Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Opettajan opas: Kuolema kirjallisuudessa

Kuvaus

Tämän opetuskokonaisuuden aikana tartutaan erääseen eksistentiaaliseen motiiviin, joka toistuu usein kirjallisuudessa, nimittäin kuolemaan. Aihe on erittäin laaja, joten on selvää, että sitä käsittelevä kokonaisuuskin koostuu melko satunnaisesti valituista teksteistä. Käsiteltävää tekstivalikoimaa voi rajata tai laajentaa tarpeen mukaan.


Tavoitteet

Opintojakson aikana pyritään käymään läpi erilaisia tapoja käsitellä kuolemaa kirjallisuudessa, joten oppilaat pääsevät tutustumaan aiheeseen sekä runouden, romaanikirjallisuuden että asiatekstien kautta. Myös tekstivalikoiman historiallinen haitari on suhteellisen leveä: se ulottuu 1800-luvun alusta tähän päivään. Opetusmateriaalia koostaessa on priorisoitu helposti lähestyttäviä moderneja ja realistisia teoksia, joiden rinnalla tutustutaan (mahdollisesti) myös moniin kirjailijoihin, jotka kuuluvat virallisesti tai epävirallisesti viime vuosisatojen kirjallisuuden kaanoniin.


Teeman rakenne

Opetuskokonaisuudessa keskitytään pääosin kuolemaan pohjoismaisen enemmistön kokemuksena, mutta sitä voidaan laajentaa tuomalla mukaan vähemmistöjen näkökulmia tai tutustumalla esimerkiksi eteläamerikkalaiseen maagiseen realismiin, postkoloniaaliseen kirjallisuuteen tai vainottujen asemasta kirjoitettuun kirjallisuuteen (esim. muistelmakirjallisuuteen toisen maailmansodan ajalta). Sotakirjallisuutta ei ole sinällään sisällytetty tähän opetuskokonaisuuteen, sillä se on itsessään jo laaja aihe, mutta sitäkin voi käsitellä jakson aikana joko osana laajempaa sotaa ja kuolemaa mediassa käsittelevää kokonaisuutta tai esim. ensimmäisen maailmansodan aikaisen ekspressionismin ja sotarunouden yhteydessä. Kokonaisuudessa keskitytään pääasiassa kirjallisuuteen, mutta siihen kuuluu myös lyhytelokuva sekä hieman media- ja diskurssianalyysiä. Kutakin osiota voidaan myös laajentaa niin, että kirjallisuuden, kielen ja median osuuksista tulee halutun laajuiset.

Yksittäisiä moduuleja varten tehdyt materiaalilistat ovat optimistisia oletettuun 90 minuutin kestoon nähden. Alla oleva rakenne on tarkoitettu tulkittavaksi siten, että ehdotetuista materiaaleista voi joko valita muutaman tai suunnitelmaan voi lisätä moduuleja ja käydä siten läpi enemmän materiaalia. Moduuleja varten laadittuja suunnitelmia voi halutessaan soveltaa sellaisenaan, mutta niiden tarkoitus on ennemminkin antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten materiaaliin saa opetustilanteessa eloa.

Opetuskokonaisuuden rakenne (PDF)

Login for at se mere

Udgiver: Norden i Skolen

Udgivet: 2021

Pædagogisk konsulent: Anne Sofie Skemt Hjuler