Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Onko bioenergia vihreää energiaa?

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Oppimisen tavoite Luonto ja ympäristö Teema Energiankäyttö Aihe Maa Kemia Ilma Ekosysteemit Tyyppi Teksti
Er bioenergi groen energi

 

Bioenergia vapauttaa poltettaessa hiilidioksidia samalla tavalla kuin öljy tai maakaasu. Sen on silti parempi ympäristölle kuin fossiiliset polttoaineet, sillä vapautuva hiilidioksidi sisältyy luonnon normaaliin kiertokulkuun. Öljy ja kaasu ovat olleet maan kätköissä miljoonia vuosia. Kun poltamme niitä, ilmakehään eli meitä ympäröivään ilmaan tuodaan myös hiilidioksidia, joka on säilynyt niin kauan, ettei se enää ole osa luonnon normaalia kiertokulkua.


Myös bioenergian tuotannolla voi olla suuria kielteisiä seurauksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, ellei sitä tuoteta oikein. Käytettävästä biomassasta riippumatta bioenergian tuotanto voi johtaa siihen, että metsät kaadetaan ja että laajoilta maa-alueilta hävitetään alkuperäinen eläimistö ja kasvisto. Jos maanviljelijät päättävät käyttää maansa poltettaviin viljelykasveihin syötävien sijaan, seurauksena voi olla ruoan puute, elintarvikkeiden hintojen nousu ja keskustelu siitä, kuka omistaa maan ja mihin sitä on käytettävä. Siksi bioenergian käyttöön ja tuotantoon ryhdyttäessä on tärkeää arvioida monia erilaisia tekijöitä.


Viisas käyttö


Kun bioenergiaa tuotetaan tavalla, jossa harkitaan näitä asioita, se voi olla luonnollinen energian lähde, ja voimme välttää uuden hiilidioksidin vapautumisen ilmakehään. Bioenergia voi myös auttaa vähentämään muita ilman epäpuhtauksia, kuten rikkiä ja typen oksideja, joita on öljyssä ja hiilessä, mutta ei biomassassa.


 Yksi tärkeimmistä bioenergiaa puoltavista väitteistä on siis, että voimme vähentää öljyn ja hiilen käyttöä ja siten tulla riippumattomammiksi ulkopuolelta tuodusta energiasta. Pohjoismaista vain Norja tuottaa enemmän öljyä ja kaasua kuin mitä se itse käyttää, Tanska taas oli omavarainen vuosina 1997–2013.


Toinen hyvä bioenergiaa puoltava väite on, että se tukee maanviljelystä ratkaisemalla useita saasteongelmia. Lantaa voidaan nimittäin käyttää myös biokaasun tuottamiseen ja siten vähentää maanviljelyn ympäristövaikutuksia.


Norjan ja Ruotsin yhteydessä bioenergian käyttö voi korvata osan vesi- ja ydinvoimaloiden sähköntuotannosta. Tämä merkitsee sitä, että ydinvoiman käyttöä voidaan vähentää nopeammin ja ettei tarvitse rakentaa niin monia patoja vesivoiman hyödyntämistä varten.


Talous


Bioenergian käyttö on monille taloudellisesti houkuttelevaa. Eikä vähiten maailman köyhimmille, joille bioenergia on ainoa todellinen mahdollisuus saada lämpöä ja voida valmistaa ruokaa. Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa monilla ihmisillä on suora mahdollisuus kaataa metsää ja lämmittää uunia puulla.


Suurten energiayritysten biopolttoaineiden tuotantohinnat eivät paljoakaan eroa öljyn tai kaasun tuotantohinnoista, minkä takia on vakaampaa sijoittaa bioenergiaan. Siksi näemme myös tänään suurempaa kiinnostusta luonnon viljelykasvien käyttöön kuin aiemmin. Se on luonnollista uudelleenkäyttöä.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Kuvaile bioenergian ja fossiilisen energian eroja. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä niillä on? Mitä etuja ja haittoja?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Bioenergia on luonnollinen energianlähde, kun siitä voidaan esimerkiksi tehdä nuotio. Kirjoittakaa nuotiolaulu ja äänittäkää se. Se voi kertoa siitä, miten parhaiten säästämme energiaa. Lähettäkää se ystävyysluokallenne.