Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Nordjobb

undefined

Om Nordjobb

Nordjobb arbejder for at øge mobiliteten imellem de nordiske lande og for at forbedre sprogkundskaber og viden om kultur i Norden. Programmet formidler sommerjob, bolig og kultur- og fritidsprogram i et andet nordisk land til unge mellem 18-28 år.

Nordjobb giver således nordjobberen og arbejdsgiveren mulighed for at bidrage til et fleksibelt, samlet nordisk arbejdsmarked. Nordjobb har siden starten skaffet sommerjob til ca. 21.000 nordiske unge. 

 

 

Baggrund

Nordjobb startede i 1985 på initiativ af "Den nordiske økonomiske samarbejdsgruppe". Gruppens opgave var at gennemgå det økonomiske samarbejde indenfor Norden, foreslå forskellige tiltag der kunne stimulere en øget vækst og fremme investeringer over grænserne.

Nordjobb blev i første omgang organiseret af en konsulentvirksomhed i Stockholm, AB Samhällsrådet, som i samarbejde med Foreningerne Norden arrangerede fritidsaktiviteter i bl.a. Stockholm, Helsingfors og Gøteborg. Totalt deltog omkring 1 000 unge i Nordjobb det første år. Projektet blev evalueret i efteråret 1985, og i den forbindelse drøftede man, hvordan projektet skulle organiseres i fremtiden. Det blev besluttet, at en stiftelse skulle dannes med Foreningerne Norden og Stiftelsen for Industriudvikling i Norden som parter samt med Nordisk Ministerråd som observatør i styrelsen. Den 1. december 1985 overtog Stiftelsen Nordjobb ansvaret for projektet med de nationale Foreningerne Norden som operatør.

Siden 2002 har Nordjobbs centrale organisation bestået af et nordisk sekretariat, der idag holder til i København. Dette kompletteres med nationale projektledere og projektassistenter, hvor dette skønnes at være nødvendigt. I efteråret 2011 ændrede Nordjobb beskrivelse fra projekt til program. 

 

 

Hvordan finansieres Nordjobb?

Inledningsvis blev Nordjobb finansieret med midler, som stammede fra erhvervslivet. Først og fremmest fra de virksomheder, der var repræsenterede i samarbejdsgruppen. I takt med at projektet fik en mere permanent karakter øgede Nordisk Ministerråd sit bidrag, og i 1989 blev Stiftelsen Nordjobb afviklet. Nordisk Ministerråd garanterede projektets basisfinansiering og projektlederansvaret overgik til Foreningerne Nordens Forbund (FNF). Nordjobb fortsatte med at modtage bidrag fra erhvervslivet, bilaterale fonde og de nationale myndigheder. Nordjobb finansieres idag hovedsageligt af det Nordiske Ministerråd, Foreningerne Norden, medvirkende arbejdsgivere og nationale arbejdskraftsmyndigheder.

 

 

For mere information se Nordjobbs hjemmeside:

www.nordjobb.org/

 

Billeder

Nordjobb malin_barkelid.jpg rosanne_ha_kansson.jpg jon_petter_vorren.jpg