Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

07-03-2014

Nu kan du söka pengar till skolprojekt 2014

Nu kan du söka pengar till skolprojekt 2014

Projektet kan vara inom alla ämnen som ingår i grund- och gymnasieskolans läroplaner. Ni kan inta ett kulturperspektiv, eller vara kreativa tillsammans med skolklasser från den andra sidan av Öresund. Det kan handla om historia, klimatfrågor och mycket mera - alla ämnen från grund- och gymnasieskolan kan involveras. Ni kan t.ex. få besök av lärare från Danmark/Sverige, eller skapa en gemensam virtuell undervisning tvärs över sundet. Det är din, er eller elevernas fantasi vi bjuder in, till ett Öresundsprojekt inom utbildning. Det handlar om samarbete över Öresund mellan danska och svenska grund- och gymnasieskolor.

Målgruppen är lärare, elever och klasser i grund- och gymnasieskolorna. Förvaltningar, kulturinstitutioner och andra kan också söka medel. Men avgörande är att skolan involveras i ett utbildningsförlopp som omfattar språk och andra element från Öresundsregionen. Som minimum ska projektet involvera en part från vardera sida av Öresund.


Ansökningsfrist är 1 juni 2014 och val av vinnare sker 27 juni 2014.


Projekt som tilldelats finansiella medel ska vara avvecklade 1 juli 2015. 
Pengarna utbetalas i en klumpsumma.


Utöver att språket och parter från både den danska och svenska sidan av Öresund ska vara involverade, så är det enda villkoret för beviljandet, att mottagaren själv utvärderar resultatet av aktiviteterna. Detta så att andra kan inspireras av erfarenheterna.


Via denna länk kan du hitta ansökningsblanketten samt få mer information: 

www.oresundskomiteen.org/naboskolor/