Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Om brintenergi

OmbrintenergiII.png

 

Der forskes intensivt i at finde alternative energikilder til olie og kul. Både vindmøller og solceller producerer elektricitet og er gode alternative energikilder. Et af problemerne er imidlertid, at det er vanskeligt at opbevare og gemme strøm. Vi kender alle til batterier, men de er store og tunge – og skal ofte oplades og skiftes ud.


Et alternativ til fossilt brændsel


Brint er et grundstof og en gasart, som består af bare en proton og en elektron. I naturen optræder den dog altid i par, med to brintatomer bundet sammen. Det gør brint til verdens mindste molekyle – vi kender det under betegnelsen H2. H’et står for Hydrogen, som brint også kaldes.


Brint er også det mest almindelige grundstof i universet, og i solen er det brint, der ved omdannelse til helium (He) - grundstof nummer 2 - afgiver den store mængde energi vi hver dag modtager der fra. I sin molekylære form med to brintatomer bundet sammen, kan brint imidlertid også bruges til at skabe energi i det der hedder en brændselscelle. I den proces produceres både varme og strøm, men der udskilles ingen forurenende stoffer. Det eneste der kommer ud af processen er nemlig vand – og det gør det interessant at forske i, hvordan brint kan bruges som energikilde i fremtiden.


Hvor kommer brint fra?


Der findes ikke store mængder af H2 på jorden, og vi skal derfor fremstille det. Der findes meget store mængder brint i vand, som er bygget op af to brintatomer og et ilt atom – Hydrogen og Oxygen – med den kemiske betegnelse H2O. At dele eller spalte vandmolekyler i selvstændige brint og ilt atomer gøres ved det der hedder elektrolyse. Helt enkelt forklaret kan man sige, at der sættes strøm til vandet.


Når man sætter strøm til en væske, vil de positive ioner i væsken blive tiltrukket af katoden, mens væskens negative ioner vil blive tiltrukket af anoden. Vandmolekyler omdannes til H+ og OH- ioner. Ved katoden optager to H+ ioner hver en elektron og danner H2 gas, altså brint. Ved anoden samles fire OH- ioner og frigiver O2 gas (ilt), vand og fire elektroner. Ilt og brint er således frigivet, og bobler op mod overfladen, hvor de kan samles op. Problemet med denne proces er dog, at der skal bruges energi, for at den skal fungere. Men det er måske en god måde, at gemme strøm på. Nogle gange, når det blæser meget eller solen skinner, så producerer vindmøller og solceller nemlig mere energi end vi kan bruge lige nu og her.


En anden udfordring med brintenergi er imidlertid også, at det er meget brandfarligt, når det findes i ren form. Derfor er der fare for eksplosioner ved bare de mindste utætheder i de store tanke, hvor man opbevarer brinten.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Find alle grundstoffer med bogstavet H i det periodiske system. Vælg et af dem og fortæl om det mere i detaljer. F.eks. hvem der fandt det første gang, hvor mange protoner, neutroner og elektroner det består af. Tegn en figur af det og fortæl lidt om, hvad man kan bruge det til. Bruger man stoffet i noget, du kender til?

  • 2Temaopgave

    

   Forklar, hvordan elektrolyse virker, og fortæl, hvordan metoden kan bruges til at gemme energi fra f.eks. vindmøller.

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Tag et billede af den nærmeste vandpyt, sø, det nærmeste vandløb og forklar jeres venskabsklasse, hvorfor dette billede kan illustrere fremtidens energiforsyning.