Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Öljystä

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Oppimisen tavoite Aine ja energia Teema Resurssit Aihe Kemia Fossiiliset polttoaineet Tyyppi Teksti
omolie.jpg

 

Ensimmäiset öljylöydöt tehtiin 150 vuotta sitten Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Sanotaan, että öljyteollisuuden syntymäpäivä oli 27. elokuuta 1859, jolloin amerikkalainen Edwin Drake törmäsi öljyyn vain 20 metrin syvyydessä etsiessään vettä. Draken poraus tuotti n. 5 000 litraa päivässä, ja hänen myötään alkoi aivan uusi kausi maailmanhistoriassa. Kaikkialle rakennettiin poraustorneja öljynetsintään, ja tuotanto yksin Yhdysvalloissa nousi vuoden 1859 noin 2 000 tynnyristä 3,6 miljoonaan tynnyriin vuonna 1866.


Alussa öljyä käytettiin lampuissa, jotta saatiin valoa. Mutta kun sähkövalo vuonna 1879 keksittiin, tämä ei enää ollut tarpeen. Bensiinin ja dieselmoottorin keksiminen 1800-luvun lopulla aloitti uuden kehityksen ja alkoi muotoutua uusi kysyntä, joka viittasi nykyajan öljyn käyttöön autoissa, lentokoneissa, junissa ja laivoissa.


Öljy on kasvijäännöksiä


Öljy on maakaasun tavoin jäänteitä mikroskooppisista eläimistä ja kasveista, jotka elivät useita miljoonia vuosia sitten ja ovat vajonneina merenpohjaan. Yleensä kasvit ja eläimet luovuttavat sen energian, jonka ne ovat sitoneet itseensä auringosta tai ravinnon saannista mädätessään, mutta öljy ja kaasu peittyivät niin, että ne sen sijaan puristuvat yhteen ja muuttuvat hiilivedyksi – joka on fossiilisten polttoaineiden kemiallinen kuvaus. Siksi öljy ja kaasu ovat kerroksissa, joiden päällä on paksuja kerrostumia, mikä tekee niiden löytämisen tästä piilosta vaikeaksi.

Pohjoismaissa on suuria määriä öljyä Pohjanmeressä. Öljy on siinä kerroksissa, jotka muodostuivat yli 60 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin maan päällä eli vielä dinosauruksia.


Miten öljyä löydetään?


Öljyä voidaan etsiä lähettämällä ääniaaltoja alas maan ja veden läpi. Nopeus, jolla ääniaallot palaavat, kun ne ovat törmänneet jonkin kovaan, voi kertoa jotain siitä, miltä maakerros näyttää. Mutta tämä ei ole varma menetelmä. Pohjanmerellä tehdään öljyn etsintää suurilta öljylautoilta käsin, jotka voivat porata useita kilometrejä maan sisään. Se on erittäin kallista ja vaikeaa, ja vain yksi öljyn etsintäkerta voi helposti maksaa yli 10 miljoonaa euroa. Mutta öljy on myös suuren rahan arvoista – ja myöhemmin, kun yhä useammat maat kysyvät bensiiniä ja dieseliä, hinta nousee. Tämän vuoksi on mahdollista porata öljyä myös merellä – kuten Tanska ja Norja tekevät nyt.


Poraus ja uuttaminen


Kun todetaan, että meressä on riittävän suuri määrä öljyä, alkaa monimutkainen prosessi. Rakennetaan suuria teräsrakenteita, jotka voidaan kuljettaa merelle ja jotka voivat toimia asuintiloina niille, jotka tekevät työtä öljyn saamiseksi maasta. Tällaisia rakenteita kutsutaan porauslautoiksi. Monin paikoin Pohjanmerta vesi ei ole kovin syvää, ja lautat voidaan varustaa jaloilla, jotka asennetaan merenpohjaan. Toisin paikoin on kuitenkin liian syvää, ja silloin lauttojen on voitava kellua niin kuin laiva.


Tämän jälkeen pohjaan porataan reikiä alas kerroksiin, joissa öljy on, ja reiät varustetaan porausputkilla, joiden pienistä rei'istä öljy voi tihkua sisään. Paineen takia öljy luonnollisesti nousee ylös poranreikien yläpuolelle, mutta samoin kuin kaasua otettaessa huolehditaan koko ajan tyhjien tilojen täyttämisestä, jolloin paine säilytetään. Silti kaikkea öljyä ei voida tuoda ylös. Tällä hetkellä voidaan saada ylös 20–25 prosenttia öljystä – mutta tekniikoita parannetaan koko ajan. Alussa saatiin esimerkiksi alle 10 prosenttia öljystä ylös, ja tulevaisuudessa arvioidaan voitavan saada joka tapauksessa puolet.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Kuvaile kaasun perinteisen valmistuksen ja liuskekaasun tuotannon prosessi. Mitkä ovat erot ja yhtäläisyydet sekä mitkä edut ja haitat?

  • 2Teematehtävät

    

   Kirjoita tarina, joka kuvaa yhden henkilön arkipäivää öljynporauslautalla. Missä työskennellään? Mitä tehdään? Miten päästään perille ja takaisin?  Mitä perhe tekee sillä aikaa, kun ollaan työssä – ehkä useita viikkoja kerrallaan?

  • 3Teematehtävät

    

   Kerro öljyn historia. Miten öljyä alettiin käyttää – ja mihin sitä käytettiin? Mitä tehtiin öljyllä? Miten öljyä käytetään tänään?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Etsi internetistä kuvia öljynporauslautoista ja tuulipuistoista sekä tee kuvakollaasi. Sopikaa ystävyysluokkanne kanssa, kuka tekee mitäkin. Jakakaa tulos toisillenne. Arvioikaa erilaisten meressä olevien rakenteiden eroja ja yhtäläisyyksiä.