Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

23-08-2021

Fyra nya teman för gymnasiet

Fyra nya teman för gymnasiet

Lagom till skolstart lanserar vi ett nytt utbildningspaket för gymnasiet bestående av fyra teman. Till varje tema finns en lärarvägledning och en färdig lektionsplan som gör det enkelt att direkt plocka in materialet i undervisningen, men det finns också utrymme för dig som lärare att välja ut de delar du tycker är mest intressanta och skräddarsy en egen lektionsplan med den färdiga mallen som insipration. Läs mer om de olika temana nedan och klicka dig fram till resten av materialet.

Döden i litteraturen
Detta tema närmar sig ett av litteraturens återkommande och ganska existentiella motiv, nämligen döden. Temat introducerar eleverna för olika sätt att skildra döden i litteraturen genom olika slags texter. Materialet sträcker sig från början av 1800-talet till idag och utgör en blandning av klassiska litterära verk och moderna texter som tillsammans ger en helhetsbild av hur nordiska författare och diktare gestaltar döden – nu som då.

undefinedNordisk kortfilm
Temat introducerar eleverna till kortfilmsgenren och ger dem kunskap och verktyg för att genomföra filmanalys. Under temats gång får eleverna bekanta sig med ett antal nordiska kortfilmer som kretsar kring livets olika milstolpar. Temat innehåller filmer från de flesta nordiska länder och kan ses med undertexter på flera nordiska språk.

undefinedNordisk realism
Temat är en introduktion till realism som tradition i nordisk litteratur, med särskilt fokus på texter från de senaste decennierna. Materialet gör det möjligt att jämföra olika verklighetsgestaltningar från de nordiska länderna. Gemensamt för texterna är att de kretsar kring identitetsfrågor i förhållande till bland annat biologiskt, geografiskt och socioekonomiskt ursprung, och förhållanden mellan minoriteter och majoriteter – med andra ord är det litteratur som ger en inblick i hur det är att leva i Norden idag.

undefinedAllmän språkförståelse och nordiska språk
Det här temat handlar om att ge eleverna en översiktlig bild av de nordiska språkens utveckling och en förståelse för skillnader mellan grannspråken danska, norska och svenska.