Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Öljy Pohjoismaissa

OlieiNorden.jpg

 

Vuonna 1971 Norja onnistui pumppaamaan öljyä ylös Pohjanmeren pohjasta. Se oli eräänlainen sensaatio, sillä oli totuttu siihen, että öljy tuli kaukaisista maista, kuten Lähi-idän öljyvaltioista. Tanska seurasi vuoden päästä, ja molemmille maille on ollut hyötyä öljyyn liittyvistä panostuksista, jotka ovat enemmän kuin maksaneet itsensä takaisin 40 vuodessa.


Norjalla on kauan ollut Pohjoismaiden suurimmat öljy- ja kaasuvarannot. Öljyä ja maakaasua on yleensä samoissa taskuissa maan alla. Mutta alussa oltiin kiinnostuneita vain öljystä, ja maakaasua poltettiin vain jätetuotteena. Vasta myöhemmin tajuttiin, että se oli kuin olisi polttanut rahaa. Vuonna 2013 Norja tuotti 2 prosenttia maailman öljystä, mutta samalla kaasuntuotanto muodostaa kuitenkin yli 10 prosenttia Norjan taloudesta.


Norja ja Tanska ovat molemmat kokeneet öljytuotannossa vähintään 40 prosentin laskun vuoden 2003 jälkeen, jolloin Norja oli 10 suurimman öljyntuottajan joukossa. Tanskalle tämä tarkoittaa sitä, ettei se enää tuota enempää öljyä kuin mitä käytetään, eikä se siksi ole riippuvainen muiden maiden toimituksista. Vuoden 2014 alustavat luvut voivat kuitenkin viitata siihen, että käyrä on kääntynyt Norjalle päinvastaiseksi. Se on löytänyt uusia öljyvarantoja kaukaa pohjoisesta – Barentsinmereltä – ja arvellaan, että öljyä riittää peräti vuoteen 2050 asti.


OPEC


Mikään Pohjoismaista ei ole tai ole ollut öljyntuottajamaiden järjestön OPECin jäsen. OPEC on mahtava järjestö, sillä sen 12 jäsenmaata virallisen sopimuksen mukaan hallitsevat 75:ttä % maailman öljyvarannoista. Esimerkiksi vuonna 1973 juuri OPEC-maat päättivät lopettaa öljyn tuottamisen moniin maihin, mikä käynnisti öljykriisin, jolloin ei esimerkiksi ollut sallittua ajaa autolla sunnuntaina.


Öljyn tarina


1950-luvun lopulla ei ollut moniakaan, jotka olisivat uskoneet, että kannattaisi hakea öljyä Pohjanmereltä. Tai ylipäänsä kuvitellut, että sitä olisi siellä niin runsaasti kuin sitten osoittautui. Kun Alankomaat löysi öljyä 1950-luvun lopussa, muutkin maat innostuivat etsimään öljyä.
Useat maat yrittivät isoilla tarjouksilla hankkia oikeuksia sekä norjalaisiin että tanskalaisiin maanalaisiin alueisiin. Einar Gerhardsen. joka oli Norjan pääministeri vuonna 1963, julisti suuren osan Pohjanmeren alaisesta maasta valtion omistamaksi. Oikeuksia ei kuitenkaan ollut ratkaistu – sekä Tanska että Iso-Britannia esittivät omat vaatimuksensa, ja asia ratkaistiin vasta vuonna 1965. Ensimmäinen poraus tapahtui jo vuoden kuluttua, mutta se osoittautui suutariksi. Ensimmäinen löytö tuli vasta vuonna 1969, ja monia suuria löytöjä vuosia sen jälkeen. Sekä Norjan että Tanskan valtio perusti suuria yrityksiä, joiden pääasiallinen tavoite oli vastata öljyn uuttamisesta ja etsinnästä. Näitä olivat Tanskassa DONG (Dansk Olie og Naturgas) ja Norjassa Statoil.


Etenkin Statoil on luonut suurta arvoa norjalaiselle yhteiskunnalle. Arvioidaan, että Statoil on runsaan 40 toimintavuotensa aikaa luonut arvoa yli 12 000 miljardia Norjan kruunua (lähes 1 475 miljardia euroa) – nykyrahassa mitattuna.


Norjassa uskotaan, että on tuotettu noin puolet käytettävissä olevasta öljystä, ja Tanskassa ehkä jo kaksi kolmannesta. Siksi tiedetään, että öljyhankkeet eivät ole ikuisia. Etenkin Norjassa on ollut suuria keskusteluja siitä, mihin suuret rahat on sijoitettava ja miten miljoonia voidaan käyttää tulevien sukupolvien turvaamiseen. Todellisuus ja arki ovat myös saaneet aikaan sen, ettei näihin kysymyksiin ole vielä vastattu. Norjan öljyrahaston vuoden 2013 vuosikirjanpito paljasti, että nyt on säästetty yli 5 000 miljardia Norjan kruunua (yli 600 miljardia euroa).

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Kuvaa lyhyesti öljyntuotannon historiaa Pohjanmerellä vuodesta 1960 nykyaikaan.

  • 2Teematehtävät

    

   Mistä öljy tulee? Tee luettelo kymmenestä eniten öljyä tuottavasta maasta maailmassa. Miten paljon niistä kukin tuottaa? Millä sijalla Norja on? Entä Tanska? Miten suuri osa Pohjoismaiden öljynkulutuksesta katetaan Norjan ja Tanskan tuotannolla?

  • 3Teematehtävät

    

   Käsittele öljyn uuttamista Barentsin merellä ja napa-alueilla. Mitä etuja ja haittoja sillä on?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Kirjoita novelli, jonka otsikko on: ”Sinä päivänä öljy loppui.” Lähetä se ystävyysluokallenne. Lue ja kommentoi ystävyysluokan novelleja.