Teksti
Video
Pelit ja leikit
Kilpailu
Äänitallenne
Tehtävä
Tietokirjallisuus
Opettajan ohje

Unohtunut salasana?

 

Oppimistavoite

{{learningObjectiv.description}}

Tehtävä on nyt palautettu

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentti

Tehtävät

{{assignment.Comment}}

print

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Luokka-aste 7.-10. luokka Aine Luonnontiede Teema Kestävyys Aihe Ilmasto Tyyppi Teksti
NO.png

Maailmanlaajuiset tavoitteet hyödyttävät kaikkia maita
Vuonna 2015 YK:n jäsemaat asettivat 17 tavoitetta, joita kutsutaan englanniksi nimellä "Sustainable Development Goals" ja jotka tunnetaan suomeksi kestävän kehityksen tavoitteina. Tavoitteet velvoittavat YK:n 193 jäsenmaata keksimään ratkaisuja mittaviin kansainvälisiin ongelmiin ennen vuotta 2030; tavoitteisiin lukeutuvat mm. nälänhädän ja köyhyyden poistaminen, epätasa-arvoisuuden vähentäminen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Eräs tavoiteohjelman tärkeistä näkökohdista on, ettei tavoitteita voida saavuttaa yksi kerrallaan - ne ovat toisistaan riippuvaisia ja ponnistelujen takkuaminen yhdellä tavoitealueella vaikuttaa onnistumisiin muilla alueilla. Tavoitteiden kannalta on myös olennaista, että kaikki maailman maat sitoutuvat niihin, ja kansainvälisen yhteistyön tekeminen on välttämätöntä niiden saavuttamiseksi.


Yhdessä kohti tavoitetta numero 13: Ilmastotekoja
Tavoite numero 13 velvoittaa maailman valtiot ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen maailmanlaajuisia seurauksia. Tavoitteen saavuttamiseksi ihmiskunnan pitää vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjään ja huolehtia, että ne ihmiset, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten esim. lisääntyvän kuivuuden tai luonnonkatastrofien vuoksi, pystyvät sopeutumaan tilanteeseen.

Tavoite numero 13 on hyvä esimerkki siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät toisiinsa. Tavoite käsittelee ilmastonmuutosta, mutta mikäli maailman maat eivät yhdessä sitoudu ilmastonmuutoksen torjumiseen, ei muitakaan tavoitteita pystytä saavuttamaan. Tällä tavalla ajateltuna kaikki ohjelman tavoitteet käsittelevät tavalla tai toisella ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt ruuan ja veden saatavuuteen sekä ihmisten terveyteen, järkyttää rauhaa ja turvallisuutta sekä ajaa ihmisiä pakolaisuuteen. Maailman kehittäminen kestävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi edellyttää ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen tuomien ongelmien ratkaisemista.


Ilmastokriisin hallinta on oiva esimerkki siitä, miten tärkeää maailmanlaajuinen yhteistyö on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastonmuutos ei nimittäin tunne valtioiden rajoja.

Kirjaudu sisään lukemaan lisää