Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Lærervejledning

Glemt password?

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Konsten att vara snäll

snell.jpg
Få teksten læst op

 (Utdrag)

När det blir fel hur vi än gör

Min pappa har berättat för mig om en händelse under andra världskriget. Eftersom familjen var judisk hade de förts till ett arbetsläger. Min farfar var skräddare och det som antagligen räddade familjens liv var att tyskarna lät honom sy kläder åt dem. En dag befann sig min pappa i det rum som användes som skrädderi. Farfar höll  att prova ut byxor åt en tysk officer, som hade en kollega med sig. Medan farfar stod  knä vid officerens ben frågade en av tyskarna: "Vad säger judarna - hur kommer det att  för Tyskland i kriget?" Min pappa blev skräckslagen, eftersom han visste att farfar inte skulle ljuga för tyskarna. Skulle farfar i stället välja att säga det alla trodde - att tyskarna skulle förlora kriget? Konsekvensen av detta kunde mycket väl bli att de dödade farfar.
Ibland hamnar vi i situationer där det blir både rätt och fel hur vi än agerar. Alla tillgängliga alternativ förefaller ha såväl fördelar som nackdelar. Den situation som min farfar befann sig i är ett exempel  ett sådant etiskt dilemma.
I William Styrons bok Sophies val ställs huvudpersonen inför ett omöjligt dilemma. Hon har med sina två barn transporterats till Auschwitz och hamnat framför en SS- läkare som tvingar henne att välja ett av hennes barn ska skickas till omedelbar avrättning, det andra får leva, åtminstone en tid. Under stor vånda fattar Sophie sitt beslut och det ena barnet förs bort. Men Sophie kan aldrig förlika sig med det beslut som hon har tvingats fatta och det leder till slut till hennes undergång.
"Omöjliga" etiska dilemman är naturligtvis sällan så dramatiska som i detta exempel, men de är betydligt vanligare än man kanske förleds att tro. I mitt arbete som av- delningsläkare var det inte ovanligt att jag när arbetsdagen närmade sig sitt slut fortfarande hade flera patienter som jag borde tala med i lugn och ro. Vem skulle jag prioritera innan jag var tvungen att ?
Ska vi stanna hemma hos våra barn och göra läxan med dem eller  hem till en god vän som mår dåligt? Ska vi skänka pengar till Rädda Barnen eller köpa en fin present till vår partners födelsedag? Ska vi hjälpa en gammal dam av bussen eller hinna till den egna anslutningsbussen som ska ta oss till ett viktigt möte? Det kan också handla om när man ska bryta mot normer och regler. Ska vi lju- ga för att skydda en vän? Ska vi bryta ett löfte för att vi tror att det skulle gagna den som vi har gett löftet?
Dessa situationer leder ibland fram till en känsla av negativ stress. Vi mår dåligt eftersom vi inte ser någon bra lösning hur vi än bär oss åt. Alltför mycket negativ stress kan i sin tur leda till såväl mentala som kroppsliga besvär.
Hur bär vi oss  åt för att vara goda i en situation där alla möjliga valalternativ är mindre bra? Hur kan vi göra rätt i situationer där alla alternativ är mer eller mindre dåliga? Svaret är att vi bara kan bedöma varje situation för sig och sedan göra vårt bästa. Det finns ännu ett svaribland kan det finnas en lönndörr som vi kan öppna. Låt oss återvända till min farfar och se hur han löste det dilemma som han befann sig i. Farfar var tyst en lång stund. Till slut sa den andre officeren skarpt: "Har ni inte hört frågan?" Då sa farfar med låg röst: "Inte bara judarna utan hela världen vet att Goethes och Schillers Tyskland aldrig kan utplånas." Tyskarna tittade förbryllat  varandra och började sedan att tala om något annat. Genom att hänvisa till den tyska kulturskat- ten hade farfar klarat sig ur situationen utan att vare sig ljuga eller bli skjuten. Klokt - mycket klokt.

Login for at se mere

Forfatter: Stefan Einhorn

Udgiver: Bonnierförlagen

Indspillet af: Stefan Einhorn

Opgaver

 • 1Sprog- & kulturforståelse

  Gruppe:

   

  • Læs teksten højt i gruppen.
  • Vælg ti linjer fra teksten og fordel ordene i skemaet:

  undefined

  • Skriv alle de ord, som er de samme som på dit eget sprog ind, i det grønne felt.
  • Skriv alle de ord, som minder om ord i dit eget sprog, i det gule felt.
  • Skriv de ord, som ikke findes i dit sprog, i det røde felt.
  • Skriv andre ord (taleord mm.) i det blå felt.
  • Hvilken farve er mest fremtrædende?
  • Er teksten let eller vanskelig at forstå?
  • Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Lav et vendespil med ti ´røde´ ord + oversættelse (20 brikker)
  • Spil vendespillet i gruppen.
  • Byt med en anden gruppe, når I er færdige.

  Gruppe: 

   

   Stefan Einhorn er fra Stockholm.

  • Gå på nettet og find billeder og info om Stockholm.
  • Lav en plakat eller Power Point-præsentation om Stockholm.

   

  Fælles:

  • Fremfør præsentationerne om Stockholm i plenum.
  • Læs hele teksten højt i klassen - gerne med svensk udtale (lydret) (Brug eventuelt "Det nordiske sprogkort - Stockholm" for at få hjælp til udtalen: http://nordiskesprak.net/sprakkart/
  • Snak om forskelle og ligheder mellem svensk og deres eget modersmål.
  • Hvad gør svensk vanskeligt at forstå, og hvad er genkendeligt?
 • 2Ind i teksten

  Gruppe:

  • Giv et kort resume af teksten.

  • Lav en brainstorm over, hvad I ved om tiden under Anden Verdenskrig.
  • Hvad er jeres umiddelbare oplevelse af teksten?

  • Skriv de tanker ned, I får, når I læser teksten. 

  • Uddraget "När det blir fel hur vi än gør" beskriver et dilemma - hvilket?
  • Tænk på et dilemma I har oplevet, som gik galt uanset hvad, I valgte at gøre. Fortæl de andre om det.

  • Hvad valgte I at gøre?
 • 3Ned i teksten

  To og to:

  • Hvilken genre er teksten?

  • Hvilke personer optræder i teksten?

  • I hvilken tid foregår teksten?

  • Hvordan er udviklingen i teksten? (Kronologisk eller springende).

  • Beskriv sted og miljø for historien. (Husk både fysisk og psykisk miljø).

  • Bruges der symbolsprog i teksten?

  • Hvordan, synes I, titlen passer med indholdet?
 • 4Ud af teksten

  To og to:

  • Kender I andre værker, der minder om dette? Hvilke?

  • Sammenlign teksten med andre tekster/film, du kender, som har samme tema.

  • Har forfatteren et budskab med teksten?

  • Tænk på situationer, både i jeres nære miljø eller ude i verden, hvor dilemmaer om rigtigt og forkert ofte bliver et valg mellem forkert og forkert.