Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Aivoriihi naapurikielten sanoista

blur-brainstorming-business-269448.jpg

KUVAUS

Tämän aktiviteetin tarkoitus on koota oppilaiden tuntemia pohjoismaisten naapurikielten sanoja. Aivoriihi toteutetaan kilpailemalla siitä, mikä ryhmä osaa eniten kohdekielen sanoja. Ryhmät saavat pisteitä jokaisesta uudesta naapurikielen sanasta, jonka he kirjoittavat taululle ensimmäisinä. Mikäli jokin ryhmä käyttää taululle kirjoitettavan sanan miettimiseen enemmän kuin minuutin verran aikaa, vuoro siirtyy seuraavalle ryhmälle.

Aktiviteetin avulla oppilaat pääsevät kuulemaan ja oppimaan uusia naapurikielten sanoja, jotka lisäävät heidän sanavarastoaan. Vaihtoehtoisesti aivoriihen voi toteuttaa myös vieraiden kielten opetuksessa, jossa painotetaan sanan tuntemisen lisäksi oikeaoppista lausumista.

 

AKTIVITEETTI

 1. Luokka jaetaan 3-4 oppilaan ryhmiin.
 2. Ryhmillä on 3 minuuttia aikaa kirjoittaa ylös mahdollisimman monta naapurikielistä sanaa. Mikäli kohdekieli on oppilaille täysin vieras, on heidän myös osattava lausua sana oikein.
 3. Opettaja jakaa (äly)taulun niin, että joka ryhmä saa oman palstan.
 4. Ryhmät sanovat vuorotellen yhden paperille kirjoittamistaan naapurikielen sanoista.
 5. Opettaja kirjoittaa sanan (äly)taululle.
 6. Sanan sanonut oppilas antaa ”viestikapulana” toimivan paperin eteenpäin järjestyksessä seuraavalle ryhmäläiselle.
 7. Oppilaat saavat sanoa vain sanoja, joita ei vielä ole kirjoitettu taululle. Ryhmien tehtävänä on pitää lukua sanotuista sanoista, ettei mitään sanaa toisteta. Toistaminen voi johtaa pisteiden menetykseen.
 8. Joukkue, jonka viesti jatkuu pisimpään, voittaa.

JATKOKSI: Viestikisan jälkeen opettaja ja oppilaat voivat tarkastella taululle ilmestyneitä sanoja. Millaisia sanoja sinne kertyi? Kuuluvatko sanat perussanastoon? Kuuluvatko sanat erilaisiin sanastoihin, kuten esimerkiksi jalkapallo- tai musiikkisanastoon? Miten oppilaat itse arvioivat naapurikielten taitonsa – ja mistä he ovat oppineet tuntemansa sanat?

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kirjailija: Nordisk Språkkoordinasjon

Opetuskonsultti : Lise Vogt

Kiitos seuraaville: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Kustantaja: Norden i Skolen

Julkaistu: 2017

Tarkoitus

 • kasvattaa oppilaiden sanavarastoa tanskan, norjan ja ruotsin kielissä


Valmistelut


Materiaali

 • Lyijykyniä ja paperia
 • Älytaulu/Taulu ja liituja
 • Mahdollinen palkinto voittajalle