Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Opettajan ohje

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

print

Miksi Arktis muuttuu?

pexels-photo-30492.jpg

Ilmaston luonnolliset vaihtelut ovat aina kuuluneet maapallon historiaan. Kylmät jaksot (jääkaudet), jossa sisämaan jää ja jäätiköt peittävät suuria alueita seuraavat lämpimämpiä jaksoja (välijääkausia), jolloin maan päällä ei ole lainkaan jäätä tai sitä on todella vähän. Ilmaston lämpeneminen, jota nyt koemme, on nopeudeltaan ja kattavuudella ihan eri tasolla kuin luonnollinen vaihtelu.

Arktinen ilmasto lämpenee ja se tapahtuu nopeammin kuin melkein missään muualla maapallolla. Vuoden 1980 jälkeen keskimääräiset vuosilämpötilat ovat nousseet arktisilla alueilla tuplasti niin nopeasti kuin muualla maailmassa. Tosiasiassa vuodet 2005-2011 olivat lämpimimpiä vuosia, joita on ikinä mitattu arktiksella.

Verrattuna aikaisempiin lämpötiloihin, joita voi välillisesti mitata aiemmista tulvista, puista ja jääpeitteesta, ovat viimeiset vuosikymmenet arktiksella olleet lämpimimmät 2000 vuoteen.


Iso osa havaitusta lämpötilan noususta maailmanlaajuisesti johtuvat suurella todennäköisyydellä kasvihuonekaasuista, joita ihmisen toiminta päästää ilmakehään polttamalla fossiilisia polttoaineita kuten öljyä, hiiltä ja maakaasua. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista se, jonka pääsyytä on lämpötilan nousu. Metaani on yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasuista.

 

Ei ole yllättävää, että kohonneet lämpötilat johtavat arktiksen sulamiseen ja jään lohkeiluun kryosfäärissä. Tutkijat ovat havainneet että osa kryosfääristä, yhdessä ilmaston kanssa, nopeuttaa ilmastonmuutosta. Tässä ilmiössä on kyse erityisistä suhteista, joita kutsutaan termillä 'feedbacks' (takaisinkytkentä). Jonkin aikaa on ollut tiedossa, että lumi on mukana tällaisessa vuorovaikutuksessa, mutta viimeisin havainto on, että myös mannerjää vaikuttaa ilmastoon takaisinkytkennän kautta.

 

Sen lisäksi, että kryosfääri ja ilmastojärjestelmä ovat yhteydessä toisiinsa, on myös kryosfäärin eri osilla yhteyksiä. Yhden kryosfäärin osan, kuten lumen muutos voi siis vaikuttaa toiseen elementtiin, kuten ikiroutaan.

Miten takaisinkytkennät toimivat

Vaaleat pinnat (esim. lumi ja jää) heijastavat enemmän auringonvaloa (eli energiaa) kuin tummat pinnat (esim. vesi, maa, kasvit). Alueet, joissa maa tai meri ei ole enää lumen tai jään peitossa, varastoivat aiempaa enemmän auringon energiaa (sillä pienempi osa heijastuu takaisin). Tämän johdosta maa ja meri lämpenevät normaalia enemmän. Osa tästä ylimääräisestä energiasta säilyy niissä lämpönä, joka haihtuu ilmakehään seuraavina vuosina ja myöhästyttää lumen ja jään muodostumista.

 

(Lähde: AMAP - Arktinen Neuvosto)

 

 

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Kuvat

Arctic Cryosphere Figurev2-01.png