Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Opettajan ohje

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

Mene tehtäviin
print

Tutkijat ovat eri mieltä

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Oppimisen tavoite Luonto ja ympäristö Teema Resurssit Aihe Maa Ilmasto Kemia Tyyppi Teksti
forskerneeruenige.jpg

Harva aihe saa osapuolet samassa määrin tunteiden valtaan kuin ilmastokeskustelu. Se on eräällä tavalla paradoksaalista, sillä ilmastokeskustelussa kyse on enimmäkseen tieteellisistä argumenteista.
Jos etsii Internetistä sanaa "ilmastokeskustelu", löytää helposti tavallisten ihmisten välisiä keskusteluja, jossa väitellään, onko ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen totta, onko se ihmisten luomaa ja mitä se oikeastaan merkitsee meille. Kun keskustelu kuumenee näin paljon, syynä on ehkä se, että se koskee elämäntapaamme.
Jos se on totta, että me elämäntavallamme saastutamme ja tuhoamme maapalloa, onko ehkä lopettava autolla ajaminen? Pitäisikö olla lentämättä lomalla – tai ostamatta vihanneksia vuoden ympäri supermarketista? Toisin sanoen ilmastokeskustelu koskee keskeisesti sitä, miten me ihmiset elämme elämämme tulevaisuudessa.


Tieteellinen paneeli


Koska kysymys tuo esiin monenlaisia ongelmanasetteluja, YK päätti vuonna 1987 yksimielisesti perustaa IPCC-paneelin. IPCC tulee sanoista "Intergovernmental Panel on Climate Change" ja tarkoittaa hallitustenvälistä ilmastomuutospaneelia, johon suurin osa ilmastotutkimuksesta kootaan ja jossa sitä kommentoidaan. Itse IPCC ei vastaa tutkimuksesta, mutta se käy tasaisin välein läpi kaiken, mitä se voi löytää – jotta se voi kommentoida sitä ja antaa suosituksen toimista.
Noin joka viides vuosi ilmestyy arvioraportti, Assessment Report. Se käsittää suuria ja kokoavia raportteja maapallon ilmastosta. Työ on jaettu kolmeen osaan: ilmastomuutoksiin liittyvät syyt, seuraukset ja toimintamahdollisuudet.
IPCC on tähän mennessä antanut viisi tällaista raporttia (1990, 1995, 2001, 2007 ja 2013). Lokakuussa 2014 monet maailman johtajista kokoontuivat Kööpenhaminaan keskustelemaan vuoden 2013 raportista.
Se oli viidestä raportista kaikkein selvin. Raportti toteaa, että jos emme toden teolla ala säästää energiaa ja leikata hiilidioksidipäästöjä, lämpötila voi nousta jopa 4,8 astetta verrattuna siihen, mikä se oli 100 vuotta sitten. Kuten me jo näemme, suuret hiilidioksidipäästöt vaikuttavat niin, että maapallon lämpötila nousee ja sulattaa jään maapallon navoilla, Grönlannissa ja Etelämantereella, mikä taas saa aikaan sen, että merenpinta nousee. Ilmastomuutospaneeli arvioi, että merenpinta nousee 26–82 senttimetriä vuosisadan loppuun mennessä.
Tämä tuo mukanaan muun muassa sen, että sää muuttuu äärimmäisemmäksi. Helleaaltoja tulee usein, ja ne kestävät pitempään. Kun maapallo lämpenee, nykyiset kosteat alueet saavat enemmän sadetta, ja kuivat alueet muuttuvat entistä kuivemmiksi. Monien on muutettava, ja maa muuttuu hedelmättömäksi, jolloin voi olla vaikea hankkia ruokaa. Tämä voi synnyttää sotia ja suuria muuttovirtoja, joilla on suuria seurauksia kaikkialla.


Tiede ja väestö


Yli 90 prosenttia maailman tutkijoista on yhtä mieltä IPCC:n johtopäätösten kanssa. Silti monilla ihmisillä on yhä kuva, että ilmastotutkijat ovat epävarmoja tai eri mieltä siitä, tapahtuuko ilmaston lämpenemistä ja onko tämä lämpeneminen ihmisen aiheuttamaa. Ei ole helppoa ymmärtää, mitä ilmastomuutokset ovat. Emme myöskään näe niitä. Joinakin kesinä, jolloin sataa koko ajan – tai kun lunta ei sada yhtään koko talvena – ihmiset puhuvat ilmastonmuutoksista. Mutta kun taas seuraavana vuona sataa lunta, monet ajattelevat, että "ei se sittenkään ollut ilmastonmuutos". Sää ja ilmastomuutokset ovat nimittäin käynnissä jonkin verran erikseen ja jonkin verran yhdessä. Kun ilmastomuutoksia tutkitaan, tarkastellaan monien lukujen keskiarvoa; katsotaan monia vuosia ja monia alueita kerrallaan. Muun muassa tämä vaikeuttaa asian ymmärtämistä. Ihmisinähän koemme ilmaston juuri siellä, missä olemme.
Vuona 2009 tehdyssä tutkimuksessa 3 146 tutkijasta 90 prosenttia vastasi "kyllä" siihen, että maan keskilämpötila oli noussut 1800-luvun jälkeen, ja 82 prosenttia myönsi ihmisten toiminnan lämpötilan nousun keskeiseksi syyksi. Muut tutkimukset osoittavat, että väestössä kokonaisuudessaan vallitsee aivan toinen käsitys. Samanaikainen amerikkalainen tutkimus osoitti, että vain 58 prosenttia amerikkalaisista oli sitä mieltä, että ihmisen toiminta on syyllinen ilmaston maailmanlaajuiseen lämpenemiseen. Uudempi tanskalainen tutkimus osoittaa, että 71 prosenttia Tanskan väestöstä on erittäin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että maapallon keskimääräinen lämpötila nousee, kun taas 60 prosenttia on erittäin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että lämpeneminen on ihmisen aiheuttamaa.


Erimielisyydet


Kuten sanottu, on myös tutkijoita, jotka ilmoittavat olevansa eri mieltä IPCC:n johtopäätösten kanssa. Valitettavasti tämä keskustelu ei ole ollut hyvä tieteellinen keskustelu, jossa erimielisyydet olisivat tuoneet esiin parempia argumentteja hyvässä hengessä. Siitä on päinvastoin tullut keskustelua kahden leirin välillä, jotka eivät voi sietää toisiaan.
Niitä tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että nykyisiä ilmastonmuutoksia voidaan pääasiassa syyttää ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä (hiilidioksidista), vastassa on ryhmä tutkijoita, joka on sitä mieltä, että meidän nyt kokemamme ilmastomuutokset eivät eroa ilmastonmuutoksista, joita olemme nähneet viimeiset pari sadan vuoden aikana – ja vielä paljon aikaisemmin.
Vastustajien ensisijainen argumentti on, että ilmastomuutoksista on paljon ennemmin syytettävä lisääntynyttä vai vähentynyttä auringon aktiviteettia eikä kasvihuonekaasujen päästöjä. Kosmisella säteilyllä – joka ensisijaisesti tulee auringosta – on nimittäin yhteys siihen, miten maan ilmakehä käyttäytyy. Nämä tutkijat osoittavat esimerkiksi, että lämpötilan nousut ja laskut ovat jo kauan näennäisesti osuneet yhteen sen kanssa, miten paljon maahan on tullut kosmista säteilyä.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää

Tehtävät

 • Monivalintatehtävä

 • Teematehtävät

  • 1Teematehtävät

    

   Etsi IPCC netistä. Minkälainen järjestö se on? Montako jäsentä siinä on? Mitä he tekevät?

  • 2Teematehtävät

    

   Etsi netistä ”ipcc 5th report on climate change”. Se on IPCC:n viides raportti ilmastomuutoksista, joka julkaistiin vuosina 2013 ja 2014. Kuvaa raportin päätulokset.

 • Ystäväluokat

  • 1Ystäväluokat

    

   Etsikää netistä sanoja ”ilmaston lämpeneminen” ja ”ilmasto” sekä etsikää esimerkiksi lehdistä keskusteluja, joissa tavalliset ihmiset keskustelevat ilmasto-ongelmista. Etsikää joitakin tyypillisiä kommentteja ja lukekaa ne läpi.


   Kuvatkaa keskustelua, onko siinä hyvä sävy? Vaikuttaako se vakavalta? Lähettäkää esimerkit ystävyysluokallenne ja verratkaa heidän esimerkkejään omiinne.