Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

12-01-2018

Søg midler fra Nordplus inden 1. februar

Søg midler fra Nordplus inden 1. februar

Nordplus giver tilskud til mobilitet, projekter og netværk – og henvender sig til institutioner, organisationer og andre aktører, som beskæftiger sig med uddannelse og livslang læring.

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren i Norden og de baltiske lande:

- Nordplus Junior er programmet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
- Nordplus Videregående er henvendt til de videregående uddannelser
- Nordplus Voksen fokuserer på voksenuddannelse og folkeoplysning
- Nordplus Horisontal er møntet på samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer
- Nordplus Nordens Sprog er samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder

Ansøgningsfrist er den 1. februar 2018 og det samlede tilskudsbeløb i hele Nordplus for 2018 er 9,3 millioner euro. Nordplus dækker de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – de tre selvstyreområder Færøerne, Grønland og Åland – og de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Læs mere på nordplusonline.org