Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Lærervejledning

Glemt password?

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Nordisk ID (lärarhandledning)

Klassetrin: 7.-10. klasse Fag: Dansk Tema: Nordisk ID Type: Lærervejledning

INTRODUKTION 

Temat Nordisk ID sätter fokus på nordisk identitet. Vad vill det säga att vara nordisk? Finns det en gemensam nordisk identitet? Är nordisk och nationell identitet endast två sidor av samma sak?

 

Nordisk ID innehåller en bra blandning romantiska nationalsånger, kortfilmer med självironisk distans till nationell identitet, och texter som tar upp problemställningen om att identifiera sig med flera nationaliteter. I en värld med flyktingströmmar från krigshärjade områden och en europeisk befolkning som vajar mellan självständighetstankar och europeisk gemenskap är temat särskilt aktuellt. Nordisk ID bildar ramen för att reflektera över nordiskt DNA.

 

SYFTE 

Syftet med temat Nordisk ID är att eleverna introduceras till olika syn på, och närmande till begreppet nationell identitet. Eleverna uppmanas till att reflektera över och diskutera vad vi människor har gemensamt även om vi är olika. Temat innehåller undervisningsmaterial på alla Nordens språk och eleverna möter grannspråken både i skrift och tal. Temat kommer i sin helhet bidra till att styrka elevernas grannspråksförståelse och utvidga deras nordiska kulturförståelse.

 

 

TEMATS UPPBYGGNAD  

Nordisk ID består av texter (dikter, rapp texter, psalmer, popplåtar, noveller, utdrag från romaner) film/kortfil (dokumentärer, fiktion, fakta) och musikvideor. Man behöver inte arbeta med alla materialen inom ett tema. Norden i Skolan föreslår tre olika förlopp: Den nationella, Den multikulturella och Den nytolkade, som presenterar varsin vinkel på identitetstemat. Som lärare kan du välja ett av förloppen eller välja fritt mellan material inom temat, beroende på vad som är mest relevant för din klass.

  

Förlopp 1: ’Den nationella’ 

  • Välj 2-3 av Nordens nationalsånger, samt H.C. Andersens dikt 'Jeg er en skandinav’ och texten från musikvideon ’Mítt land’ av Eyðun Nolsøe. De tillhörande arbetsuppgifterna har fokus på nationalromantikens syn på nationalitet och identitet, och ger perspektiv på dagens förståelse av nationell identitet. Dessutom passar det utmärkt att koppla den fakta-baserade presentationsvideon av Norden, 'Det nordiska perspektivet' som jämförelse.

 

Förlopp 2: ’Den multikulturella’ 

  • Välj kortfilmen ’Half&Half’ och ’Barn af Irak’ och teksten ’Svenhammeds journaler’ som alla har fokus på dilemman och utmaningen av att stå mellan två kulturer. De tillhörande arbetsuppgifterna öppnar upp för autentiska samtal om identitet och gemenskap. Om det finns tid kan de de nationalromantiska exemplen också kopplas på.

 

Förlopp 3: ’Den nytolkade’ 

  • Välj den danska musikvideon ’Find mig her’ med Per Vers, den färöiska dikten ’Í mínum landi’ av Jóanes Nielsen och den norska kortfilmen ’Ja, vi elsker’. De har alla en ironisk och självreflekterande närmande till det nationalromantiska. I de tillhörande arbetsuppgifterna kan eleverna analysera hur idén om en nationell identitet kan ingå i en politisk agenda. Förloppet kan kopplas till förlopp 1 om man har tid till det.

  

 

UPPGIFTER OCH LJUDORDBOK

Alla enkelmaterial har fyra typer tillhörande arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis har delats skarpt upp men som kan ses som en handledande indelning: 

  • Språk och kulturförståelse (Fokus på språket och kulturen)
  • In i texten (Orienteringsdel) 
  • Ner i texten (Analysdel)
  • Ut från texten (Perspektivdel) 

  

I texterna ligger det en integrerad ljudordbok där eleverna kan använda sig av hjälpen. Genom att trycka på orden som är orangea öppnas en box där man kan lyssna på ordet och se översättningen på danska, svenska, bokmål och nynorska. 

Login for at se mere

Pædagogisk konsulent: Stefan Åge Hardonk Nielsen

Udgiver: Norden i Skolen

Udgivet: 2018