Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Maakaasun käyttö

Naturgassensanvendelse.jpg

 

Maakaasua käytetään erilaisiin asioihin, mutta ensisijaisesti lämmitykseen ja sähköntuotantoon.


Energiantuotanto


Maakaasua käyttävä voimala tuottaa sähköä ja joskus myös lämpöä, joka kuljetetaan yksittäisiin asuntoihin suuren putkijärjestelmän avulla. Yhdistettyä lämpö- ja sähkövoimalaa kutsutaan CHP-voimalaksi (Combined Heat and Power). Siinä hyödynnetään energiaa paremmin kuin vain sähköä tuotettaessa. CHP-voimalassa voidaan hyödyntää peräti 90 % energiasta, kun perinteinen sähkövoimala voi hyödyntää vain 40 prosenttia energiasta. On kuitenkin uusi tekniikka, jossa n. 400-asteinen pakokaasu voidaan käyttää höyrytuotantoon ja siten nostaa teho yli 50 prosenttiin.


CHP-voimalalla on kuitenkin joitakin haittapuolia. Esimerkiksi kesällä lämmön tarve on erittäin pieni, joten energiaa ei hyödynnetä kovinkaan hyvin. Yhtä lailla lämmön tarve talvella on suurempi kuin sähkön tarve, ja niissä tilanteissa on silti tuotettava sähköä, vaikka sille ei oikeastaan ole tarvetta.


Kaasu talouksiin


Yksityiskäyttäjät käyttävät maakaasua pääasiassa omien kaasu-uuniensa lämmittämiseen tai ruoanlaittoon. On myös kehitetty energiatehokkaita kuivausrumpuja, jotka käyttävät kaasua vaatteiden kuivaamiseen sähkön sijaan. Pohjoismaissa kaasuputki on voitu vetää yksittäisten käyttäjien luo pääasiassa vain rannikkoalueiden lähellä.


Maakaasu on syttyvää, ja siksi käyttäjän on tärkeää tarkkailla, esiintyykö vuotoa tai onko hän unohtanut sulkea kaasulieden. Puhdasta maakaasua ei voi haistaa eikä nähdä, minkä takia maakaasuun sekoitetaan yleensä muita aineita, jotka antavat sille hajun. Tätä kutsutaan merkkiaineeksi. Tyypillinen kaasun haju, jonka ehkä tunnet fysiikan luokasta tai kaasuliedestä, ei siis todellisuudessa ole kaasu itse, vaan maakaasuun lisättyjä orgaanisia rikkiyhdisteitä.


Sähkölieteen verrattuna ruoan laitto kaasuliedellä päästää vain puolet sähkölieden hiilidioksidimäärästä – ja yleensä ruoan valmistaminen kaasuliedellä maksaa vain puolet siitä, mitä se on perinteisellä sähköliedellä.


Kaasua kuljetukseen


Kaasua voidaan myös käyttää autojen, bussien ja laivojen polttoaineena. Mutta tämä ei ole vielä erityisen laajalle levinnyttä. Ympäristöhyödyt ovat kuitenkin suuret, vaikka tietenkin on muistettava, että myös kaasu on fossiilinen polttoaine. Maakaasu voi silti vähentää hiilidioksidipäästöjä n. 20 prosenttia bensiinin ja dieselin käyttöön verrattuna.


Maailmanlaajuisesti on olemassa yli 14 miljoonaa kaasuautoa, mutta Pohjoismaissa ei ole kovinkaan monia. Ruotsissa on aloitettu käyttämällä biokaasua kuorma-autoihin, ja käytössä on nyt kuusi tankkausasemaa, joista saa kaasua kuorma-autoihin. Sekä Volvo että Scania ovat kehittäneet kaasumoottoreita kuorma-autoihin, ja Skoonessa kaikkien bussien on määrä ajaa biokaasulla viimeistään vuonna 2018.  Biokaasu on eräs kaasun muoto, joka on uutettu karjan lannasta.


Myös merenkulku voi hyötyä maakaasusta. Maakaasu voidaan jäähdyttää, jolloin siitä tulee juoksevaa. Tällä tavalla siitä tulee tehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto saastuttaville öljypolttoaineille, joita merenkulussa nyt pääasiassa käytetään. Jäähdytettyä ja juoksevaa maakaasua kutsutaan joskus lyhenteellä LNG. Se on lyhenne englannin sanoista Liquefied Natural Gas eli nesteytetty maakaasu.Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Tehkää tutkimus luokassa. Mitä energialähteitä käytetään ensisijaisesti ruoanlaittoon – kaasuliettä vai jotain muuta tyyppiä? Entä jääkaappi, pakastin? Montako teillä on kutakin? Kuinka monella on energiamerkintä A, A+ tai A++?


   Kuinka moni ajattelee energiankulutusta ruokaa laittaessaan?


  • 2Teematehtävät

    

   Tee kuvaus maakaasun käyttömahdollisuuksista. Käytättekö maakaasua koulussa? Käytättekö maakaasua kotona?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Tutkikaa eroja luokkanne ja ystävyysluokkanne energialähteiden välillä. Miten koulunne lämmitetään? Miten talonne lämmitetään? Onko siellä, missä asutte, busseja tai autoja, jotka kulkevat kaasulla?


   Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydätte?