Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Om Norden i Skolen

GRATIS UNDERVISNINGSPLATFORM FOR HELE NORDEN

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplatform, som giver lærere og elever i grundskoler og gymnasier i hele Norden unikke muligheder for at arbejde med skandinavisk nabosprogsforståelse og nordisk kulturforståelse. Materialet er inddelt i tre emneområder: "sprog og kultur", "historie og samfund" og "klima og natur". Alt materiale tager udgangspunkt i et nordisk perspektiv og er udviklet for at støtte målene i samtlige nordiske læreplaner.

 

Norden i Skolen administreres af Foreningerne Norden. Projektet er non-profit og støttes af Nordisk Ministerråd.

 

 

SPROG OG KULTUR

Primært fagområde: sprogfag (grundskole + gymnasiale uddannelser)

 

"Sprog og kultur" tilbyder et udvalg af tekster, sange og kortfilm fra hele Norden og skaber en spændende kulturel ramme om undervisningen, hvor eleverne bliver mere bevidste om deres egen sprog- og kulturforståelse ved at se sagerne fra en anden vinkel - til og med på et andet sprog.

 

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i, at skandinavisk nabosprogsundervisning er noget andet end traditionel modersmålsundervisning. Materialet er udviklet med fokus på nabosprogsdidaktik, som sætter det talte sprog og lytteforståelse i centrum. Men for at lære et sprog er det ikke nok bare at lære om det - man skal også have mulighed for at bruge det! Derfor tilbyder Norden i Skolen muligheden for at skabe autentiske sprogmøder mellem nordiske skoleklasser gennem Nordisk Skolechat og nordiske venskabsklasser.

 

Find materialet til "Sprog og kultur"

 

 

HISTORIE OG SAMFUND

Primært fagområde: historie og samfundsfag (primært gymnasiale uddannelser)

 

"Historie og samfund" tilbyder undervisningsforløb, der styrker forståelsen af aktuelle nordiske historie- og samfundsmæssige emner. Norden i Skolen sætter i første omgang fokus på Arktis og rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Hvad betyder det fx, at isen er ved at smelte i Arktis? Hvorfor skaber det et behov for at forstå de interne dynamikker, der er på spil i rigsfællesskabet? Og hvad er forskellen på blød og hård magt?

 

Find materialet til "Historie og samfund"

 

 

KLIMA OG NATUR

Primært fagområde: naturfag og samfundsfag (primært grundskolen, 7.-10. klasse)

 

"Klima og Natur" tilbyder undervisningstemaer som bæredygtighed, energiforbrug og plastik i havet. Eleverne lærer at samarbejde med jævnaldrende i Norden om at finde bæredygtige, miljøvenlige løsninger, som kan fungere i skolen, i hjemmet og i lokalmiljøet. Undervisningsmaterialet giver elever redskaber til at forstå og forholde sig til globale klimaudfordringer, og til selv at kunne håndtere de mere lokale utfordringer.

 

Find materialet til "Klima og natur"

 

 

VENSKABSKLASSER

Alle de tre emneområder bliver bedre med en nordisk venskabsklasse. Derfor kan du finde og etablere et samarbejde med nordiske venskabsklasser på Norden i Skolen. Samarbejdet med jævnaldrende fra et andet nordisk land bringer en spændende dimension ind i undervisningen. I tillæg til at være inspirerende og indholdsmæssig meningsfuld for eleverne, lærer venskabsklassefunktionen også eleverne at kommunikere med jævnaldrende i Norden - og gør den enkelte elev til en aktiv deltager i sin egen læringsproces.

 

Læs mere og find en venskabsklasse

 

 

Velkommen til hele Nordens undervisningsplatform!

Billeder

platformb-2.jpg