Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Vesivoimasta

Omvandkraft.jpg

 

Vesivoima on Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa ratkaiseva sähköntuotannolle. Norjassa vesivoima kattaa melkein koko sähköntuotannon, kun taas Suomessa sillä katetaan noin 20 prosenttia, Ruotsissa noin puolet ja Islannissa lähes 80 prosenttia. Vesivoima on sekä halpaa että yksinkertaista tuottaa, ja sillä on siksi ollut ratkaiseva merkitys näiden maiden historialle. Halvan sähkön saanti on muun muassa merkinnyt, että on ollut houkuttelevaa tuottaa raaka-aineita, joiden valmistaminen edellyttää suurta määrää energiaa, kuten alumiinia.


Vesivoiman tuotanto ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, mutta se vaatii erityisiä luonnonolosuhteita. Tällainen voi olla vesiputous tai voimakkaasti virtaava joki. Kun siihen rakennetaan vesivoimalaitos, käytetään voimaa, joka on veden liikkeessä. Tyypillinen pohjoismainen vesivoimala koostuu padosta, jonne virtaava vesi voidaan padota. Tällä tavalla luodaan keinotekoinen järvi. Vesi voidaan sitten johtaa pois järvestä sähköä tuottavien turbiinien läpi. On myös muun tyyppisiä laitoksia, jotka eivät edellytä patoa, vaan ainoastaan hyödyntävät veden voimakasta virtausta turbiinien käyttöön.


Vesivoimala ottaa energian vedestä, joka on haihtunut merestä ja satanut vuorille. Vuoret ovat korkealla, ja korkeusero ajaa vettä alaspäin. Tällä tavalla vesivoima on myös aurinkovoimaa, sillä aurinko saa veden höyrystymään.


Padot


Vaikka vesivoima ei aiheuta kasvihuonekaasuja, suuren vesivoimalan rakentamisella voi kuitenkin olla suuria seurauksia luonnolle. Ensinnäkin se jarruttaa veden vauhtia, ja kalojen voi olla vaikea liikkua vedessä sekä löytää kutupaikkoja ja lisääntyä. Tätä yritetään kompensoida rakentamalla ns. kalaportaita, jotka antavat kaloille pääsyn korkeammalle oleville alueille joko tunneleiden tai altaiden kautta, jotka ovat portaina peräkkäin. Norjassa rekisteröitiin vuonna 2002 noin 500 kalaporrasta.


Padot voivat myös tulvia suurille alueille, joissa on kaupunkeja tai joissa elää eläimiä. Siksi vesivoimalan rakentaminen vaatii aina tarkkaa harkintaa ja suunnittelua. Pohjoismaissa vesivoiman rakentamisen katsotaan olevan valmis, eikä sitä siis enää rakenneta lisää.


Maailman suurin vesivoimala


Maailman suurin vesivoimala on Kiinassa ja sen nimi on Kolmen rotkon pato. Se voi tuottaa 18 460 MW vuodessa, mikä ei itse asiassa tee siitä vain maailman suurinta vesivoimalaa, vaan myös maailman suurimman minkä tahansa tyyppisen voimalan. Kun voimala on täysin rakennettu, sen odotettu kapasiteetti on 22 500 MW. Sen padottu järvi tai vesiallas on yli 600 km pitkä ja siihen mahtuu 39,3 km³ vettä.


Voimalaa on kritisoitu suuresti, sillä se aiheutti rakentamisen yhteydessä tulvan valtavalle alueelle. Sen takia yli 1 miljoona kiinalaista joutui muuttamaan. On myös arvosteltu sitä, että voimalan rakentaminen on tuhonnut arkeologisia alueita. Lisäksi pelätään sen suuren luonnonvaikutuksen ympäristöseurauksia.

 

Yhteistoiminta tuulivoiman kanssa


Yksi tapa hyödyntää olemassa olevaa vesivoimaa paremmin on käyttää suuria padottuja vesialtaita eräänlaisina energiavarastoina. Kun on tuulivoiman ylijäämää, tuulivoimalla voidaan pumpata vettä altaisiin, jossa se voi odottaa käyttöä. Tällaista vesivoimalaa kutsutaan pumppuvoimalaksi. Niin varmistetaan se, että vesialtaiden vedenkorkeus on riittävä aikoina, jolloin sähkökäyttö on suurta ja on vähän sadetta.


Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Etsi Pohjoismaiden kartta. Mihin suuret vesivoimalat on sijoitettu? Kerro, miksi voimalat on sijoitettu sinne, missä ne ovat.

  • 2Teematehtävät

    

   Miten vesivoimala toimii? Piirrä ja kuvaile.

  • 3Teematehtävät

    

   Mitkä energiamuodot ovat puhtaimpia? Tee järjestysluettelo ja selitä, miksi olet valinnut juuri niin.

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Vesivoima on yksi tärkeimmistä energialähteistä Pohjoismaissa. Se toimii niin, että vesi padotaan ja sen jälkeen johdetaan turbiinin läpi. Etsikää oikea puro ja rakentakaa pato tai tehkää malli. Videoikaa tulos ja lähettäkää ystävyysluokallenne. Mikä on vaikeinta veden estämisessä?

  • 2Ystäväluokat

    

   Keskustelkaa vesivoiman laajentamisen seurauksista ja kirjoittakaa perusteluja sen puolesta ja sitä vastaan.  Onko vesivoimaa laajennettava Pohjoismaissa? Lähettäkää perustelunne ystävyysluokallenne. Oletteko samaa mieltä?