Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

print

Hvordan påvirkes naturen af klimaforandringerne?

Klassetrin 7.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Natur og miljø Tema Ressourcer Emne Klima Dyr Økosystemer Type Tekst
pexels-photo-165852.jpeg

Den arktiske kryosfæres ændringer har stor indvirkning på planter og dyr, der er tilpasset til et liv i kulden. Arter, der trækker (dvs. svømmer, vandrer eller flyver) til Arktis om sommeren, bliver også påvirket. Ændringerne i sne- og isforholdene medfører tab af hele habitater (særlige levesteder). Her vil I kunne læse eksempler på, hvordan arktiske økosystemer bliver påvirket.

 

Sne

Hvor meget land, der er dækket af snelag, og hvor længe, snedækket varer, er vigtige faktorer for de arktiske planter og landdyr. En kortere snelægsperiode betyder en længere vækstsæson (hvor der er varme nok i luft og jord til, at planterne kan gro), og når vækstsæsonen udvides, ændres artssammensætningen af planterne også. Der bliver f.eks. flere buskagtige planter og færre rensdyrlaver. Disse ændringer betyder mere mad til nogle arter, og mindre mad til andre.

 

Højere lufttemperaturer giver flere tilfælde, hvor nedbør falder som regn i stedet for sne. Regn på sne skaber en isskorpe på sneoverfladen, som gør det vanskeligere for planteædende dyr (f.eks. rensdyr og moskusokser) at komme til planter nedenunder. I vinteren 2003 døde ca. 20.000 moskusokser på Banks Island, arktisk Canada, fordi de ikke kunne brække igennem en udbredt og tyk isskorpe på snelaget og få adgang til føden.

 

I egne, hvor snedækket bliver tykkere, er jordlagene bedre beskyttet og isoleret mod kulden i luften ovenover. Et dybere snelag yder også en bedre beskyttelse til små pattedyr, der lever og yngler under snelaget (f.eks. lemminger). Undertiden kan det om vinteren sætte ind med udbredt tøvejr, og hele områder kan blive snefri. Når frostvejret vender tilbage, mangler det isolerende og beskyttende snelag, og frosten dræber buske og træer.

 

Permafrost

Optøede permafrost påvirker især de arktiske økosystemer gennem ændringer af vandets kredsløb. Mange af de damme og små søer, som er vigtige levesteder for insekter, der spises af bl.a. mange fugle, tørrer faktisk ud om sommeren, når permafrosten under dem forsvinder, og vandet dræner væk. Den specielle type vådområde, palsa-mosen, er yderst betydningsfuld som ynglested for mange af de flere hundrede milioner trækfugle, der flyver til Arktis hver sommer. Hvis palsa-moserne, som forventet, er så godt som forsvundet om 30-40 år, kunne det meget vel tænkes markant at påvirke de globale bestande af vadefuglearter, som udelukkende trækker til områder med palsa-moser.

 

I andre områder dannes nye vådområder, når jordlaget bliver vandmættet på grund af mangel på naturlig afvanding fra steder med nyligt optøet permafrost.

 

Havis

Bittesmå plankton-organismer lever i vandet lige ved iskanten og er vigtige bestanddele af fødekæden langs haviskanten. Mindre udbredt havis vil betyde færre plankton-organismer i bunden af fødekæden og dermed mindre føde til rådighed for fugle, sæler, hvaler og fisk, der søger føde i eller ved områder med et godt havisdække. Der er imidlertid også fiskearter, hvis levesteder vil blive udvidet, når havisen reduceres, og nogle fiskebestande vil blive større.

 

Havisen er et enestående levested, og som sådan er den vigtig for mange arters overlevelse; det gælder f.eks. isbjørnen og en del sælarter. Klapmydser, grønlandssæler, båndsæler og ringsæler føder deres unger på havisen. Andre dyrearter bruger havisen til at hvile på; f.eks. hvalrosser, som spiser muslinger på havbunden og ind imellem dykkene hviler sig og fordøjer på havisen. Mangel på havis vil helt sikkert medføre mindre bestande af dyr, der har tilpasset sig til et liv på eller tæt ved havisen.

 

(Kilde: AMAP - Arktis Råd)

Login for at se mere

Billeder

Fig 9.29 - illustrasjon_bloom_v2.png