Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Forsoning

Klassetrin: 4.-6. klasse Tema: Forsoning Type: Lærervejledning Fag: Dansk

INTRODUKSJON

Forsoning handler om å gjenopprette, unnskylde og mekle. Det kan være å akseptere en vanskelig livssituasjon, gottgöra efter brott eller felsteg, eller att återställa vänskap och ett gott förhållande med en annan person efter oenigheter. Försoning omfattar en mänsklig process för att acceptera och återta kontrollen, som ofta kan medföra en förändring och en känsla av hoppfullhet. Försoning sker både inom människan och i samspel med andra människor.

 

Temat Försoning sätter fokus på olika former av försoning och öppnar upp för en dialog i klassen om olika typer av livssituationer, konflikter och hur man kan bemöta dem. Temat innehåller undervisningsmaterial på grannspråken danska, norska och svenska.

 

SYFTE

Syftet med temat Försoning är att eleverna introduceras för olika känslor och erfarenheter som har med familjerelationer, förändringar i livssituationer och identitet att göra. Eleverna får möjlighet att diskutera reaktionsmönster, ensamhet, mod, konflikter, förlåtelse och hopp utgående från ett barns perspektiv. Materialet kan också användas till att jämföra filmernas karaktärer och fungera som en inledning till att prata om gemensamma värderingar och traditioner i de nordiska länderna.

 

I temat möter eleverna grannspråken danska, norska och svenska i talad form, och dessutom ger temat möjlighet för att lyssna till den finlandssvenska dialekten. I sin helhet kommer temat bidra till att stärka elevernas grannspråkförståelse mellan danska, norska och svenska och utvidga deras förståelse för försoning i olika livssituationer och hur man kan bemöta dessa.

 

TEMATS UPPBYGGNAD

Försoning består av fyra kortfilmer, en dansk, en norsk, en svensk och en finlandssvensk. Varje film presenterar varsin vinkel på temat försoning, men man behöver inte arbeta med alla filmer inom temat, som lärare kan du välja vilken vinkel som är mest relevant för din klass.

 

 

Skyggeboxer (22min):

  • Huvudpersonen i Skyggeboxer, flickan Luna, blir tvungen att acceptera en svår situation när hennes mamma blir rullstolsbunden efter en boxningsmatch. Luna gör allt för att bevara mammans kampvilja och för att själv acceptera den nya livssituationen. Filmen slutar med ett mamman och flickan försonas med situationen och ett nytt hopp om framtiden infinner sig.

Förutom försoning har filmen stort fokus på utmaningar och kamper, vill ni fördjupa er ytterligare i det rekommenderar vi vårt tema ’Utmaningar och kamper’ för ÅK 4-6.

 

 

Dans på tunn is (30min):

  • Den unga pojken Felix blir lämnad ensam på jullovet hos sin farbror när hans föräldrar bestämmer sig att resa iväg till ett yoga-retreat. Felix farbror är den stora glasskungen och sätter genast Felix i arbete med att sälja glass i en stängd simhall – ensam och miserabel tar Felix på sig utmaningen men får snart nya perspektiv på sin livssituation. Filmen slutar med att föräldrarna kommer tillbaka och Felix har både försonats med sin livssituation och sina föräldrar.

Förutom försoning har filmen stort fokus på utmaningar och kamper, vill ni fördjupa er ytterligare i det rekommenderar vi vårt tema ’Utmaningar och kamper’ för ÅK 4-6.

 

 

Alt brenner (18min):

  • 12-åriga Anna blir förälskad i den fem år äldre Aaron. De överväldigande känslorna, av kärlek och svartsjuka, får henne att handla utanför normerna och leder till en osämja mellan personerna. I slutet av filmen blir de återigen försonade genom acceptans och förlåtelse. Filmen har ett stort fokus på sexualitet och sensualitet, och vi rekommenderar filmen till de äldre barnen.

Vill ni arbeta vidare med den första förälskelsen rekommenderar vi vårt tema ’Kärlek och vänskap’ för ÅK 4-6.

 

 

Jag vill nå dig (15min):

  • Syskonparet Jennie och Elin hamnar i kläm när deras föräldrar genomgår en jobbig skilsmässa. Föräldrarna tar inte längre sitt ansvar för sina barn utan syskonen blir tvungna att ta vara på varandra. Föräldrarna når ingen försoning i denna film, men syskonparet får tillsammans styrka av varandra och skapar en känsla av kontroll över den nya livssituationen.

Vill ni arbeta vidare med familjerelationer rekommenderar vi vårt tema ’Familj’ för ÅK 4-6.

 

 

ARBETSUPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har tillhörande arbetsuppgifter, som både uppmanar till självständigt arbete och grupparbete. Arbetsuppgifterna fokuserar på språk, kultur och traditionella analysuppgifter.

 

I texterna finns det en integrerad ljudordbok som eleverna kan välja om de vill använda sig av. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan höra orden och se översättningen på bokmål, danska, nynorska och svenska.

Login for at se mere

Udgiver: Norden i Skolan

Produceret i år: 2019

Tak til: NoJSe