Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

28-09-2015

Ressourcer og Råvarer - fiskeri

Ressourcer og Råvarer - fiskeri

Hvor kommer maden fra?
Nyt og gratis undervisningsmateriale til alle 12-14 årige i Norden om Ressourcer og Råvarer

En undersøgelse fra 2013 viser at 1/3 af alle børn og unge ikke hjælper til med madlavningen i hjemmet - og samtidig er forbruget af færdigt forarbejdede fødevarer stigende. Det betyder at mange skolebørn i dag ved langt mindre om hvor den mad de spiser kommer fra - end for bare en generation siden.
Norden i Skolen sætter med et nyt tema fokus på ressourcer og råvarer og søsætter samtidig Kampen mod Madspild. Når vi ved mere om de ressourcer vi bruger bliver vi nemlig også bedre til at tage vare på dem. De nye temaer fortæller om fremtidens muligheder for bæredygtig fiskeri, skovbrug, husdyrhold og kornafgrøder og lægger sig op af målene i de nordiske skolers læreplaner i biologi, samfundsfag og natur og teknik.

 

Havets madkiste

Island er et af de nordiske lande, som er langt fremme i forhold til at mindske spild af fiskefangst. Norden i Skolen har set nærmere på den islandske fisk og besøgt lokale, der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling og nyskabende metoder til at mindske spild af fiskefangsten. Fra d.11.november 2015 vil elever i Norden kunne møde undervisningsmaterialer og stof til eftertanke på www.nordeniskolen.org, om fisk som ressource og råvare, om bæredygtig havbrug og lære om begreber som biodiversitet og bæredygtighed at kende.

 

Spild kan også undgås med innovativ udvikling

Torsken er lige nu den fiskeart, som Islændinge er kommet længst med at udnytte alle dele af og er et område, som stadig er i udvikling. Et eksempel på nyudvikling på området er den N-Islandske Kerecis, som har udviklet vævprodukter fra torskeskind, der har vist sig at være gavnlige til brug af kroniske hudsygdomme og andre hudskader.


Fuld udnyttelse af torsken er også et fokusområde i ’Hús sjávarklasans’ -et nyligt kontorfællesskab af firmaer og entreprenører i maritime fag. Her holder bl.a. Codland til; et lille firma, der arbejder ud fra målsætningen om at udnytte alle biprodukter af torsken 100%. Produkter i udvikling lige nu er f.eks. mineraltilskud bearbejdet af torskens ben og dyrefoder, der kan bruges som økologisk gødning og fungerer på alle plantens udviklingsstadier.


Sammen med det nye undervisningsmateriale på www.nordeniskolen.org vil eleverne blive præsenteret for torsken, som et eksempel på, hvordan man kan forstå, behandle og forbruge en nordisk råvare på en mere bæredygtig måde.

 

Grundlag for en mere bæredygtig fremtid

Hvad bæredygtig udvikling angår, er Skandinavien og N-Europa faktisk de områder, hvor certificering af bæredygtigt fiskeri står stærkest lige nu. Den mest kendte af disse er Marine Stewardship Council (MSC); et globalt samarbejde med partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper. Da Norden i Skolen spurgte MSC’s projektleder i Island og det nationale koordinationsorgan Iceland Sustainable Fisheries, så var den erklærede målsætning 100% bæredygtighed.

Der er stadig et stykke vej endnu. Men Norden i Skolen kan selvfølgelig kun bakke op om ambitionen! Med portalens nye undervisningsmateriale vil Nordens elever blive præsenteret for emner om, hvordan både forbrugere og virksomheder kan tænke og agere i retningen af en mere bæredygtig fremtid.

Nordisk rolle

Den islandske fisk har historisk spillet en rolle i nordisk sammenhæng. Og den gør det også i dag. I samarbejde med andre nordiske lande, organisationer og institutioner arbejdes der i dag på at forske om bæredygtighed indenfor fiskeri. I erhvervslivet er der en stigende bevidsthed om at finde nye og bedre løsninger, både nationalt og i Norden, om mere bæredygtige løsninger.
Der er stadig en del at tage fat i. Men de nordiske lande har både nationalt, tværnordisk og globalt et stærkt grundlag for at bygge broer, for en mere bæredygtig fremtid. Med Norden i Skolens nye undervisningsmateriale om ressourcer og råvarer, kan eleverne blive klogere på forskelle og ligheder i Norden og blive inspireret til, hvordan man sigter imod en mere bæredygtig fremtid.

 

Fremtidens forbrugere ude i marken

En måde at få elever, fremtidens forbrugere, til at tænke over hvor maden kommer fra er at komme ud i marken og se råvaren. Med det kommende undervisningsmateriale vil Norden i Skolen gerne opfordre eleverne til både at blive klogere på sit eget nærområde og blive klogere af hvordan nordiske råvarer er forskellige fra land til land.

I sommers var Norden i Skolen vidne til en felttur, arrangeret af det lille firma Codland, for 15-16 årige i fiskerbyen Grindavík, der netop handlede om at blive klogere på sit eget nærområde. På turen besøgte de unge Grindavík indbyggere bl.a. den lokale fiskeproducent Stakkavík, som arbejder med fersk fisk. Her kunne de unge se, hvordan fiskene blev bearbejdet, fra at ankomme som hele fisk, til at blive bearbejdet til de fiskefileter, som vi ser i butikkerne. Mange af de unge har familie og bekendte som arbejder med fisk. Med besøget i Stakkavík kunne de få en bedre forståelse af, hvordan fisken ser ud og behandles som ressource og råvare, i deres eget nærområde, og blive klogere på, om de selv vil specialisere sig indenfor havbrug.
Læs mere om årets nye temaer og tilmeld din klasse til Kampen mod Madspild på www.nordeniskolen.org.

 

DELTAG I KAMPEN MOD MADSPILD:

1.    TILMELD DIN KLASSE
2.    REGISTRER KLASSENS MADSPILD I   MINIMUM 1 UGE
3.    NU DELTAGER DU I KAMPEN MOD MADSPILD

Præmie: 5000 kr. til klassekassen