Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Gå til opgaver
print

Plastik, dyr og mennesker

Steven Siegel.jpg

Forurening af plastik har stor indflydelse på dyrelivet i og omkring havet. Dyr har ligesom mennesker brug for et sundt og sikkert miljø for at kunne leve godt. Plastik og andet skrald, som ender i havet, kan skade dyrene på mange måder; de kan f.eks. skære sig, sidde fast eller blive kvalt.

 

Plastik er farligt for havets dyr


Dyr er naturligt nysgerrige og tiltrækkes derfor, når de opdager nyt i deres nærmiljø - de leger f.eks. med skrald eller bruger det til at finde ly. Derved kommer de helt tæt på skraldet og risikerer at blive viklet ind i det eller at skære sig på det. Dyr, der bliver viklet ind i skrald, kan sidde fast eller blive sårede. Det kan betyde, at dyrenes evner til at svømme, finde mad og flygte fra rovdyr mindskes.


Flere af havets dyr spiser den plastik, der ender i havet. Det gør de enten ved et uheld, eller fordi de forveksler plasten med deres normale føde. Skildpadder spiser eksempelvis plastikposer, som de fejlagtigt tror, er deres livret; vandmænd. Dyrenes indtagelse af plastik kan føre til, at de kvæles, fordi plastikken sætter sig fast i svælget. De kan også risikere ikke at få nok næring eller at sulte, da plastikken kan blokere for reel mad. Skarpe objekter som f.eks. metal eller hård plastik kan lave skader på dyrene, som kan føre til infektioner og lidelse.


Skrald i havet kan også føre til, at nogle arter i havet bliver fragtet steder hen, de ikke naturligt hører til. Det sker ved, at disse arter sidder fast på skrald, der flyder med havstrømmene. I mødet med arterne på det nye sted, kan de fremmede arter forstyrre økosystemerne i de nye områder, de havner i. Dette fænomen kaldes invasion af fremmede arter og forårsager stor skade på den oprindelige, globale biodiversitet.

 

Plastik i fødekæden


Der mangler stadig en del forskning omkring plastik i fødekæden, men der er tegn på, at fiskene spiser mikroplasten i havet. Derved er der mulighed for, at plastikken optages i fødekæden. Studier viser, at tilstedeværelsen af hundrede millioner tons plastik i havet vil have dybe, negative konsekvenser for økosystemerne i havet. Der er eksempelvis plastik at finde i mange muslinger, og det påvirker deres evner til at formere sig. Forskere har fundet plastik i mere end hver fjerde sild i Danmark, og blandt havfuglearter er det over 90 %, der har plastik i maven.

 

Plastik og mennesker


Skrald i havmiljøet - på stranden og i havet – ser ikke blot grimt ud, det gør også kysterne mindre attraktive for mennesker at bruge. Kystsamfund kan miste vigtige indtægtskilder, hvis turister skræmmes væk af skrald, og de kan være nødsaget til bruge mange penge på oprydning.


Plastik og skrald langs kysterne kan også være problematiske for vores sundhed. Man kan eksempelvis skære sig på skarpe kanter, dykkere kan blive fanget af fiskenet og -liner og urent skrald, f.eks. affald fra brug af medicin, kan overføre sygdomme til strandgæster, der kommer i berøring med det.


Mikroplast finder vej til vores fødevarer og kan f.eks. spores i øl, honning og vin. Der er derfor sandsynlighed for, at du kommer til at indtage plastik, helt uden du ved det. Hvilken indvirkning, det kan have på din krop, har forskningen endnu til gode at vise. Spørgsmålet er, om du har lyst til at tage chancen.

Login for at se mere

Illustratør/Foto: Steven Siegel/Marine Photobank

Udgiver: Norden i Skolen

Skrevet i år: 2016

Opgaver

 • Multiple choice

 • Temaopgave

  • 1Temaopgave

   Hvordan kan klassen genbruge plastafaldet fra skoleområdet?

   • Gå sammen i grupper og find plastik i skoleområdet
   • Tag plasten med tilbage til klasseværelset, sæt jer sammen i gruppen og redesign plasten til et produkt, som kan bruges i klasseværelset
   • Lav en tidslinje med plastens udvikling fra I fandt den til det færdige produkt
   • Præsenter tidslinjen og produktet for en anden gruppe
  • 2Temaopgave

   Hvilke betydning har havet for de ældre generationer?

   • Interview en person fra voksengenerationen og/eller ældregenerationen om, hvilken betydning havet har haft i deres liv?
   • Hvad ved de om plastens forurening af havet? Og hvilke tanker har de om, hvad den unge generation kan gøre for at beskytte planeten mod skrald og forurening?
   • Spørg efter mindst tre gode råd til, hvad man konkret kan gøre for at tage bedre varer på planeten 
   • Skriv interviewene og rådene ned og hæng dem op i klasseværelset
 • Venskabsklasse

  • 1Venskabsklasse

   Hvilke byer er de vigtigste kystbyer i dit land?  

   • Del klassen ind i fire grupper, hvor hver af grupperne vælger en kystby, de skal undersøge
   • Undersøg, hvilken betydning havet har for kystsamfundets indtægtskilder og kultur 
   • Lag en collage med billeder og tekst, som beskriver kystsamfundet
   • Tag billeder af alle collagerne og del dem med en venskabsklasse