Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Dictogloss

dictogloss.jpg

KUVAUS

Tässä harjoituksessa oppilaat saavat aktiivisesti kuunnella tekstin lukua tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi. Harjoitus rakennetaan 'dictogloss' -tekniikalla, joka herkistää oppilaiden tarkkaavaisuutta puhutulle kielelle.

 

Harjoitus voidaan toteuttaa millä tahansa luetulla tekstillä. Yleiskatsauksessa, kohdassa opetusmateriaalit löytyy iso valikoima tekstejä, jotka on äänitetty ja jotka voi toistaa kaiuttimilla  - etsi ääni-ikoni tai valitse TYYPPI-valikosta Äänitallenteet.

 

Riippumatta siitä, minkä tekstin valitset, on hyvä rajoittaa kuuntelua maksimissaan kahteen minuuttiin.

 

 

AKTIVITEETIT

Ensimmäinen luenta

 • Luokka kuuntelee tekstin luettuna - joko tallenteelta tai opettajan lukemana
 • Oppilaat keskustelevat tekstistä pareittain tai ryhmissä

 

 

Toinen luenta

 • Oppilaat kuuntelevat luetun tekstin uudestaan
 • Oppilaat ottavat omia muistiinpanoja: sanat, lauseet ja tarkoitukset

 

 

Käykää teksti läpi uudestaan

Oppilaat jaetaan vähintään kolmen hengen ryhmiin. Yksi ryhmä kirjaa ylös ja muut tekevät ehdotuksia tekstiin omista muistiinpanoistaan.  Tärkeintä on, että oppilaat ymmärtävät tekstin sisällön.  Oppilaat voivat kertoa siitä omin sanoin, tai suorilla lainauksilla tekstistä.

 

 

Tekstin voi kirjoittaa monella eri tavalla

 • Oppilaat voivat kirjoittaa omalla kielellään
 • Oppilaat kirjoittavat omalla kielellään ja sekoittavat siihen kohdekieltä (tekstin kieltä)
 • Oppilaat kirjoittavat kohdekielellä

 

 

Alkuperäinen teksti näytetään tai jaetaan

Nyt ryhmät saavat verrata heidän tekstiään alkuperäiseen tekstiin

 • Saivatko oppilaat esille tekstin oikean sisällön?
 • Käyttivätkö oppilaat sanoja ja lauseita, joita esiintyi alkuperäisessä tekstissä?
Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tarkoitus

 • vahvistaa kuullunymmärrystä ja kielellistä havointokykyä naapurikielissä tanska, norja ja ruotsi


Valmistelut

 • valitse teksti (nauhoitettu) luettavaksi - mielellään lyhyt. Löydä lisäinspiraatiota Norden i Skolenin oppimismateriaali -osiosta, jossa on äänitettyjä tekstejä


Materiaali

 • löydä oma tekstisi dictogloss-harjoitukseen tai valitse yli 170 tekstin joukosta, opetusmateriaalit -osion yleiskatsauksesta. Voit myös käyttää tekstiä valituista äänityksistä, joita löydät materiaalista tässä alla