Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Lærervejledning

Glemt password?

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Lærerveiledning: Nordisk ID

Klassetrin: 7.-10. klasse Fag: Dansk Tema: Nordisk ID Type: Lærervejledning

INTRODUKSJON  

Temaet Nordisk ID setter fokus på nordisk identitet. Hva vil det si å være nordisk? Fins det en felles nordisk identitet? Er nordisk identitet og nasjonal identitet to sider av samme sak?

 

Nordisk ID inneholder en god blanding av romantiske nasjonalsanger, kortfilmer med selvironisk distanse til nasjonal identitet og tekster som tar opp dilemmaer omkring det å identifisere seg med flere nasjonaliteter. I en verden med flyktningestrømmer fra krigsherjede områder og en europeisk befolkning som vipper mellom selvstendighetstanker og europeisk fellesskap, er temaet særlig aktuelt. Nordisk ID danner rammen rundt en refleksjon over det «nordiske dna». 

 

 

FORMÅL 

Formålet med temaet Nordisk ID er at elevene blir introdusert til forskjellige syn på og innfallsvinkler til begrepet nasjonal identitet. Elevene oppfordres til å reflektere over og diskutere hva vi kan være felles om som mennesker, selv om vi er forskjellige. I temaet er det undervisningsmateriale på alle Nordens språk og elevene møter nabospråkene både i skrevet og talt form. Temaet vil i sin helhet bidra til å styrke elevenes nabospråksforståelse og utvide den nordiske kulturforståelsen deres.

 

 

TEMAETS OPBYGGING 

Nordisk ID består av tekster (dikt, raptekst, salmer, popsanger, nasjonalsanger, noveller, utdrag av romaner), filmer/kortfilmer (dokumentarer, fiksjon, fakta) og musikkvideo. Man behøver ikke å arbeide med alt materialet i et tema. Norden i Skolen foreslår tre forskjellige måter å gå gjennom materialet på – forløp: Den nasjonale, Den multikulturelle og Den nyfortolkende, som anlegger hver sin vinkel på identitetstemaet. Du kan som lærer velge ett av forløpene eller velge fritt mellom materialet i temaet, alt etter hva som er mest relevant for klasssen sin.

  

Forløp 1: ’Den nasjonale’ 

  • Velg to til tre av Nordens nasjonalsanger, samt H.C. Andersens dikt «Jeg er en skandinav» og teksten fra musikvideoen «Mítt land» av Eyðun Nolsøe. De tilknyttede opgavene har fokus på nasjonalromantikkens syn på nasjonalitet og identitet, og gir et perspektiv på dagens forståelse av nasjonal identitet. Det er også mulig å kople den faktuelle presentationsvideoen av Norden «Det nordiska perspektivet» på som sammenlikning.  

 

Forløp 2: ’Den multikulturelle’ 

  • Velg kortfilmene «Half&Half» og «Barn av Irak» og teksten «Svenhammeds journaler» som alle har fokus på dilemmaet og utfordringen ved å stå mellom to kulturer. De tilknyttede oppgavene åpner opp for samtale om identitet og fellesskap. Hvis det er tid, kan dessuden de nasjonalromantiske eksemplene koples på.

 

Forløp 3: ’Den nyfortolkende’ 

  • Velg den danske musikvideoen «Find mig her» med Per Vers, det færøyske diktet «Í mínum landi» av Jóanes Nielsen og den norske kortfilmen «Ja, vi elsker». De har alle et ironisk og selvreflekterende perspektiv til det nationalromantiske. I de tilknyttede oppgavene kan elevene analysere hvordan ideen om en nasjonal identitet kan inngå i en politisk agenda. Forløpet passer godt til å kople sammen med forløp 1, hvis man har tida til det. 

  

 

OPPGAVER OG LYDORDBOK 

Alt enkeltmaterialet har fire oppgavetyper tilknyttet, som ikke nødvendigvis er skarpt delt op, men skal ses som en veiledende inndeling: 

  • Språk og kulturforståelse (Fokus på språket og kulturen)
  • Inn i teksten (Orienteringsdel) 
  • Ned i teksten (Analysedel)
  • Ut av teksten (Perspektiveringsdel) 

  

I tekstene ligger det en integrert lydordbok hvor elevene kan velge å benytte hjelpen. Ved å trykke på ordene, som er oransje, åpnes en boks, hvor man kan høre ordet og se oversettelsen på dansk, svensk, bokmål og nynorsk. 

Login for at se mere

Pædagogisk konsulent: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Udgiver: Norden i Skolen

Udgivet: 2018