Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Mikä on ilmastonmuutos?

Omklimaforandringer.jpg

Kaikki maailman ilmastotutkijat ovat yksimielisiä: ilmasto muuttuu liian nopeasti näinä aikoina. Meidän – ihmisten koko maapallolla – on tehtävä nopeasti jotain, jos haluamme varmistaa, että globaali lämpeneminen rajoittuu vain 2–3 Celsius-asteeseen yli sen tason, joka sillä oli ennen teollistumisen alkamista satoja vuosia sitten. Muuten vaarana on, että tilanne riistäytyy käsistä. Tämä on yksi johtopäätöksistä raportissa, jonka YK:n ilmastopaneeli IPCC julkaisi keväällä 2014.

Vuoden 2015 Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin maailmanlaajuinen historiallinen ilmastosopimus, joka tunnetaan nimellä Pariisin ilmastosopimus. Maailman maat suostuivat rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kahteen celsiusasteeseen ja tähtäämään 1,5 celsiusasteen lämpenemiseen. Vuonna 2018 julkaistusta IPCC:n erikoisraportista selviää, että jopa puolen asteen lämpenemisellä on valtava vaikutus.


Globaali lämpötila: Lämpötila on noussut maailmanlaajuisesti noin 0,8 astetta viimeisten 100–150 vuoden aikana (lähde: Tanskan meteorologinen laitos).


Jää: Vuodesta 1960 lähtien arktinen jää on puolittunut syyskuun noin 8 miljoonasta neliökilometristä hieman yli 4 miljoonaan neliökilometriin (lähde: UKCIP).


Kasvihuonekaasut: Tärkeät ilmastoon vaikuttavat kaasut ovat: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), typpioksidi (N2O) ja vesihöyry (lähde: Ilmastotutkimuksen laitos).


Nousevat lämpötilat


Maapallon lämpötila nousee jatkuvasti. Ehkä saamme palmuja Skandinavian eteläisille alueille kohtuullisen ajan kuluessa samalla kun jää Grönlannissa ja Pohjoisnavalla sulaa kovaa vauhtia. Tämä ei kuulosta erityisen pahalta, mutta se on sitä. Sillä tätä seuraavat epämiellyttävät asiat ja vähemmän mieluisat muutokset. Voi esiintyä sairauksia, kuten malariaa ja koleraa saastuneen veden seurauksena. Sää voi muuttua äärimmäiseksi aiheuttaen kuivuutta, rankkasateita, helleaaltoja, myrskyjä ja hurrikaaneja. Kun suuret jäätiköt ja napajää sulavat, jokien kautta kulkee enemmän vettä ja merenpinta nousee, seurauksena on pahoja tulvia, ja suuria maa-alueita voi kadota. Kuivuudesta voi tulla entistä suurempi ongelma maissa, joista jo nytkin puuttuu sadetta. Mutta miksi ilmasto muuttuu niin nopeasti juuri nyt? Ja mitä voimme sille tehdä?


Kasvihuoneilmiö


Aivan keskeinen ongelma on se, mitä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Sen aiheuttavat kasvihuonekaasut, kuten CO2 (hiilidioksidi), CH4 (metaani) ja NO2 (typpioksidi).

Kasvihuonekaasut pitävät Maan tehokkaasti lämpimänä samalla tavalla kuin kasvihuone voi säilyttää lämmön. On oltava tietty kasvihuoneilmiö, muuten ihmiset eivät voisi elää maapallolla. Mutta vaaditaan hiuksenhieno tasapaino, jotta liian monet kasvihuonekaasut eivät nouse maapallon ilmakehään.


CO2 on suurin syntinen


CO2 eli hiilidioksidi on yleisin kasvihuonekaasu, joka siten lisää suuresti kasvihuoneilmiötä. Hiilidioksidia syntyy, kun poltetaan fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä ja kaasua. IPCC-ilmastopaneelin asiantuntijat ovat laskeneet, miten paljon hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä, jotta päästään sen riskirajan alapuolelle, jossa menetämme ilmaston hallinnan. Viidennessä ilmastoraportissa, joka ilmestyi keväällä 2014, lukee muun muassa:

”Lämpenemisen rajoittaminen 2 Celsius-asteeseen edellyttää sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuonna 2050 40–70 prosenttia siitä, mitä ne olivat vuonna 2010.”
                                  

 Lähde: DMI ja IPCC

Monet yhä ilman sähköä


Maapallolla on yhä yli miljardi ihmistä, joiden saatavilla ei ole sähköä. Samoin on 800 miljoonaa ihmistä, jotka käyttävät yhä polttoaineena puuta ja turvetta tärkeimpinä energianlähteinään. Monet heistä valmistavat ruoan avotulella kaikkine tähän liittyvine ongelmineen, joita ovat savu ja tulipalon vaara. Yksi suurista tulevaisuuden vaatimuksista energian suhteen on varmistaa köyhien maiden kehittyminen samalla, kun meidän on säästettävä energiaa. Väestö Kiinan ja Intian kaltaisissa maissa on yhä enemmän alkanut käyttää energiaa samalla tavalla kuin länsimaissa. Tämä asettaa jo nyt suuren paineen resursseille ja on lisännyt suuresti hiilidioksidipäästöjä.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Mitä ovat kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutokset ja ilmaston lämpeneminen? Selitä nämä kolme käsitettä. Miten käsitteet suhtautuvat toisiinsa?

  • 2Teematehtävät

    

   Minkä merkityksen ilmaston lämpeneminen saa 20 vuoden kuluttua? Kirjoita aine arjestasi 20 vuoden kuluttua. Mitä ilmastolle on tapahtunut?

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Ottakaa ulkona kuvia, jotka havainnollistavat käsitettä ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö tai ilmastomuutokset. Lähettäkää ne ystävyysluokallenne. Kommentoikaa ystävyysluokkanne kuvia ja lähettäkää kommentit ystävyysluokalle. Mitä tunteita ja ajatuksia kuvat herättävät?