Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Etsitään eroja naapurikielistä

aktivitet skillnader.jpg

Kuvaus

Oppilaat tutustuvat monikielisiin tuoteselosteisiin ja päättelevät niiden perusteella, millaisia eroja naapurikielten kirjoitettujen muotojen välillä on. Aktiviteettiin voidaan halutessaan valmistautua lukemalla Norden i skolan -portaalista pohjoismaisia naapurikieliä käsitteleviä tekstejä, joista saa hieman hyödyllistä tietoa jo etukäteen. Ruotsin, norjan ja tanskan kielet soveltuvat tähän aktiviteettiin parhaiten.

 

Toimintaohjeet

Oppilaille jaetaan yhdestä tai useammasta tuoteselosteesta sekä äidinkielinen (tai opetuskielellä kirjoitettu) että naapurikielinen versio. Oppilaat muodostavat pienryhmissä mahdollisimman monta sääntöä sille, miten kielet eroavat toisistaan kirjoitetussa muodossa. Mikäli oppilaat ovat tutustuneet naapurikielistä kertoviin teksteihin etukäteen, he voivat ehdottaa eroja jo ennen tekstien pariin siirtymistä.

Noin 20 minuutin kuluttua oppilaat esittelevät löytämänsä säännöt, joiden pätevyys arvioidaan yhdessä keskustellen. Säännöt kirjataan yhteiseen tekstidokumenttiin ja opettaja muokkaa lopuksi dokumentin asetuksia niin, että oppilaat voivat katsella tekstiä, mutteivät pysty enää muokkaamaan sitä jälkikäteen.

Oppilaiden ehdottamia sääntöjä voi testata myöhemmin Liikennevalometodin avulla. Pätevätkö hypoteesit?

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kirjailija: Anne Sofie Skemt Hjuler

Kustantaja: Norden i skolen

Julkaistu vuonna: 2020

Tarkoitus

  • Oppilaat tulevat tietoisiksi ruotsin, norjan ja tanskan kielten lähisukulaisuudesta.
  • Oppilaat kykenevät näkemään kielellisiä piirteitä ja kehittämään näitä koskevia sääntöjä.
  • Oppilaat saavat lisää varmuutta naapurikielten välisten erojen tunnistamiseen.


Valmistelut

Opettaja etsii yhden tai useamman monikielisen tuoteselosteen, joka on saatavilla sekä oppilaiden äidinkielellä (tai opetuksen kielellä) että naapurikielillä. Esimerkiksi X-tra-tuotemerkin tuotteissa selosteet ovat usein sekä ruotsiksi, norjaksi että tanskaksi.


Materiaali

Tuoteselosteet kannattaa tulostaa, jotta oppilaat voivat tehdä niihin merkintöjä sekä vertailla niitä helposti toisiinsa.