Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Forsoning (Lærervejledning)

Klassetrin: 4.-6. klasse Tema: Forsoning Type: Lærervejledning Fag: Dansk

INTRODUKTION

Forsoning handler om at tilgive, mægle og genskabe. Det handler om at acceptere en svær livssituation, gøre noget godt igen efter at have gjort forkert eller at genskabe et venskab og forhold til en anden person efter uenigheder. Forsoning handler om en menneskelig proces med at acceptere og genvinde kontrol, som ofte medfører en forandring og en følelse af håb. Forsoning sker både indeni mennesket og i samspil med andre mennesker.

 

Temaet Forsoning sætter fokus på forskellige former for forsoning og åbner op for en dialog i klassen om forskellige typer af livssituationer og konflikter - og hvordan man kan takle dem. Temaet består af undervisningsmateriale på nabosprogene dansk, norsk og svensk.

 

MÅL

Målet med temaet Forsoning er, at eleverne introduceres for forskellige følelser, erfaringer og begreber, som har med familierelationer, forandringer i livssituationer og identitet at gøre. Eleverne får mulighed for at diskutere reaktionsmønstre, ensomhed, mod, konflikter, tilgivelse og håb set ud fra et barns perspektiv. Materialet kan også bruges til at sammenligne karakterer på tværs af filmene og fungere som en indledning til at tale om fælles værdier og traditioner i de nordiske lande.

 

I temaet møder eleverne nabosprogene dansk, norsk og svensk i talt form - i kortfilmen 'Dans på tunn is' er der endda mulighed for at stifte bekendskab med den finlandssvenske dialekt. I sin helhed vil temaet bidrage til at styrke elevernes nabosprogsforståelse mellem dansk, norsk og svensk.

 

 

TEMAETS OPBYGNING

Forsoning består af fire kortfilm; en dansk, en norsk, en svensk og en finlandssvensk. Filmene præsenterer hver sin vinkel på temaet forsoning, men det er op til den enkelte lærer at vælge, om man vil arbejde med alle fire film i temaet eller blot vælge den film eller vinkel, som er mest relevant for den enkelte klasse.

 

 

Skyggebokser (22min):

  • Hovedpersonen i Skyggebokser, pigen Luna, bliver tvunget til at acceptere en svær situation, da hendes mor bliver bundet til en rullestol efter en boksekamp. Luna gør alt hvad hun kan for at bevare morens kampvilje og for selv at at acceptere den nye livssituation. Filmen slutter med, at moren og pigen forsones med situationen, hvorved et nyt håb om fremtiden indfinder sig.

Udover forsoning har filmen fokus på udfordringer og kampe. Hvis du vil arbejde mere i den retning, så anbefaler vi teamet ’Udfordringer og kampe’ for 4-6 klassetrin.

 

 

Dans på tunn is (30min):

  • Den unge dreng Felix bliver efterladt alene i juleferien hos sin farbror, da hans forældre bestemmer sig for at rejse væk til et yoga-retreat. Felix' farbror er den store iskonge og sætter straks Felix på arbejde med at sølge is en lukket svømmehal. Alene og miserabel tager Felix udfordringen på sig, og hurtigt får han nye perspektiver på sin livssituation. Filmen slutter med, at forældrene kommer tilbage, og at Felix oplever en forsoning med både sin livssituation og sine forældre.

Udover forsoning har filmen fokus på udfordringer og kampe. Hvis du vil arbejde mere i den retning, så anbefaler vi teamet ’Udfordringer og kampe’ for 4.-6. klassetrin.

 

 

Alt brenner (18min):

  • 12-årige Anna bliver forelsket i den fem år ældre Aaron. De overvældige følelser af kærlighed og jalousi får hende til at handle udenfor normerne og fører til et sammenstød mellem personerne. I slutning af filmen bliver de forsonet på ny gennem accept og tilgivelse. Filmen har fokus på seksualitet og sensualitet, og vi anbefaler filmen til de ældre børn på mellemtrinet.

Vil I arbejde videre med den første forelskelse anbefaler vi vores tema ’Kærlighed og venskab’ for 4.-6. klassetrin.

 

 

Jag vill nå dig (15min):

  • Søskendeparret Jennie og Elin havner i en klemme, da deres forældre gennemgår en svær skilsmisse. Forældrene tager ikke længere ansvaret for sine børn, og de to søskende bliver tvunget til at tage vare på hinanden. Forældrene opnår ingen forsoning i filmen, men søskendeparret finder sammen en styrke og skaber en følelse af kontrol over den nye livssituation.

Vil I arbejde videre med familierelationer anbefaler vi temaet ’Familie’ for 4.-6. klassetrin.

 

 

ARBEJDSOPGAVER OG LYDORDBOG

Alle enkeltmaterialer har én opgavetype tilknyttet, som både lægger op til selvstændigt arbejde og gruppearbejde. I opgaverne er der fokus på både sprog, kultur og traditionelle analyseopgaver.

 

I teksterne er en lydordbog integreret, som eleverne kan anvende. Ved at klikke på de orange ord åbnes en boks, hvor man kan høre ordene læst op og se oversættelsen på bokmål, dansk, nynorsk og svensk.

Login for at se mere

Udgiver: Norden i Skolan

Produceret i år: 2019

Tak til: NoJSe