Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Legoleikki pohjoismaisilla naapurikielillä

Lego_Color_Bricks.jpg

KUVAUS

Tämän aktiviteetin voi toteuttaa joko yhdellä tai neljällä 45 minuutin oppitunnilla koulupäivän alussa. Aktiviteetti sopii erityisesti ruotsin, norjan ja tanskan kielten opetukseen vieraina kielinä – sen tarkoituksena on rakentaa jotakin legopalikoista kohdekielisten ohjeiden mukaan. Oppitunteja 2-4 varten oppilailla tulee olla käytössään tabletit.

Aktiviteetti tukee naapurikielten parissa työskentelyä käytännön kokeilun kautta ja oppilaat pääsevät sen parissa harjoittamaan sekä mielikuvitustaan, yhteistyökykyään että esteettisiä valmiuksiaan.

AKTIVITEETTI

Ensimmäinen oppitunti

 1. Luokka jaetaan suurehkoihin ryhmiin, joissa oppilaat pohtivat, mitä sanoja aktiviteetin toteuttamiseksi tarvitaan (esim. lukusanat, värit, prepositiot ym.).
 2. Oppilaat pohtivat, millaisia lauseita tarvitaan aktiviteetin aikana ja voivat kysyä opettajalta esim. miten sanotaan ”Ota x:n muotoinen palikka, jossa on x määrä nystyröitä?” Jokainen ryhmä osallistuu vieraiden ja aktiviteetin kannalta hyödyllisten sanojen keräämiseen.
 3. Luokka jaetaan pareihin. Pöydälle asetellaan 15-20 erilaista legopalikkaa, ja oppilaat istuvat kasvokkain pöydän ääressä. Pari jakaa palikat keskenään tasan ja keskustelee palikoiden väreistä, muodoista sekä nystyröiden määrästä sekä selvittää, mitkä kohdekielen sanat kuvaavat näitä asioita.
 4. Oppilaiden välille asetetaan ”muuri” – esimerkiksi kirja – joka peittää oppilaan näkyvyyden toisen oppilaan puolelle.
 5. Toinen oppilaista toimii komentajana ja päättää käytettävistä palikoista ja sanoista. Vain komentaja saa puhua. Komentaja asettelee palikoita haluamaansa muodostelmaan ja selittää toverilleen, mitä tämän tulee tehdä. Toveri yrittää pelkästään komentajan suullisten ohjeiden perusteella asetella omat palikkansa samalla tavalla. Oppilaat jatkavat, kunnes kaikki palikat on käytetty. Tämän jälkeen ”muuri” otetaan pois pöydältä ja oppilaat vertailevat rakennelmiaan – mikäli rakennelmat eivät täsmää, pari keskustelee niiden eroavaisuuksista ja siitä, miten niin pääsi käymään.
 6. Parit vaihtavat osia ja aktiviteetti alkaa alusta.

VAIHTOEHTO TOISELLE KIERROKSELLE

 • Aktiviteettia voi ensimmäisen kierroksen jälkeen kokeilla myös niin, että molemmat osapuolet saavat puhua ja kysyä kysymyksiä rakennusvaiheen aikana.
 • Keskustelkaa yhdessä: Miten ensimmäinen ja toinen kierros erosivat toisistaan? Kummalla kierroksella tuli vähemmän virheitä?

Toinen, kolmas ja neljäs oppitunti:

 1. Opettaja selittää, kuinka seuraava aktiviteetti toteutetaan:
  Oppilaat kehittelevät tutoriaaleja - apuna voi käyttää esim. Book Creatoria tai vastaavaa sovellusta. Tutoriaali koostuu 6-12 kuvasta, joihin kaikkiin kuuluu nauhoitus, joka kertoo, kuinka kuvassa näkyvät palikat tulee yhdistää. Tutoriaalin tulee olla mahdollisimman lyhyt ja tarkka. Oppilaat kokoavat tutoriaalin, kuvaa ja ääntä yhdistelevän ”käyttöohjeen”, joka kertoo, kuinka legopalikat yhdistetään oppilaiden suunnittelemaksi rakennelmaksi.
 2. Oppilaat rakentavat pienryhmissä haluamansa legorakennelman, ottavat kuvan työn jokaisesta vaiheesta ja valikoivat 6-12 rakennelman toteuttamisen kannalta välttämätöntä ohjekuvaa tutoriaalia varten.
 3. Valitut kuvat ladataan järjestyksessä sovellukseen ja oppilaat nauhoittavat jokaisen kuvan yhteyteen suullisen selityksen kohdekielellä. Nauhoitusta varten on tärkeää suunnitella, kuinka ohje selitetään selkeästi ja tarkasti.
 4. Oppilaat testaavat toistensa tutoriaaleja yrittämällä kasata toistensa rakennelmia pelkkien tutoriaalien avulla.
 5. Oppilaiden tutoriaalien toimivuutta arvioidaan koko luokan kanssa. Millainen on toimiva tutoriaali, ja mitkä tekijät voivat tehdä tutoriaalista käyttökelvottoman?
 6. Arvioinnin tulokset asetetaan esille luokkaan tai välitetään oppilaille jollain muulla tavalla. Yhteinen arviointi kannattaa suorittaa oppilaiden äidinkielellä.
Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kirjailija: Nordisk Språkkoordinasjon

Opetuskonsultti : Lise Vogt

Kiitos seuraaville: Esben Schønwandt & Trine Pauck Hansen

Tuottaja: Norden i Skolen

Julkaistu vuonna: 2017

Tarkoitus

 • oppilaat saavat mahdollisuuden kuunnella aktiivisesti tanskaa, norjaa tai ruotsia
 • oppilaat oppivat antamaan ohjeita kohdekielellä

 • oppilaat oppivat tuotteen kokoamiseen liittyvää sanastoa

 • oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla itsenäistä työskentelyä käytännössä - tämä kehittää mielikuvitusta, yhteistyötaitoja sekä esteettisiä valmiuksia


Valmistelut

 • Hanki legopalikoita
 • Lataa Book Creator -sovellus kaikille käytössä oleville tableteille


Materiaali

 

 • 15-20 legopalikkaa paria kohti
 • Vapaavalintainen kirja tai vastaava esine, jolla voi piilottaa tai peittää näkyvyyden vastapäätä istuvan puolelle