Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Læringsmål

{{learningObjectiv.description}}

Opgaven er nu afleveret

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Opgaver

{{assignment.Comment}}

Lärarvägledning - Döden i litteraturen

Introduktion

Detta tema närmar sig ett av litteraturens återkommande och ganska existentiella motiv, nämligen döden. Eftersom det är ett potentiellt mycket omfattande ämne är det naturligtvis så att den aktuella kursen kommer att vara ett mer eller mindre slumpmässigt urval av texter, som kan minskas eller utvidgas efter behag.


Syfte

Temat introdcuerar eleverna för olika sätt att skildra döden i litteraturen genom olika slags texter som till exempel poesi, noveller och romaner. Materialet sträcker sig från början av 1800-talet till idag och utgör en blandning av klassiska litterära verk och moderna texter som tillsammans ger en helheltsbild av hur nordiska författare och diktare gestaltar döden – nu som då.


Temats uppbyggnad

Temat fokuserar på skildringar av döden i den nordiska litteraturen, men det finns utrymme för den som vill att komplettera temat med minoritetsperspektiv genom sydamerikansk magisk realism, postkolonial litteratur, eller krigsmemoarer, till exempel. Litteraturen står i centrum, men temat låter även eleverna utforska ämnet genom både kortfilm och media- och diskursanalys (delar som skulle kunna udvidgas ifall så önskas).


De föreslagna modulerna (se lektionsplanen) är planerade att vara ca. 90 minuter vardera, men kan delas upp i mindre segment om så önskas. Det går också bra att välja att använda bara enstaka moduler, eller att skapa en egen plan utifrån det tillgängliga materialet.


PDF Lektionsplan

Login for at se mere

Udgiver: Norden i Skolen

Udgivet: 2021

Pædagogisk konsulent: Anne Sofie Skemt Hjuler