Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

print

Opettajan opas: Pohjoismainen ilmastochat

ESITTELY JA TAVOITTEET

’Pohjoismainen ilmastochat’ on teemallinen kokonaisuus, johon kuuluvat tekstit ja tehtävät käsittelevät energiankäyttöä ja ilmastonmuutosta oppilaiden kotimaissa arkisesta näkökulmasta. Työskentely pohjustaa osallistumista mukaansatempaavaan ilmastochattiin pohjoismaisten ikätovereiden kanssa Pohjoismaisena ilmastopäivänä 11. marraskuuta 2021 kello 14:00-15:00. 

Opetuskokonaisuus on suunnattu 7.-10.-luokkalaisille. Tehtävät pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 7, 12 ja 13, jotka käsittelevät kestävää energiantuotantoa, vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja.

 

Tehtäviin kuuluu myös vastausarkki, jota oppilaat täyttävät sekä itsenäisen työskentelyn että luokan kanssa keskustelun aikana. Vastausarkki auttaa oppilaita keräämään tietoa, jota voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi ilmastochatin aikana.

 

Aikataulu

Kokonaisuus koostuu ennakkotehtävistä, kotitehtävistä, chatista ja jälkitehtävistä. Yksittäisiä tehtäviä voi tarvittaessa jättää tekemättä, mikäli niille ei ole aikaa tai luokka on tutustunut aiheeseen aikaisemmin.

 undefined


OPINTOKOKONAISUUS

Tehtävä 1

Kuinka energiankulutuksemme vaikuttaa ilmastonmuutokseen?

Aika: 30 min. (Tämän tehtävän voi jättää väliin, mikäli luokka on aiemmin tutustunut teemaan.)

Tavoitteet: Oppilaat ymmärtävät ja osaavat selittää, mitkä energiamuodot kiihdyttävät ilmastonmuutosta, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja miten energiankulutusta voi vähentää.

Kuvaus: Luokka jaetaan kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmä tutkii tekstejä, työstää niihin liittyviä kysymyksiä ja esittelee tutkimustensa tulokset luokan edessä. Oppilaat voivat työskennellä ryhmissä myös pareittain.

Oppimateriaalit:
Ryhmä 1: Mikä on ilmastonmuutos?
Ryhmä 2: Maakaasu, Islannin ensisijainen energianlähde, Tuulivoima, Vesivoima, Aurinkoenergia
Ryhmä 3: Tulevaisuuden energiankäyttäjät

 

Tehtävä 2

Yleiskatsaus oman maan energiantuotantoon

 Aika: 20 min.

Tavoitteet: Oppilaat ymmärtävät ja osaavat selittää, mistä lähteistä energiaa tuotetaan ja miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Kuvaus: Oppilaat työskentelevät enintään neljän hengen ryhmissä. Ensin luetaan aiheeseen liittyvä teksti, jonka pohjalta keskustellaan seuraavista kysymyksistä:

 • Mitä energianlähteitä hyödynnetään sähkön tuotannossa?
 • Mitkä energianlähteet eivät kiihdytä ilmastonmuutosta?

Opettaja ohjaa oppilaita vastausten etsimisessä. Tätä tehtävää ei päätetä yhteiseen keskusteluun luokan kanssa.

Luettava teksti on saatavilla täältä.


Tehtävä 3

Tutkitaan sähkönkulutusta kotioloissa (kotitehtävä)

Aika: Tehtävän pohjustus: 10 min. Kotitehtävä: 20–30 min. Yhteenveto luokan kanssa: 20 min.

Tavoitteet: Oppilaat tutkivat, miten heidän kotonaan käytetään sähköä ja kuinka sitä voisi säästää.

Kuvaus: Opettaja esittelee alla olevan lomakkeen, johon oppilaat täyttävät tietoja kotonaan olevista sähkölaitteista. Sähkölaitteiden tutkimisella on tarkoitus herättää kodeissa keskustelua sähkön säästämisestä.

Kun lomakkeet on täytetty kotona, kodinkoneiden sähkönkulutuksesta keskustellaan tunnilla luokan kanssa.

 

Tehtävä 4

Ajatuskartta

Aika: 30 min.

Tavoitteet: Oppilaat selvittävät, kuinka sähkönkulutusta vähentämällä voi jarruttaa ilmastonmuutosta.

Kuvaus: Oppilaat keksivät pareittain viisi ehdotusta sähkönkulutuksen vähentämiseen.

Taululle tehdään yhteinen ajatuskartta, johon työparit täyttävät omat ehdotuksensa.

 

Tehtävä 5

Kouluchat ja siihen valmistautuminen

Aika: Valmistautuminen: 25 min. Pohjoismainen kouluchat: 45–60 min.

Tavoitteet: Oppilaat tutustuvat Pohjoismaissa käytettäviin energianlähteisiin ja keskustelevat vastuullisesta kuluttamisesta kansainvälisessä (pohjoismaisessa) kontekstissa. 

Näin ilmoitat luokkasi mukaan:
”Pohjoismainen ilmastochat” järjestetään 11. marraskuuta klo. 11-12 Suomen aikaa. Siihen voi osallistua seuraavasti:
a) Luo käyttäjätili Norden i skolen -sivustolle.
b) Ilmoita luokkasi mukaan tästä.

Tutustu sivustoihin ”Pohjoismainen kouluchat” ja ”Teemachatti” ennen kouluchattitapahtumaa. Oppilaat voivat halutessaan osallistua chattiin pareittain ja auttaa toisiaan ymmärtämään pohjoismaisen keskustelukumppanin kertomuksia sekä vastaamaan tämän kysymyksiin.

Vastausarkki on hyvä olla mukana, jotta siihen voi tarvittaessa tukeutua omasta maasta kerrottaessa tai kysymyksiin vastatessa.
Vastausarkkiin kirjoitetaan myös chatissa opitut uudet asiat.

Chatin aikana oppilaat keskustelevat esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Mitä energianlähteitä maassanne käytetään sähkön tuotantoon?
 • Mitkä energianlähteet kiihdyttävät ilmastonmuutosta?
 • Miten teillä kotona käytetään sähköä?
 • Kuinka teillä voitaisiin vähentää sähkönkulutusta?
 • Lisäksi voidaan keskustella ilmastonmuutokseen liittyvistä mielipidekysymyksistä.


Tehtävä 6

Loppukeskustelu luokan kanssa

 

Aika: 20 min.

 

Keskustelkaa seuraavien kysymysten pohjalta:

 • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löysitte maittenne väliltä?
 • Hyödyntävätkö kaikki Pohjoismaat samoja energianlähteitä sähkön tuotannossa?
 • Mitä uutta opitte chatin aikana muista Pohjoismaista?
 • Millaisista kestävää tulevaisuutta tukevista ratkaisuista juttelitte muiden pohjoismaisten nuorten kanssa?
 • Kenen vastuulla on taistella ilmastonmuutosta vastaan? Kuinka paljon yksilö voi vaikuttaa?
Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Opetuskonsultti : Charlotte Hansen