Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Lærerveiledning - Døden i litteraturen

Introduksjon

Dette temaet tar for seg et av de gjennomgående og ganske eksistensielle motivene i litteraturen, nemlig døden. Siden dette kan være et veldig omfangsrikt emne, vil dette forløpet gi et mer eller mindre tilfeldig utvalg av tekster, som man kan snevre inn eller bygge ut alt etter hvordan det passer resten av læreplanen.


Formål

Formålet med temaet er å gi en introduksjon til ulike måter å møte døden i litteraturen på. Elevene vil bli introdusert for emnet både i lyrikken, noveller, romaner og i sakprosa. Samtidig har vi i Norden i skolen forsøkt å få til en relativt stor historisk spredning i utvalget, som strekker seg fra første halvdel av 1800-talet til i dag. Det har vært en prioritet å lage et materiale som dekker et utvalg av nyere, realistisk litteratur, som er enkel for elevene å møte, samtidig som at opplegget kommer til (eller kan komme til) å omfatte en rekke offisielle eller uoffisielle kanoniserte forfattere fra de siste århundrenes litteraturhistorie. 


Oppbygging av temaet

Temaet legger vekt på død som allmenn opplevelse sett fra en nordisk majoritetserfaring, men man vil også kunne utvide forløpet med minoritetsperspektiver eller med innslag av for eksempel søramerikansk magisk realisme, postkolonial litteratur eller litteratur om forfulgte posisjoner. Dette kan for eksempel være erindringslitteratur om andre verdenskrig. Det er også en mulighet å inkludere krigslitteratur, som i seg selv er et stort emne, og som her er utelatt, enten i sammenheng med et utvidet fokus på representasjon av krig og død i media, eller i forbindelse med for eksempel ekspresjonisme og krigsdikting fra første verdenskrig. Mesteparten av temaet er litterært, men det inneholder også både en kortfilm og litt medie- og diskursanalyse. Hvis man ønsker det, kan disse delene utvides, slik at fordelingen mellom litteratur, språk og media blir som man selv ønsker.

Materialforslagene til de enkelte modulene er optimistiske, dersom man regner med at en modul varer i 90 minutter. Planen under skal tolkes sånn at man enten kan velge blant det foreslåtte materialet eller utvide planen med flere moduler. Det er en plan for hver modul, som man kan bruke dersom man ønsker det. Tanken er at dette er en måte å gjøre det forståelig på, for hvordan man kan bruke stoffet i undervisningssammenheng.

PDF temaplan

Login for at se mere

Udgiver: Norden i Skolen

Udgivet: 2021

Pædagogisk konsulent: Anne Sofie Skemt Hjuler