet af 1900 tallet. Brugen af træ som primær energikilde svandt ind til mellem 3 og 5 procent ved indgangen til 1970’erne i både Sverige, Norge og Finland. Først med energikrisen fra omkring 1973 vendte billedet, og biomasse blev igen opfattet som en væsentlig energiressource. Dog også en ressource, som det har taget mange år at finde ud af at udnytte igen på nye måder.


Finland og Sverige, som er blandt verdens ledende lande indenfor udnyttelsen af bioenergi, henter i dag mere end 20 procent af energien herfra. Det meste af biomassen kommer fra skovbrug og særligt i Sverige er man begyndt at dyrke energirige piletræer, som er beregnet til at blive omdannet til energirig biomasse. Nye tal fra Sverige peger på, at Sverige i 2013 fik 33% af sin energi fra biobrændsel, hvilket gør bioenergi til Sveriges største energikilde. (Kilde: svebio.se)


I Danmark har udgangspunktet for at arbejde med bioenergi været et andet. I Danmark findes ikke store skovarealer, men alligevel dækker bioenergi (inklusiv affaldsforbrænding) 17 procent af energiforbruget. Af de større nordiske lande er det i dag Norge, som bruger mindst bioenergi – ca. 5 procent.


Potentialet er imidlertid meget stort. Norden har i de sidste 20-25 år haft en stærk vækst i brugen af bioenergi. I 1998 blev der produceret 213 TWh – og dermed blev det året, hvor bioenergi blev Nordens største vedvarende energikilde. Til sammenligning er produktionen af strøm i vandkraftværker i Norden ca. 200 TWh i et normalår.


Potentialet


Biomasse er som tidligere beskrevet afbrænding af planteafgrøder – og derfor er det globale potentiale for bioenergi også begrænset og kan kun udgøre en del af løsningen til erstatning af olie og kul. Ganske enkelt fordi afgrøder som brændes af i store mængder kommer til at gå ud over produktionen af afgrøder som kan spises. Bioenergi har imidlertid et stort potentiale på nogle områder, og kan dermed indgå i en samlet løsning for at undgå CO2 udledning. F.eks. er det muligt at udvinde olie og gas af biomassen, som kan erstatte brændstoffet i forurenende flymotorer. På den måde kan biomasse være en kilde til ren energi og derved give miljømæssige fordele.


Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Beskriv, hvordan fotosyntesen virker, og lav en illustration, der viser, hvordan det foregår.

  • 2Temaopgave

    

   Lav et kort over Norden, der viser landenes brug af biomasse til energiproduktion.

  • 3Temaopgave

    

   Lav en illustration og forklar, hvordan et træpillefyr fungerer til opvarmning af en bolig. Beregn, hvor mange kg. træpiller der skulle bruges, hvis hele skolens varmeforbrug for et år skulle dækkes med træpiller, og beregn, hvor meget det ville fylde.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Hvor mange i klassen får deres varme derhjemme primært fra bioenergi? Lav en spørgeskemaundersøgelse i hele klassen og lav et Excel ark, der viser de forskellige energikilder, som I har derhjemme. Beregn, hvor stor en andel, der kommer fra bioenergi, og del den med jeres venskabsklasse.

  • 2Venskabsklasse

    

   Brændværdien af 1 ton tørt træ er omtrent 19 GJ (gigajoule), hvilket svarer til ca. 500 liter olie.  Ca. 1/3 af vægten i et nyfældet træ er vand. Forskellige træsorter har forskellig massefylde (1 m3 gran vejer mindre end 1 m3 bøgetræ), men et godt gennemsnitstal er, at træ har en massefylde på 0,7.  Vælg et træ i nærheden af din skole og beregn rumfanget af træet. Betragt træet som en cylinder, så rumfanget kan beregnes med denne formel: Rumfang = ∏*r2*h.


   Hvor mange træer af den størrelse skal der bruges om året for at varme din skole op? Tag et billede af træet og send resultat og billede til din venskabsklasse.

  • 3Venskabsklasse

    

   Lav en præsentation til jeres venskabsklasse, hvori I argumenterer for, hvorfor deres skole skal skifte til at varme op med bioenergi.