Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

SKAM 2: Et dukkehjem

Login for at se mere

Instruktør: Julie Andem

Producer: NRK

Produceret i år: 2015-17

Tak til: Henrik Ibsens skrifter

Pædagogisk konsulent: Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Opgaver

 • 1Mål

  I kan lære at 

  • reflektere over betydningen af referencerne til Et dukkehjem i SKAM
  • sammenligne synet på kvinder (og mænd) i Et dukkehjem og SKAM
  • oversætte et afsnit i Et dukkehjem til jeres eget sprog og fremføre det som læseteater
  • høre og forstå mundtligt norsk sprog i SKAM
  • skabe et rollespil eller en kortfilm om nutidige kønsproblematikker med referencer til Et dukkehjem
 • 2Før
  • Hvilke associationer får I, når I hører ordet “dukke”? Lav en fælles brainstorm over ordets konnotationer, og find dets leksikale betydning i en ordbog.
  • Hvad, tror I, en tekst med titlen Et dukkehjem handler om?
  • Hvilke associationer får I, når I hører ordet “trofæ”? Lav en fælles brainstorm over ordets konnotationer, og find dets leksikale betydning i en ordbog.

  Inden I skal læse uddraget af sidste del af Et dukkehjem (pdf), skal I læse lidt baggrundsinformation om teksten og et kort resume af handlingen.

   

  Om Et dukkehjem

  Et dukkehjem er et drama skrevet af den norske dramatiker Henrik Ibsen, som skrev stykket på dansk i 1879. Samme år blev det spillet for første gang på Det Kongelige Teater i København. I løbet af to måneder blev skuespillet også spillet på alle hovedscenerne i de skandinaviske lande. Et dukkehjem spilles stadig og er kendt i hele verden som en ikonisk nordisk tekst om kvinders frigørelse og kønsrolle i ægteskabet.

  Henrik Ibsens satte med Et dukkehjem kvindernes kønsrolle til debat under den litteraturhistoriske periode Det moderne gennembrud fra 1870 til 1890. Dengang var der nogle fastlåste kønsroller for både kvinder og mænd. Piger blev opdraget til et liv som hustruer og mødre, hvor egenskaber som kyskhed, underdanighed og beskedenhed blev værdsat. De skulle være pæne, stille og uselvstændige “dukker”, som manden skulle forsørge.

  Kvinder havde på dette tidspunkt ikke stemmeret, meget ringe muligheder for uddannelse og ingen myndighed over egne børn, hvis de ville skilles. Et dukkehjem satte kvindens rolle og status i ægteskabet til debat og var en helt afgørende tekst i forhold til udviklingen mod at betragte kvinder og mænd som ligeværdig individer. En hed debat om køn og moral, kaldet sædelighedsfejden, rasede i 1880'erne i alle skandinaviske lande. Henrik Ibsens Et dukkehjem kan ses som et indlæg i denne debat. Debatten om forholdet mellem køn har bølget frem og tilbage lige siden. I 1960-70 kæmpede rødstrømpebevægelsen bl.a. mod at kvinder stadig blev set på som (seksuelle) objekter. Denne debat aktualiseres også i SKAM.

   

  Resume af Et dukkehjem

  Nora er hovedpersonen i dramaet Et dukkehjem. Tilsyneladende lever Nora i et lykkeligt ægteskab med sin mand Helmer og deres tre børn. Af kærlighed til sin mand, Helmer, har Nora forfalsket et gældsbevis, fordi de på et tidspunkt manglede penge, da han var syg. En mand (Krogstad), der er blevet fyret fra den bank, som Helmer er ansat i, truer Nora med at afsløre det. Da Helmer hører, at Nora har forfalsket et gældsbevis i hans navn, bliver han rasende og vil umyndiggøre hende, men han besinder sig og siger til Nora, at han vil tilgive hende. Men Nora har set sin mands sande ansigt og kan ikke tilgive hans reaktion. Hun gjorde det jo af kærlighed til ham. Det forstår Helmer ikke. Han er kun optaget af hans eget statustab, hvis det skulle blive opdaget. Nora ser desuden pludselig klart, hvordan han indtil nu har opfattet hende som kvinde og hustru, og det vil hun ikke leve videre i.

   

  Referencer i SKAM

  Referencerne er direkte i kærlighedsforholdet mellem Noora og William, fx den tydelige navnereferencer til Nora/Noora, eller da de til sidst i sæson 2 faktisk læser i Et dukkehjem sammen. I dette forløb kommer I primært til at arbejde med referencerne i forhold til Noora og William.

  I kæresteforholdet mellem Eva og Jonas er referencen til Et dukkehjem mere indirekte i forhold til temaet. I sæson 1 i SKAM må Eva forlade Jonas for at blive et selvstændigt individ med egne meninger, ligesom Nora forlader Helmer i Et dukkehjem. Det kan I arbejde mere med under forløbet “Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne”

 • 3Under

  Opgaver Et dukkehjem

  I skal nu læse sidste del af Et dukkehjem fra s. 85-93. I kan evt. også se det fremført som tv-drama. I kan finde det på Youtube fx ved at søge på “5 x Et dukkehjem”. Videoen rummer klip af tv-dramaet på alle de nordiske sprog. Når I har læst uddraget, skal I svare på nedenstående spørgsmål i mindre grupper og drøfte det i klassen bagefter. I skal finde citater i teksten, som underbygger jeres svar.

  • Hvordan har Nora opfattet deres samtaler i ægteskabet indtil nu?
  • Hvorfor mener Nora ikke, at Helmer har elsket hende?
  • Hvad mener Nora med at hun “kom i huset” hos Helmer?
  • Hvad mener Nora med, at hun har levet “som et fattigt menneske”, og at Helmer og hendes far har gjort en “stor synd” mod hende?
  • Hvad mener Nora med, at hun har været “et dukkebarn” og “en dukkehustru”, og at børnene har været hendes “dukker”?
  • Hvad mener Nora med “jeg er først og fremst et menneske” i forhold til at være mor og hustru? Hvad tænker I om det?
  • Hvad mon mange folk i stykkets samtid om, at en kvinde som Nora ville forlade sine børn for at finde sig selv? Hvad tænker I?
  • Hvordan opfatter Helmer Noras rolle som kvinde i ægteskabet?
  • Hvordan opfatter Nora sin rolle?
  • Hvorfor forlader Nora Helmer?

  Find et kort afsnit i Et dukkehjem, som I synes er særlig interessant. Oversæt det til jeres eget sprog og lav læseteater med det for resten af klassen. Begrund, hvorfor I har valgt netop det afsnit.

   

  Opgaver til 1. klip

  undefined

  Vilde har været i seng med William, som hun er vild med, og har efterfølgende fået en trøje af ham med skriften “The Penetrators” og alle gruppens navne på og med Williams navn særligt fremhævet. Noora gør Vilde opmærksom på, at hun vil blive opfattet som Williams trofæ, hvis hun går med den. I klippet konfronterer Vilde derfor William og giver ham trøjen tilbage. 

  • Hvad fortæller det om Williams opfattelse af kvinder, at han giver de piger, han er sammen med sådan en trøje?
  • Hvad fortæller det om Williams kvindesyn, at han siger til Vilde, at hun ikke er pæn nok til at være hans trofæ?
  • Hvorfor vil Vilde ikke længere være Williams trofæ?
  • Hvad fortæller det om hendes opfattelse af sig selv?
  • Beskriv forskellen mellem Vilde og Nooras selvopfattelse, væremåde og kvindesyn
  • Hvad fortæller det, Noora siger til William, om hende som person?
  • Hvad tror I, William tænker om Noora bagefter?

   

  Sammenligning 

  • Hvad er forskellen og ligheden mellem ordene “dukke” og “trofæ”? Lav evt. et venn-diagram til at vise forskelle og ligheder.
  • Hvad er forskellene og lighederne mellem Williams og Helmers opfattelse af kvinder?

   

  Opgaver til 2. klip

  Eva og Noora sidder sammen i skolegården, da William kommer hen og sætter sig ved siden af Noora. Noora kalder ham for “Wilhelm”, som er en reference til navnet “Helmer” i Et dukkehjem. 

  • Hvad fortæller det om Noora, at hun kalder William for Wilhelm?
  • Hvad mener Noora med, at hun kaldte ham Wilhelm for at bruge en “herskerteknik” over for William?

   

  Sammenligning

  • Hvad har Helmer og William til fælles?

   

  Opgaver til 3. Klip

  Endelig er Noora og William blevet kærester, og de har det godt med hinanden, men William risikerer at komme i fængsel for at have slået en fyr ned med en flaske. Noora prøver at overtale ham til at lyve i retten.

  • Hvorfor gør hun det?
  • Hvad fortæller det om Noora?
  • Hvorfor vil William læse bogen Et dukkehjem sammen med Noora?
  • Hvad fortæller det om William?
  • Hvad fortæller det om William og Noora, at de åbenbart begge kender historien i Et dukkehjem?

   

  I første klip havde Noora en knaldrød læbestift på. I dette klip har hun en lyserød.

  • Hvad kan læbestiftens farve symbolisere, og hvorfor har den mon ændret farve?

   

  Sammenligning

  Nora i Et dukkehjem forfalskede sin mands underskrift på et lån i banken, så de fik penge, da han var syg. Hun gjorde det af kærlighed til ham.

  • Hvordan minder disse to situationer om hinanden?
  • Hvordan adskiller de sig?
  • Kan det i visse situationer retfærdiggøres at lyve for at hjælpe sin elskede?
  • Hvad fortæller det om William og hans udvikling som person, at han klart afviser det?
  • Hvorfor mon manuskriptforfatteren Julie Andem har valgt, at Noora hedder det samme som Nora i Et dukkehjem?
  • Hvorfor mon hun har valgt at stave Noora med 2 o-er?
 • 4Efter
  • Hvad har det betydet det for jeres oplevelse og forståelse af SKAM, at I nu kender Et dukkehjem?
  • Hvad har det betydet for jer at kende mere til Et dukkehjem, inden I så klippene fra SKAM?
  • Diskuter om kønsproblematikkerne i Et dukkehjem og SKAM-klippene er relevante i dag?

   

  Vælg mellem en af nedenstående opgaver 

  1. I kan lave en kortfilm, som er en moderne parafrase over temaet i Et dukkehjem, altså en fri fortolkende omskrivning, hvor I tager udgangspunkt i en nutidig problemstilling mellem kønnene i dag. I kan få inspiration fra andre parafraserende kortfilm. Søg på Google efter “Et dukkehjem parafrase” eller “Nora a shotfilm”
  2. I kan lave et rollespil, hvor I tager udgangspunkt i en nutidig problemstilling mellem kønnene i dag, der har referencer til noget i Et dukkehjem. 
  • Lav en brainstorm over hvilke problematikker mellem kønnene, I synes, er vigtige i dag?
  • Skriv et manuskript til jeres rollespil eller kortfilm
  • Øv eller optag og rediger det
  • Vis det for klassen