Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Olie i Norden

OlieiNorden.jpg

I 1971 lykkedes det Norge at pumpe olie op af Nordsøens undergrund. Det var noget af en sensation, fordi man ellers havde været vant til, at olie var noget, der kom fra lande langt fra vores himmelstrøg, nemlig Mellemøstens oliestater. Året efter fulgte Danmark efter og begge lande har nydt godt af investeringerne, der mere end har tjent sig hjem på de godt 40 år.
Norge har langt de største olie- og gasreserver i Norden. Olie og naturgas findes typisk i de samme lommer under jorden. Men i starten var man kun interesseret i olien. Så naturgassen brændte man bare af som et spildprodukt. Først senere fandt man ud af, at det var som at lade pengesedler gå op i røg. I 2013 producerede Norge 2 procent af verdens olie men sammen med gasproduktionen udgør det alligevel over 10 procent af den norske finanslov.
Norge og Danmark har begge oplevet en nedgang i olieproduktionen på 40 procent eller mere siden 2003, hvor Norge var blandt de ti største olieproducenter i verden. For Danmarks vedkommende betyder det, at man ikke længere producerer mere olie end man bruger, og derfor er afhængig af leverancer fra andre lande. De foreløbige tal for 2014 kunne dog tyde på, at kurven er vendt for Norges vedkommende. Der er fundet nye oliereserver langt nord på – i Barentshavet - og man mener, at der her er olie helt til 2050.


OPEC


Ingen af de nordiske lande har været eller er medlem af organisationen OPEC, som er organisationen af olieproducerende lande. OPEC er en meget magtfuld organisation, fordi de 12 medlemslande ifølge de officielle tal råder over 75 % af verdens oliereserver. I 1973 var det f.eks. landene i OPEC, som besluttede at stoppe eksporten af olie til mange lande og det startede en oliekrise, hvor det f.eks. ikke var tilladt at køre i bil om søndagen.


Historien om olien


I slutningen af 1950’erne var der ikke mange der troede på, at det kunne betale sig at hente olie op af Nordsøen. Eller overhovedet forestillede sig, at der skulle være så rige mængder, som der har vist sig at være tilfældet. Da Holland fandt olie i slutningen af 1950’erne, så inspirerede det imidlertid også andre lande til at lede.
Flere lande forsøgte med gode tilbud at erhverve sig retten til både den norske og danske undergrund. Einar Gerhardsen, som var statsminister i Norge i 1963 erklærede statens ejerskab til en stor del af undergrunden i Nordsøen. Rettighederne var imidlertid ikke afklaret – både Danmark og Storbritannien gjorde også deres krav gældende og sagen var først endelig afklaret i 1965. Den første boring skete allerede året efter, men det var en fuser. Først i 1969 kom de første fund og mange store fund kom i årene efter. Både den norske og den danske stat etablerede store virksomheder, med det primære formål at stå for olie udvinding og efterforskning. I Danmark DONG ( Dansk Olie og Naturgas) og i Norge Statoil.
Specielt Statoil har skabt meget store værdier for det norske samfund. Man anslår at Statoil i de godt 40 år, som virksomheden har eksisteret har skabt værdier for mere en 12.000 milliarder Norske kroner – målt i dagens pengeværdi.
I Norge mener man, at have produceret ca. halvdelen af den tilgængelige olie og i Danmark måske allerede to tredjedele. Der er derfor ingen tvivl om, at olieventyrene ikke varer evigt. Specielt i Norge har der været store diskussioner om, hvordan de mange penge skal investeres og hvordan de mange millioner kan bruges til at sikre fremtidige generationer. Virkeligheden og hverdagen har dog også gjort, at disse spørgsmål endnu ikke er blevet besvaret. Årsregnskabet for den norske oliefond i 2013 afslørede, at der nu er sparet mere en 5.000 milliarder norske kroner op.

Login for at se mere

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

    

   Beskriv historien fra 1960 og frem til i dag i korte træk, når det gælder produktionen af olie fra Nordsøen.

  • 2Temaopgave

    

   Hvor kommer olien fra? Lav en liste over de ti mest olieproducerende lande i verden. Hvor meget producerer de hver især? Hvilket nummer er Norge? Og Danmark? Hvor stor en del af Nordens olieforbrug bliver dækket af produktionen i Norge og Danmark?

  • 3Temaopgave

    

   Diskutér olieudvindelse i Barentshavet og i de polare områder. Hvad er fordele og ulemper?

 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

    

   Skriv en novelle, der hedder: ”Den dag olien slap op.” Send den til din venskabsklasse. Læs og kommentér deres novelle(r).